Laurs Rasmussen #1418
Født: 1828 Død: Far: Rasmus #1416 Mor: Sidsel Laursdatter #1382
Navne register