Verner Theodor Anton Berg #2984
Født: 1848 Død: Far: Anders Mogens Berg #2977 Mor: Georgine Amalie Valeur #2978
Navne register