Frederik Hofmann Mehlsen #1818
Født: 15. april 1854 Død: Far: Hans Peter Mehlsen #1133 Mor: Birgitte Sophie Christensen #1134
Navne register