Clara Vilhelmine Theodorsen #4040
Født: 9 juni 1910 i Gedseby, Falster Sønder, Maribo Død: Far: Hans Peter Søren Theodorsen #2211 Mor: Kathrine Sophie Møller #4028
Navne register