Helene Jacobine Langebeck #1327
Født: 1794 i Hvedstrup Død: 1818 Far: Friderich Langebek #734 Mor: Lene Klarup Thye #370
Navne register