Biografi for: Christian Daniel Bynck

Faddere: Capt Christian Henrich ?, Capt. David Hanneløv, Peter Cramer Mahler,Madam kirstine Helmer, Fuldmægtig ? gården i Store Kongensgade,Anna Kirstine Olsdatter på ? Lengen.