Graves Jensen #2687
Født: Død: Far: Jens Graversen #2685 Mor: Fikken Nielsdatter #2686
Navne register