Biografi for: Emma Petrine Schougaard

Faddere. Madam Rostmøller, Jomfru H Petersen,Hr. Bentzen, Hr. Stender, Hr. Sicklov.

Johan Bendix Seeman er født i Slesvig ca. 1819 og kommer som uddannet murer til København.
Han er ifølge Folketællingen 1850 logerende hos murer Christian Neergaard, der bor Åbenrå 245,
1.sal
Johan Bendix Seemann møder en ung enke Emma Petrine Heininge f. Skougaard. Hendes første
mand døde i 2. sep.1849, og de bliver gift 12 juni 1853 i Trinitatis Kirke.
De bor Borgergade 184.
Forlovere er J.M.Dose, skomagermester og J.F.A. Møller. Handskemager

De får sønnen Carl Johan Seeman, der bliver født 30 april 1855 og døbt i Trinitatis Kirke.
Fadderne ved dåben er forældrene og Sofie Skougaard. (en moster)
Johan Bendix Seemann dør den 27 maj 1856 kun 37 år. Ved Skiftet efterlader han.
1. 1 seng 1 bord 3 stole værdi 12 Rigsdaler
2. 1 Spejl med konsol. 2 gardiner 5 Rigsdaler
3. 1 Sekretær 14 Rigsdaler
4. 1 sengested. 2 dyner. 2 puder 2 lagener 6 Rigsdaler
5. 1 Messingkedel med kæde
6. Brugte gangklæder
Emma Petrine Seemann gifter sig igen 9. december 1866 i Sankt Pouls kirke med den 15 år yngre
Frans Peter Sørensen De bor nu i Store Kongensgade 15.
Emma har også sønnerne Sophus og Thorvald og datteren Sophie Louise Schougaard
Johan Sophus er født i 1858 og Thorvald i 1860
Frans Peter Sørensen adopterer børnene, den dag de bliver gift. Johan Sophus og Thorvald får navnet Sørensen. Carl Johan beholder Seeman.Johan Sophus og Thorvalds far hedder Ditlev Seemann, og bliver ikke gift med Emma. Sofie dør som spæd.
Frans Peter Sørensen kommer til København i 1864.

Carl Johan Seeman Sergent i 15. Batteri gifter sig den 6 august 1880 med Rudolfine Rasmussen i
Garnison Kirke
Forlovere Hoffgaard Infanterist og F.P.J. Sørensen Tordenskjoldsgade 28 ( Emma Petrines nye
mand)
Rudolfine kommer fra Skov-Hastrup ved Hvalsøe . Hun er den yngste af en børneflok på 8. Hun
kommer til København i 1868.
Carl Johan og Rudolfines første søn bliver døbt Frans Carl Christian Sophus Seemann og bliver døbt
i Garnison Kirke. Faddere var forældrene og Madam Sørensen. (farmor)

Folketællingen 1906 Andebakkestien 4
Carl Johan Seemann 30 april 1855 i København
Rudolfine Rasmussen 19 september 1854 i Skov Hastrup kommer til København i 1868
Carl Christian Seemann 12 november 1880 i København Kleinsmedesvend
Johan Bendix Seemann 31 august 1884 på Frederiksberg Blikkenslagersvend
Emma Petrine Seemann 11 maj 1887 på Frederiksberg Syerske
Nanzy Angelica Seemann 27 dec.1892 på Frederiksberg, intet erhverv

I følge folketællingen 1885 Nørresøgade 33
Her bor Frans Peter Sørensen 44 år Tømmermester fra Århus
Emma Petrine Sørensen 58 år
Hjalmer Bendix Seemann 7 år Plejebarn.
Hjalmer Bendix Seemann udvandrer til Perth, New Jersey. USA Han er da 16 år og uddannet tømrer. Han er søn Carl Johan Seemann. Han vokser op hos sin farmor og hendes mand Frants Sørensen, som søn af huset. Han kalder sig John Søensen i USA