Georg Einer Kristian Lieberoth Danielsen #443
Født: 11. nov. 1891 i Korinth Brahetrolleborg sog Far: Adolf Nicolai Danielsen #436 Mor: Marie Emilie Liberoth #433
M Barn 1: Knud Preben Kofoed Lieberoth Danielsen #831
Navne register