Frederik Christian Buch #1733
Født: 26. dec. 1866 i Rosengade 3 Død: 6. juli 1870 Far: Frederik Ferdinand Buch #1731 Mor: Johanne Sophie Helene Ohle #1732
Navne register