Mand: Hans Christian Heininge #260
Født: 1818 Død: 28 april 1852 i Adelgade 268, Trinitatis sogn, København Far: Mor: Biografi
Hustru: Emma Petrine Schougaard #21 Aner Gift: 3. nov. 1848 i Trinitatis Kirke (se note 1) ketælling (familien): 1845 1845 (se note 2) ketælling (familien): 1850 1850 (se note 3)
Født: 27. aug. 1825 i København Død: 23. okt. 1897 i Elmegade 12, København (se note 4) Folketælling: 1855 i Borgergade, København (se note 5) Far: Peter Andersen Schougaard #728 Mor: Cecilie Cathrine Louise Buch #729 Anden ægtefælle 2 Anden ægtefælle 3 Biografi
M Barn 1: Hans Christian Heininge #4614 Født: 1 sept 1849 i Borgergade 109, Trinitatis sogn, København Død: 2 sept 1849 i Borgergade 109, Trinitatis sogn, København

Begivenhedsfodnote Note (1) Forlovere. R.F. Jeppesen Adelgade 242 og skomager O.P Danielsen Dybensgade 265 Note (2) Christianshavn Emma Petrine Skougaard 20 år tjenestepige Lille Torvegade 119 Note (3) København Borgergade 109 Emma Petrine Heininge 25 år f. Skovgård i Kbhvn ' Note (4) Skifte efter Emma Petrine Schougaard. Den 19 november 1897 Overpræsidentens bevilling og Adoptionsbevillinger foreviste copier. I Fortsættelse af den mundtlige Anmeldelse, at min Tømmermester Frans Peter Sørens Hustru Emma Petrine f. Schougaard, er afgaaet ved Døden den 23. f. Måned, skal jeg nu ikke undlade at meddele, at der i mit Ægteskab med Afdøde kun har været 1 Barn, der er død som spæd længe før moderen. At Afdøde har været i alt 2 tidligere Ægteskaber, at der ikke var Børn i det første af de tidligere Ægteskaber og ar der i det andet af de tidligere Ægteskaber kun var et Barn, nemlig en Søn: Politibetjent paa Frederiksberg Carl Johan Seemann, hvilken Søn overlever Afdøde og er fuldmyndig samt at den Afdøde har haft i alt 2 Børn udenfor Ægteskab nemlig: Johan Emil Sophus Schougaard f. 6. Oktober 1858 og Thorvald Rudolf Schougaard f. den 14 Februar 1860, hvilke 2 Børn efter min Hustrus og min allerunderdanigste ansøgning af den 17 juli 1872 ere adopterede af mig i Henhold til allerhøjeste Bevilling af den 15. August 1872, hvorefter de i Et og Alt maa agtes og anses for mine ægte Børn og føre mit Familienavn Sørensen, saa at deres fulde Navn bliver Johan Emil Sophus Sørensen og Thorvald Rudolf Sørensen. Afskrifter af Ansøgningen af Koncepter til Adoptions Bevillingen, begge attesterede af Rigsarkivets anden Afdeling udlægges tillige med Gjenparten i eet stykke af disse Afskrifter, idet jeg tilføjer, at min Stedsøn, Politibetjent Seemans fader var en Broder til den af min Hustru udlagte Barnefader Tømmersvend Ditlev Heinrich Seemann til mine to Adoptivsønner. Jeg skal derhos anmelde, at jeg i Henhold til overpræsidentens Tilladelse, meddelt mig i Skrivelse af den 13. d. M. - hvilken Skrivelse udlægges tilligemed Gjenpart - agter at forblive hensiddende i Uskiftet BO efter min Hustru med mine ovennævnte 2 Adoptivsønner Johan Emil Sophus Sørensen og Thorvald Rudolf Sørensens indtil Erklæring foreligger, dog ikke udover 4 Måneder fra tilladelsens Dato, og med min ovennævnte Stedsøns Politibetjent Carl Johan Seemann i det samme Tidsrum, hvortil han ved sin Medunderskrift paa denne anmeldelse giver sit samtykke. Stempel 1. kr. Jeg underskrevne Politibetjent paa Frederiksberg Carl Johan Seemann har ikke Noget at indvende imod Anmeldelsen og meddeler ved min underskrift her paa samtykke til, at min Stedfader Tømmermester Frans Peter Sørensen forbliver hensiddende i uskiftet Bo, efter min Afdøde moder, indtil mine ovennævnte 2 Halvbrødres Erklæring foreligger, dog ikke udover 4 Måneder fra den 13. d M. Kjøbenhavn den 16. nov. 1897 Ærbødigst Seeman Frans Peter Sørensen Tages til Følge Hof og Stadsrettens Skiftekommission i Kjøbenhavn 19. nov. 1897 V. Meyer € måneder efter overtager Frans Peter Sørensen hendes bo og sidder i uskiftet bo indtil sin død. Note (5) Borgergade 184 Johan Bendix Seemann 37 år gift Slesvig murersvend ane 56 Emma Petrine Schougaard 30 år gift Kjøbenhavn ane 57 Logerende Hans von Bremen 27 år ugift Bremen murersvend do Christen Jensen 24 år ugift Ålborg Navne register