Mand: Lars Nielsen #1252
Født: 1832 Død: 29 maj 1869 i Korsør Far: Mor:
Hustru: Anne Kirstine Pedersen #276 Aner Gift:
Født: 4. april 1811 i Nyborg Død: 3. okt. 1899 i Korsør (se note 1) Begravet: 7. okt-1899 i Korsør Far: Peder Pedersen Svenstrup #320 Mor: Anne Pedersdatter #321 Anden ægtefælle 1 Anden ægtefælle 3 Biografi

Begivenhedsfodnote Note (1) Korsør Avis den 5 oktober 1899. Dødsfald.Natten til i gaar er en af de ældste Indvaanere i Korsør. Enkemadam Nielsen afgaaet ved Døden i en Alder af omtrent 90 aar. Madam Nielsen, som hun almindelig kaldtes, var tidligere kendt i vide Kredse; hun gav sig nemlig af med Lægekunsten ved at give “gode Raad”. Det var især i Slutningen af Tredserne, at Madam Nielsen var søgt; dengang var det ikke alene Folk i Korsør og nærmeste omegn, der søgte og fik Raad hos hende, men ogsaa Folk, som boede inde i Landet, kom kørende hertil for at hente hende til syge. Efterhaanden tog Søgninger af, men endnu kort før hendes Død søgtes hun af Folk herfra Byen. Det var især Saar, Bylder og lignende lettere Sygdomstilfælde, hun gav sig af med. Som Kuriosum skulle vi tilføje, at afdøde Læge Wilhelmsen, naar han i Sin tid mødte Madam Nielsen paa Gaden, hilste paa hende med et: “Goddag Kollega.” Navne register