Mand: Jørgen Madsen #1808
Født: 30. dec. 1805 i Stige, Lumby sogn Død: Far: Mor:
Hustru: Anne Kirstine Pedersen #276 Gift: 16. okt. 1830 i Nyborg Kirke (se note 1)
Født: 4. april 1811 i Nyborg Død: 3. okt. 1899 i Korsør (se note 2) Begravet: 7. okt-1899 i Korsør Far: Peder Pedersen Svenstrup #320 Mor: Anne Pedersdatter #321 Anden ægtefælle 1 Anden ægtefælle 2 Biografi
K Barn 1: Anne Sofie Pedersen Madsen #4289 Født: 3 dec. 1831 i Nyborg, Vindinge, Svendborg Død: 11 juli 1906 i Sundby, Sokkelund, København Mand: Laurits Peder Christian Sprogøe #4290 f. 31 dec 1831 d. 15 dec 1917 Gift: 22 jan 1854 i Korsør, Slagelse, Sorø Biografi
Begivenhedsfodnote Note (1) Forlovere: T. J. Kieler og Lars Mortensen. (Thomas Jørgensen Kieler) Note (2) Korsør Avis den 5 oktober 1899. Dødsfald.Natten til i gaar er en af de ældste Indvaanere i Korsør. Enkemadam Nielsen afgaaet ved Døden i en Alder af omtrent 90 aar. Madam Nielsen, som hun almindelig kaldtes, var tidligere kendt i vide Kredse; hun gav sig nemlig af med Lægekunsten ved at give “gode Raad”. Det var især i Slutningen af Tredserne, at Madam Nielsen var søgt; dengang var det ikke alene Folk i Korsør og nærmeste omegn, der søgte og fik Raad hos hende, men ogsaa Folk, som boede inde i Landet, kom kørende hertil for at hente hende til syge. Efterhaanden tog Søgninger af, men endnu kort før hendes Død søgtes hun af Folk herfra Byen. Det var især Saar, Bylder og lignende lettere Sygdomstilfælde, hun gav sig af med. Som Kuriosum skulle vi tilføje, at afdøde Læge Wilhelmsen, naar han i Sin tid mødte Madam Nielsen paa Gaden, hilste paa hende med et: “Goddag Kollega.” Navne register