Erik Nissen Feveile #3160
Født: 9. feb. 1819 i Vejle Død: Far: Jens Jacob Feveile #3150 Mor: Marie Edele Nissen #3147
Navne register