Biografi for: Christian Lauritsen Qvortrup

Christian Lauritsen QVORTRUP

Gårdmand i Kærby. Blev højst 73 år.
Far:
Laurits Andersen BUGGE (QVOTTRUP) (~1671 - 1732)
Mor:
Karen CHRISTENSDATTER (~1665 - 1739)

Født :
1696 Kvottrupgaard, Hem sogn, Randers amt 1)
Biografi:
efter 1718 Kærbygaard, Kærby, Gjerlev Herred, Randers amt 2)
Christian Lauritsøn QVORTRUP, saaledes kaldet, fordi han var fra Qvortrupgaarden i Hem sogn og han bliver saaledes Stamfader til Qvortrupslægtens Kjærbygren.
Christian Lauritsen Qvortrup havde nok anderledes Tag i Sagerne end den gamle Christian Stygge. Han handlede med Ejendomme, og man sagde om ham, at han sad inde i sin Stue og trommede med Fingrene i Bordpladen, medens Pengene strømmede ind til ham, saa ham efterhaanden blev en rig Mand, der kunde hjælpe alle sine Børn ind i gode Gaarde. Slet saa let hat det dog vel næppe gaaet til; men han havde vist ingen Sinde været inde under Hoveriets Aag og kom de jo ejheller i Kjærby paa Grund af Styggegaardens Særstilling i Fæsteforholdet, og dette kan nok have præget ham noget i Retning af Selvstændighed, Energi og Fremsyn.

Død:
1769 Kærby sogn, Randers amt 1)
Begravet:
1769 Kærby sogn, Randers amt 2)

Christian Lauritsen Qvortrup blev begravet på Kjærby Kirkegård, men hans gravsten står nu bag alteret i Kærby Kirke.
Gravstenen har følgende indskrift:

"Da Sjælen gik ud Tiden ind i Evigheden,
blev de jordiske Levninger herunder nedlagte af den
i Livet agtbare og velfornemme Mand.
Nu efter Døden hos Gud Himmel-Salig
Sn. Christen Lauridsøn, barnefød i Qvortrup Anno 1696.
Boede og døde i Kjærby Anno 1769 i sin Alders 73. Aar.
Gud opvække ham til Ære!".