Hustru: Else Marie Jespersdatter #29 Aner
Født: 9. marts 1757 i Svendborg Død: 2. juni 1816 i Sct. Nicolai, Svendborg Far: Jesper Hansen #355 Mor: Giertrud Dorthea Hansdatter #356
Mand: Johan Henrik Liebroth #28 Aner Gift: 1. dec. 1775 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds. Svendborg (se note 1) Født: 15. jan. 1747 i Svendborg Død: 26. okt. 1824 i Sct Nikolai, Svendborg, Sunds. Svendborg (se note 2) Far: August Henrik Liebroth #30 Mor: Maria Cathrine Pedersdatter Hvid (Wies) #31 Biografi
K Barn 1: Marie Cathrine Liebroth #322 Født: 17. nov. 1776 i Snakt Nicolai sogn, Svendborg Død: 16. dec. 1838 i Sneslev, Øster flakkebjerg Sorø (se note 3) Mand: Knud Madsen #371 f. 1759 d. 30. dec. 1828 Gift: 10. nov. 1799 i Førslev kirke (se note 4)
M Barn 2: August Henrik Liebroth #323 Født: 20. sept. 1778 i Svendborg Død: 19. april 1815 i Sct. Nicolai (se note 5)
K Barn 3: Gertrud Dorothea Liebroth #1904 Født: 20. august 1780 i Svendborg Død: 20.okt. 1832 i Vedde, Munke Bjergby sogn Mand: Jens Jakobsen #387 f. 1778 d. 21 okt 1835
M Barn 4: Jesper Johansen Liebroth #325 Født: 23. sept. 1782 i Svendborg Død: 9. sept. 1830 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds. Svendborg Hustru: Marie Elisabeth Hansdatter #388 f. 1781 d. 2. juli 1811 Gift: 11. aug. 1802 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds. Svendborg Hustru: Anna Rasmussen Hansen #389 f. 17-3-1793 Gift: 23-10-1812 i Sct. Nicolai, Svendborg Biografi
K Barn 5: Karen Margrethe Liebroth #27 Født: 29. feb. 1784 i Svendborg Død: 6. juni 1823 i Holmen Begravet: 9. juni 1823 i Nye Kirkegård, Assistens Mand: Hans Olesen Lynge #26 f. 1. juni 1783 d. 18. februar 1855 Gift: 13. marts 1812 i Sct. Nicolai, Svendborg Biografi
M Barn 6: Christen Hostrup Brasch Liebroth #326 Født: 30. juli 1786 i Svendborg Død: 19. okt. 1833 i Svendborg (se note 6) Hustru: Karen Sophie Jørgensdatter #404 f. 1781 d. 31-5-1836 Gift: 19. 1810 i Sct. Nicolai Kirke Svendborg Biografi
M Barn 7: Anders Christian Liebroth #327 Født: 28-12-1788 i Svendborg Død: 16-08-1851 i Svendborg
M Barn 8: Christen Hellevad Liebroth #328 Født: 14. april 1791 i Svendborg Død: 4. okt. 1813 i Svendborg
M Barn 9: Pejter Liebroth #329 Født: 14. april 1791 i Svendborg Død: 20. juli 1824 i Svendborg
K Barn 10: Mette Marie Liebroth #330 Født: 14. juli 1793 i Svendborg Død: 7. aug. 1873 i Svendborg Mand: Hans Jespersen #423 f. 16. sept. 1792 d. 6. juli 1885 Gift: 12. nov. 1824 i Svendborg
M Barn 11: Johan Ulrich Liebroth #331 Født: 28. dec. 1795 i Svendborg Død: 21. sept. 1848 Hustru: Johanne Sophie Roulund #426 f. 11. okt. 1797 d. 21. juni 1876 Gift: 16. april 1825 i Fåborg
M Barn 12: Erich Liebroth #332 Født: 25. nov. 1798 i Svendborg Død: 1. dec. 1798 i Svendborg
K Barn 13: Ingeborg Sofie Liebroth #333 Født: 14. aug. 1800 i Svendborg Død: 25. nov. 1810 i Svendborg
K Barn 14: Anne Margrethe Liebroth #334 Født: 15. nov. 1802 i Svendborg Død: 2. maj 1854 i Svendborg Mand: Johan Frederik Klingvort #568 f. 1795 d. 13-9-1848 Gift: 20. maj 1826 i Sct. Nicolai Svendborg

Begivenhedsfodnote Note (1) Forlovere:Jesper Hansen og Niels Tingberg Note (2) Skifte efter Johan Hendrich Liebroth Anno 1824 den 27 Oktober indfandt Skifteretten sig udi afdøde Johan Hendrich Liebroths huus for at foretage Skifterorretning efter bemeldte døde. ?? Jesper Liebroth som anmeldte, at hans Fader var sovet ind i døden, og haver efterladt sig følgende Arvinger. 1. en søn Jesper Liebroth 42 aar 2 en do Christen Liebroth 38½ aar 3. en do Anders Christian Liebroth 35 aar, Styrmand og ? fra Aalborg. 4. en do Johan Uldrich Liebroth 28 aar, smed og arbeided på Hvedholm 5. en datter Marie Cathrine, gift med Madsen smed boende i Snedslev i Sielland. 6. en do Geirtrud Cathrine gift med gaardmand Jens Jacobsen boendes i Hveed i Sielland. 7. en do Karen Margrethe død, som haved været gift med underkanoneer Hans Olsen Lynge i Kiøbenhavn og haver fterladt sig 4 Børn, nemlig en søn Frederich 10 aar, Johan 8 aar, en ditto søn Johan (der står Johan men han hedder )Jens Christian 6 aar, en datter Giertrud Marie 14 aar. 8. en datter Mette Marie Liebroth 31 aar, en do Anne Margrethe 22 aar. Flere Børn eller børnebørn havde den afdøde ikke efterladt sig. - Widere maatte Jesper Liebroth anmelde, at hans afdøde Fader havde hersadt i uskiftet Bod. - Arvingerne var tilstede foruden J. Liebroth, C. Liebroth og datteren Mette Marie Liebroth ?? et Skab hvor hans afdøde Fader havde sine Dokumenter og penge udi og her fandtes da en tegnebog, hvorudi var 20 Rd sedler og 11 sk., en dansk Doucat og en hollandsk do, der alt blev modtaget af J. Liebroth, hvorefter bemeldte skab blev forsegled og blev registreret. Forretningen forettet saaledes. I dagligstuen I spisekammeret 1 Kakkelovn 1 Kiødtønde 14 ? Bismer 3 Trug 1 brunt fyrskab 2 Lygter 1 Eegedragkiste, der blev forseglet 4 Flasker 1 skufe 1 Barberkrukke 1 brunt fyrbord 1 skrædersag? 1 Spiel 1 stor Jydekrukke 4 Sølv Spiseskeer I Kiøkkenet 5 do Theskeer 1 Eegekiste, som blev forseglet 1 do Flødeskeer 6 hvide Tallerkener 2 Thepote 4 Fade 3 spølkomme 1 Rivejern 2 par Thekopper 1 Æbleskivepande 3 glas 1 Kruus 3 Flasker 1 Ildtang og 1 skuffe I sovekammeret 1 Rivejern og tragt 1 Sengested med omhæng 2 jern gryde 2 underdyner 2 spande 2 overdyner 4 Spækfielle? 2 lange hovedyner 2 jernpander og 1 Rist 1 kort do 1 fyrbækken 1 par blaargarnslagner 1 caffekiedel 1 fyrbord 1 Slaux Leerkar 1 gl. læsestoel 1 kaffemølle 8 stoele I Kammeret ved kiøkkenet 1 bord og 1 stoel 1 Bænkekiste, 1 kobberkiedel, en gl. messingkiedel, et hakkebredt, 1 gl kar og en tønde, et Deigtrug - Paa loftet en skiærkiste, 1 garn- winde og en harpe, 2 kørefelle?, 1 hiulbør og 1 Bærebor en favn rytnings??, ??????og 2 hamre 20 forskiellige huggejern, 1 haandøxe, 1 limpotte, 2 langhøvle, 4 smaa høvle, 10 høvle, 1 gl. bøsse, 2 Knibler, 1 jernmækkehage?. -1 klouhang?? med beslaget spaan kniv?- I stalden 2 Tønder og en balle, en gl.jolle. 2 Olorer.? - Widere var ikke at registrere undtagen Strevboestædet. som formynder for de umyndige Arvinger, blev J. Liebroth beskikket. Resten blev, at forretningen blev her i dag sluttet. Datum ut Supra. Jesper Liebroth C. Liebroth Nelleman Som Widner Tørslev J. A. Gudbierg Aar 1825 den 10. Januari indfandt Skifteretten sig udi afdøde Johan Hendrik Libroths Stervboe for at foretage wurderings forretning udi dennes Boe.-? ? hvorfor denne Forretning nu først er afholdt er, at der har været indtægt ? der ? ??i bemeldte Huus. Forretningen blev derefter forseglet. Ved Forretningen var tilstede Jesper Libroth, Christen Libroth og Hans Jespersen. I Stuen (Rigsdaler,mark,skilling) 1 Stueuhr 3Rd-M-Sk. 1 Slagbord 1 Egedragkiste 5Rd-M-Sk. Derinde 1 lille Skab -Rd.3M-Sk 1 Sengested 4Rd-M-Sk 1? -Rd.8M-Sk gl. Bøger -Rd.4M-Sk 1 West -Rd.2M-Sk 1 ? med lang -Rd.3M-Sk 1 Flaske -Rd.1M-Sk 1 sæt kiole 1Rd.-M-Sk 10 Skiorter 6Rd.4M-Sk 3 par ? 8Rd.2M-SK 7 Duge 2Rd.2M-Sk 1 brun Kjole 1Rd.-M-SK 1 5Rd.-M-Sk 4 par uld Strømper -Rd.4M-Sk 1 do 1Rd.-M-Sk 2 do strømper -Rd.1M-Sk 7 skiorter 3Rd.3M-Sk 1 do halv halvstrømper -Rd.-M 8Sk 1 Fyrskab 2Rd.-M-Sk 3 skilderier -Rd1M-Sk 1 Jernkakkelovn 10Rd.-M-Sk 10 Stoele 6Rd.-M-Sk 1 Ildklemme og Skuffe -Rd.3M-Sk 1 gl. Bismer 1Rd-M-Sk 1 Spiel -Rd.1M-Sk 3 sæt. Rullegardin -3Rd.M-Sk 1 Stort skab i Stuen 1 theepotte -Rd.-M 8Sk 3 Spølkummer -Rd.1M 8Sk 1 do -Rd.1M-Sk 5 Underkopper og 1 overdo -Rd.-M 8Sk 3 Winglas og 1 stor do -Rd.1M-Sk 1 Pæleflaske -Rd.-M 8Sk 4 Spiseskeer 8Rd.-M-Sk 5 Theskeer 2Rd.3M-Sk 1 Flødeskee 1Rd.-M-Sk 1 Spinne bøsse -Rd.-M Sk 1 Bus? med 2 knive -Rd.1M-Sk 3 4Rd.-M-Sk 3 æsker med unerladsblade? -Rd.1M 8Sk 1 Messing Daase -Rd.-M. 4Sk 1 æske og tegne bog -Rd.-M 8Sk 1 æske med servietter -Rd.-M 4Sk 7 Flasker -Rd.3M 8Sk 1 ? Flaske -Rd.1M-Sk I Sovekammeret 1 Sengested med Omhæng 1Rd.-M-Sk Derudi 1 dyne med hørbetræk -Rd.2M-Sk 1 Blaarstribet hoved underdyne 4Rd.-M-Sk 1 grun do -Rd.2M-Sk 1 do 3Rd.-M-Sk 2 lange Hovedpuder -Rd.2M-Sk 2 hovedpuder 1Rd.-M-Sk 1 lidet Bord -Rd.-M 1Sk 2 urtepotter -Rd-M 4Sk 1 Spiel -Rd.-M 1Sk 1 Tavle -Rd-M 8Sk 1Sengested med omhæng 2Rd.-M-Sk tilhører Datteren Grethe I Spisekammeret 3 par Knive og Gafler -Rd.1M 8Sk 3 Spækfille -Rd.-M 8Sk 1 huundlygte? -Rd.1M-Sk 1 Kaffemølle 1Rd.-M-Sk 1 gl. do -Rd.-M 8Sk 1? jern og 1 Drikslag 2Rd.-M-Sk 1 Smørhage, 1 Kyseform 1 Kooberpotte 3Rd.-M-Sk og en Koobertang -Rd.1M-Sk 1 ?jern og 1 1Rd.-M-Sk 1 Thinkrues og 1 Tragt -Rd.1M 8Sk 1 gl. Strygejern af jern -Rd.1M-Sk 1 kiødgaffel og 1 Børste -Rd.-M 4Sk 1 kooberæbleskivepande -Rd.2M-Sk 1 skrædersax -Rd.1M-Sk 1 sengebækken Messing -Rd.3M-Sk 1 messing Kiedel -Rd.2M-Sk 1 Koober fierdings kiedel 2Rd.-M-Sk 1 liden kaffekiedel -Rd.2M-Sk 1 stor jerngryde -Rd.3M-Sk dækkeknive med skiær -Rd.-M 4Sk 1 mindre do -Rd.1M-Sk 1 Malkespand -Rd.1M-Sk 6 Hvide Tallerkener -Rd.-M 4Sk 1 jernpande og rist -Rd.1M-Sk 3 Stoele -Rd.-M 8Sk 2 gl fade -Rd.-M 2Sk 1 Træfad og 2 gl Tallekener -Rd.-M 4Sk 1 lille kiste -Rd.-M 4Sk 1 lille Kiste -Rd.-M 4Sk 2 syltekrukker og Potte -Rd.-M 4Sk I Kuffert 4 Hatte 1Rd-M 2Sk 1 ??Frakke 1Rd.-M-Sk 1 par ? silke Buxer -Rd.2M-Sk 1 stribet vest -Rd.2M-Sk 1 do -Rd.3M-Sk 1 do -Rd.-M 8Sk 1 ? klædes? -Rd.3M-Sk 1 ?Bælte -Rd.-M 6Sk En Kuffert -Rd.3M-Sk 1 wanspand -Rd.1M-Sk 3 Træskeer -Rd.-M 4Sk 3 Tang -Rd.-M 8Sk 1 spækfiel og 1 Branspand -Rd.1M-Sk 1 Syltekrukke 0g en Børste -Rd.-M 8Sk 1 koobbermaal og 1 Kniv -Rd.-M 4Sk 1 Øllepæl -Rd.-M 8Sk 1 stegespid -Rd.2M-Sk 4 Hyller -Rd.1M-Sk 1 madske -Rd.2M-Sk 1 kakkelbred? -Rd.1M-Sk 1 Bord med skuffe -Rd.2M-Sk 1 thinræk med Kiedelbænk -Rd.2M-Sk 1 fyrtøj og 1 Grydelaag -Rd.-M 8Sk 1 par ? og 1 støvle- 1 skorstenstang -Rd.1M-Sk knægt -Rd.-M8Sk 5 jernkroge? -Rd.1M-Sk 1 Bænkekiste -Rd.2M-Sk 2 gl. Bøtter -Rd.-M 4Sk 2 grydepotter -Rd.-M 4Sk 2 Hyller -Rd.-M 8Sk Paa Loftet 1 Bænkekiste -Rd.2M-Sk 1 Mussefælde 1Rd.-M-Sk 1 gl Degtrug -Rd.1M-Sk 3 gl fierdinger -Rd.-M 12Sk 1 gl Kar og 1 Bøtte -Rd.1M-Sk 1 gl kasse med ? -Rd-M 8Sk 1 par løshager -Rd.-M 4Sk ?????? -Rd.-M 8Sk 1 Trætragt og 1 ? -Rd.-M 8Sk 1 Tønde med Kalk -Rd.-M 8Sk 1 Hakkebræt -Rd.-M 4Sk 1 Skiærkiste med kniv? -Rd.4M-Sk 1 Knivehold -Rd.-M 4Sk 4 gl h? -Rd.-M 8Sk 1 langt Bord -Rd.2M-Sk 4 gl winduer 1Rd.-M-Sk 1 gl kniv -Rd.-M 4Sk 1 wandstrippe -Rd.-M 8Sk 1 gl Bænk -Rd.-M 8Sk 1 Greb og 1 Skovl -Rd.-M 8Sk 1Tjærekost og 1 pøs -Rd.-M 8Sk 1 Hjulbør -Rd.1M-Sk 1 Bæerbør -Rd.1M-Sk 1 S?blok -Rd.-M 8Sk 2 stk jern -Rd.1M-Sk 2 ???? -Rd.-M 4Sk 1 Kasse -Rd.-M 4Sk 1 lang oval balle -Rd.2M-Sk 1 Halv tønde og 1 fierding -Rd.1M-Sk 2 spader -Rd.1M-Sk 1 Malerflise med løbe? -Rd.-M 8Sk 1 Buløxe 2 Himmelsenge -Rd.2M-Sk 1 skiøe? seng -Rd.1M-Sk 1 Hu?seng -Rd.-M12Sk 1 ?og 2 ? Klokke 1Rd.-M 8Sk 2 lange senge 4Rd.-M-Sk 1 Dukketøj -Rd.-M 4Sk 1 Kasse med jern -Rd.-M 8Sk 2 Baadeøxer 2Rd.-M-Sk 9 høvle 1Rd.-M 3Sk 1 sæt kiedeltøj? -Rd.3M-Sk 2 Kniple -Rd.-M 8Sk 2 hamre -Rd.1M-Sk 1 drejebord -Rd.2M-Sk 3 Drivjern -Rd.1M-Sk 14 stk smaa jern -Rd.3M-Sk 21 smaa jern -RD.4M-Sk side 4 3 -3-Sk 4 smaa høvle -1-Sk 1 Bænkehage -4-Sk 2 mindre do --8Sk 1 Høvlebænk -3-Sk 3 større do -1-Sk 1 do -3-Sk 1 1--Sk 1 gl Bøsse -1-Sk 1 limpotte -2-Sk 2 gl ?øxe --4Sk 4 gl ? -1-Sk 1 Rulle 1--Sk 1 gl. jolle med liner og segl 1--Sk 1 slibejern? med? -4-Sk 1 Kartoffelhange? og 1 gangskuffe -1-Sk 1 do -4-Sk 3 gl ? og 2bunds? -1-Sk 3 jern? -3-Sk Noget brænde i 10 Servietter og 8 haandklæde 2 4-Sk som Libroth modtog 4-3Sk som Libroth modtog for wurderingen 2 skinpunge 2--Sk 2, 24 skillinger 4,15 skillinger, 3 ?, 5 10 skill: 3,6 skill, 16 ? 2 og 4 skill: Widere var ikke at forefinde undtagen Stervbostedet Skab blev wurderet Widere var ikke i ? at foretage hvorfor Forretningen blev sluttet. Daum ut Supra Widnerne Nelleman Torsløv Jesper Liberoth C. Libroth AH Gudbierg H Jespersen Note (3) 16. dec. 1838 Marie Cathrine f. Liebroth enke efter smeden Knud Madsen Note (4) Den 10. Nov. 1799. Blev smeden Knud Madsen copuleret med jomfru Marie Cathrine Liebroth Note (5) Gudmoder Anna Elisabeth Liebroth. Note (6) Skifte efrer Christen Liebroth Aar 1833 den 22de October infandt Skifteretten i Svendborg Kiøbstad sig: Stervboet efter afgangne Smedemester Christen Liebroth for at foretage Registrering og wurdering efter førnævnte afdøde. Som Widner og wurderings- mand var Politibetientene Lohse og Lindbart Enken Karen Sophie Jørgensdatter med Laugwærge Kiøb- mand og Lieutnant Møller war tilstede og producerede et af Afdøde og Enken under 25 Aug. 1831 oprettet testamente hvorefter den længstlevende af dem erholder Fællesboe, da førnævnte Testamente ikke er confirmeret maatte Skifteretten fremme Forretningen under side2 Enhver lowlige Rets Forbeholdenhed. Enken angav herefter den afdødes arvinger at være:1. en broder Anders Liebroth der farer til søs men ellers opholder sig i Frederikshavn. 2. Ditto Jesper Liebroth der er død og som efterladt sig følgende Børn her i Byen. Een søn Hans Rasmussen 16 aar, een Ditto Johan Liebroth 15 aar, een Ditto August 12 aar, een Ditto Peder Liebroth 7 aar, een datter Marie Elisabeth 18 aar og een ditto Else Marie 10aar. 3. Ditto Johan Liebroth, smed pa Hvedholm. 4. Søster Marie i Sielland gift med Knud Madsen i Sneslev ved Nestved. 5. Ditto Mette Marie gift med Feldbereder Hans Jespersen i Kiøbenhavn. 6. Ditto Grethe gift med Skomager Klingvort heri byen, 7.een søster Gertrud Marie, død paa Sorøe Gods uden at have efterladt sig nogen Arvinger. Hun var gift med en gaardmand Jens Jacobsen paa Sorøe Gods og 8. en Ditto Karen Marie (Margrethe) gift med Kanoneer Lynge i Kiøbenhavn war død og efterladt 4 Børn, nemlig: 1 søn Frederik Christian 20 aar, een Ditto Johan 15aar, een Ditto Jens 13 aar, og een datter Giertrud Marie gift med Smedemester Christen Cor- fitzen som her er tilstede. Ligeledes war tilstede af Arvingerne Skomagermester Klingvort der blev udnævnt til tilsynsværge for de umyndige Fraværende. Forretningen blev herefter forrettet. I Dagligstuen Sedler I Sovekammeret 1 ottedages Stueuhr 8Rd-m-sk 1 Seng med omhæng 4Rd-m-sk 1 Slagbord 1Rd 3m-sk Deri 4 Stole 1Rd 2m-sk 1 blaastribet Overdyne 4Rd-m-sk 1 Bænk -Rd 3m-sk 1 underdyne sortstribet 4Rd-m-sk 1 Chatol, indlagt Eeg 6Rd-m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 2m-sk 2 Spiele -Rd 4m-sk 1 par Lagen 1Rd 3m-sk forøvrigt Enkens Klæder 1 Ditto Seng 1Rd 2m-sk 1 Hiørneskab 3Rd-m-sk 1 rødstribet Overdyne 4Rd-m-sk 1Ildklemme og skuffe Rd 2m-sk 1 Ditto Underdyne 3Rd-m-sk 1 2 lispund Bismer 1Rd 4m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 4m-sk 8 Glas Rd 3m-sk 1 par Blaargarns Lagen 3Rd-m-sk 9 Flasker Rd 4m-sk 1 lidet Bord Rd 1m 8sk 1 lidet Anker Rd 1m 8sk 2 Træstole Rd 2m-sk 1 Strygejern Rd 4m-sk 5 Urtepotter Rd 1m 8sk 1 Fuglebur Rd 2m-sk side 3 I øverste Stue 1 lang og 2 korte Hovedpuder 3Rd-m-sk 1 Chatol med Opsats 10Rd-m-sk 6 Stole med Læderbetræk 3Rd-m-sk I Opsatsen 1 Lehnestool 1Rd-m-sk nogle Bøger og Krukker til 1 lidet Hiørneskab 1Rd 2m-sk ????? Rd-m 4sk 1 Kakkelovn, tilhørende Corfitzen I Klappen 1 rødmalet Slagbord 1Rd 3m-sk noget jernskramlerie, Blækglas I Kiøkkenet og 2 Knive 1Rd-m-sk 1 Tintallerken 2Rd-m-sk I første Skuffe 3 Ditto Fade 1Rd-m-sk 6 nøgler Garn Rd 6m-sk 1 Kande og Skaal Rd 4m-sk I 2de og 3de Skuffe nogle Klude Rd 1m 8sk 4 stk. Leertøi Rd-m 12sk 1 Chatol, Eg 16Rd-m-sk 1 hvidt Fad og 2 Tallekener Rd 1m-sk Deri 2 lysestager Rd 3m-sk I Opsatsen 1 jernpande Rd 2m-sk 2 Kaffekander Rd 3m-sk 1 Ditto og 1 kaalkniv Rd 3m-sk 3 Krukker Rd 2m-sk 1 Rist Rd 2m-sk 4 par Kopper Rd 2m-sk 1 Kobberthekiedel 1Rd 2m-sk 6 stk. theskeer 4Rd-m-sk 1 Ildklemme og Skuffe Rd 2m-sk 1??? Rd 2m-sk 1 lille Kobberkjedel Rd 4m-sk 2 hvide glas Rd 1m 8sk 1 indmuret Kobberkjedel 6Rd-m-sk 1 Krus med nogle kopper 1 Kobberkjedel 1Rd-m-sk og smaafade Rd 2m-sk 2 hakkebrette og 2 kiødblokke Rd 2m-sk I Klappen: intet 1 Sennepqværn 1Rd 2m-sk I første Skuffe 1 par sorte benklæder 2Rd-m-sk 1 Pibejern og 1 Rist Rd 2m-sk 1 sort west Rd 3m-sk 2 Spølskaale og 6 stk Leerkar Rd 1m-sk 2 ganske Do Rd 4m-sk 1 kiødgafler og 1 Stegepande Rd 3m-sk 2 benklæder 6 kraver Rd 3m-sk 4 Spækfielle og 1 Trappe Rd 1m8sk 2de. 1 blaargarnsfrakke 6Rd-m-sk 1 nathue og 1 nattrøie Rd 3m-sk 1 Puster Rd 1m 8sk 1 par blaa benklæder 1Rd 2m-sk 1 Jerngryde Rd 4m-sk 1 Do Trøie 2Rd-m-sk 1 Ditto Rd 2m-sk 3de 2 gl Nattrøier Rd 2m-sk I Spisekammeret 2 huer og 2 Bælter Rd 2m-sk 10 Leerfade Rd 1m8sk noget skramleri Rd 1m8sk 8 Flasker Rd 3m-sk 1 Dragkiste Eeg 6Rd-m-sk 4 Leerkrukker Rd 2m-sk Deri enkens tøi 3 Sibøtter Rd-m12sk 1 Sængested med gulstr.Omhæng 2 smaa Stumper Rd 1m-sk og Tæppe 5Rd-m-sk 2 ??? Rd 1m-sk Deri 1 blaarstribet ulden Overdyne 6Rd-m-sk 3 Theepotter Rd 1m 8sk 1 gulstribet underdyne 8Rd-m-sk 3 Spølskaale Rd-m 12sk side4 I Stalden 1 Bord Rd-m 2sk 8 Hylder Rd 4m-sk 1Hiølleer Rd 1m 8sk 1Terin og 1 Fad Rd 1m 8sk 2 Mangeballer? Rd 1m 8sk 1 Kaffemølle Rd 2m-sk 1 skiæriste? Rd 2m 8sk 4 stk jydekar Rd-m 8sk 1 Stige Rd 1m-sk 1 Flødekande og 1 Sukkerkop Rd-m12sk I Bryghuset 12 theskeer Rd 1m-sk 2 Kar Rd 4m-sk 6 par Knive og gafler Rd 4m-sk 1 Kniv 2 andre Rd 4m-sk 2 ? Rd-m 8sk 1 kaffekiedel Rd 4m-sk 2 Øllod Rd-m12sk 1 Jerngryde Rd 3m-sk 1 Bord Rd 1m 8sk 1 ditto Rd 1m 8sk I Kammeret i Alkoven I en Alkove 1 grønstribet Overdyne 3Rd-m-sk 1 gl. Overdyne 1Rd 2m-sk 1 Ditto Underdyne 2Rd 4m-sk 1 stribet Hovedpude Rd 4m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 2m-sk enkel spækfielle og krug? Rd-m12sk 1 Overdyne 3Rd-m-sk Paa Loftet 1 gulstribet 3Rd-m-sk 2 Stokke Rd 4m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 2m-sk 1 Hørwinde Rd 1-m-sk 2 par blaargarns Lagen 3Rd 2m-sk 2 gl Riste Rd 3m-sk I Wærkstedet noget Træskramlerie Rd 4m-sk 2 Smedeballe 12Rd-m-sk 2 ambolte 20Rd-m-sk noget gammelt Linned Rd 3m-sk 2 skruestokke Rd 3m-sk I ? 4 Forhamre Rd 4m-sk 10 par blaargarns Lagen 16Rd 4m-sk 5 Smaa Hamre 2Rd 3m-sk 10 Hørgarns skiorter 8Rd-m-sk 8 stk File 1Rd 2m-sk 8 Haandklæder 1Rd 2m-sk 2 Ildtænger Rd 3m-sk 4 par Strømper 1Rd-m-sk 4 Ditto 1Rd-m-sk 1 par Støvler 4Rd-m-sk 10 stk Stempler 1Rd 4m-sk 1 par Skoe 1Rd 2m-sk 20 stk Bænkwærktøi 1Rd-m-sk I Gaarden noget gl Jern 2Rd-m-sk 1 stort Kar Rd 4m-sk 1 Filebænk Rd 3m-sk 1 Balle Rd 1m 8sk 1 ?7 18Rd-m-sk 1 ?4 18Rd-m-sk 2 spande Rd 2m-sk 1 Do? 4 18Rd-m-sk 4 Halmottinger Rd 1m-sk Widere forefandtes ikke at 1 Slagtebænk Rd 2m-sk indboe. Papirer i Chatollet 1 ? Rd 2m-sk blev aft? igen indholdt 1 Halmtønde Rd-m12sk ???Arvingerne 2 lægder Rd 1m 8sk boet til Indtægt. De 1 øxe Rd 2m-sk tilstedeværende erklærede side5 dernæst at Boet ikke gaar videre end Stervbostedet der bestaar af 7 Fag Forhuus 1 Etage med qvist og 8 Fag Baghuus der wuderes for 900 Rd. 1 Smedehuus 4 Fag 1 Etage wurdes for 120 Rd 2 Jordlodder i Hømarken i det efter 6Rds Grundtagst og en Ditto i Græsholmene2 lod Land 800Rd.2m widere forefandtes ?? ikke Enken angav derefter at wære beskyldig følgende prioritets Guill nemlig til N. Zakeriasen i Kogtved og Ole Juul i Skovboe? 2000Rd Møller Agerøes Arvinger 600 Rd. Feldbereder Hans Jespersen 100Rd. til forskillige 350RD. Forretningen blev derefter afsluttet og med Underskrift bekræftet i det Enken paa begiæring blev Testamentet??for at erholde ?confirmeret. Datum ut supra I hr.Kammerjunker v. Molktses Forfald ved Postens expedition N. Jensen. const. Karen Sophie K.S.D.Jørgensdatter Paa egne og de øvrige Arvingers vegne Som Lougwærge Johan Klingvort J Møller Som Widner Chr.Corfitzen Lohse Lindbart Navne register