Hans Kruse wissing #3377
Født: 1781 i Skanderborg, Skanderborg Død: Far: Cristen Gundorf Wissing #3376 Mor: Kirstine Cathrine Kruse #3375
Navne register