Ane Gram #1319
Født: 1779 i Hvedstrup? Død: 1801 Far: Frederich Gram #733 Mor: Lene Klarup Thye #370
Navne register