Hustru: Karen Sophie Jørgensdatter #404
Født: 1781 i Hesselager, Gudme sogn Død: 31-5-1836 i Svendborg Far: Jørgen Johansen #777 Mor: Kirsten Nielsdatter #778
Mand: Christen Hostrup Brasch Liebroth #326 Gift: 19. 1810 i Sct. Nicolai Kirke Svendborg
Født: 30. juli 1786 i Svendborg Død: 19. okt. 1833 i Svendborg (se note 1) Far: Johan Henrik Liebroth #28 Mor: Else Marie Jespersdatter #29 Biografi
K Barn 1: Gjertrud Marie Liebroth #405 Født: 3. okt 1810 i Svendborg Død: 20. feb.1880 i Sct Nicolai Mand: Christen Corfitzen #406 f. 28. feb.1802 d. 2. marts 1878 Gift: 3. nov.1831 i Sct. Nicolai Svendborg Biografi

Begivenhedsfodnote Note (1) Skifte efrer Christen Liebroth Aar 1833 den 22de October infandt Skifteretten i Svendborg Kiøbstad sig: Stervboet efter afgangne Smedemester Christen Liebroth for at foretage Registrering og wurdering efter førnævnte afdøde. Som Widner og wurderings- mand var Politibetientene Lohse og Lindbart Enken Karen Sophie Jørgensdatter med Laugwærge Kiøb- mand og Lieutnant Møller war tilstede og producerede et af Afdøde og Enken under 25 Aug. 1831 oprettet testamente hvorefter den længstlevende af dem erholder Fællesboe, da førnævnte Testamente ikke er confirmeret maatte Skifteretten fremme Forretningen under side2 Enhver lowlige Rets Forbeholdenhed. Enken angav herefter den afdødes arvinger at være:1. en broder Anders Liebroth der farer til søs men ellers opholder sig i Frederikshavn. 2. Ditto Jesper Liebroth der er død og som efterladt sig følgende Børn her i Byen. Een søn Hans Rasmussen 16 aar, een Ditto Johan Liebroth 15 aar, een Ditto August 12 aar, een Ditto Peder Liebroth 7 aar, een datter Marie Elisabeth 18 aar og een ditto Else Marie 10aar. 3. Ditto Johan Liebroth, smed pa Hvedholm. 4. Søster Marie i Sielland gift med Knud Madsen i Sneslev ved Nestved. 5. Ditto Mette Marie gift med Feldbereder Hans Jespersen i Kiøbenhavn. 6. Ditto Grethe gift med Skomager Klingvort heri byen, 7.een søster Gertrud Marie, død paa Sorøe Gods uden at have efterladt sig nogen Arvinger. Hun var gift med en gaardmand Jens Jacobsen paa Sorøe Gods og 8. en Ditto Karen Marie (Margrethe) gift med Kanoneer Lynge i Kiøbenhavn war død og efterladt 4 Børn, nemlig: 1 søn Frederik Christian 20 aar, een Ditto Johan 15aar, een Ditto Jens 13 aar, og een datter Giertrud Marie gift med Smedemester Christen Cor- fitzen som her er tilstede. Ligeledes war tilstede af Arvingerne Skomagermester Klingvort der blev udnævnt til tilsynsværge for de umyndige Fraværende. Forretningen blev herefter forrettet. I Dagligstuen Sedler I Sovekammeret 1 ottedages Stueuhr 8Rd-m-sk 1 Seng med omhæng 4Rd-m-sk 1 Slagbord 1Rd 3m-sk Deri 4 Stole 1Rd 2m-sk 1 blaastribet Overdyne 4Rd-m-sk 1 Bænk -Rd 3m-sk 1 underdyne sortstribet 4Rd-m-sk 1 Chatol, indlagt Eeg 6Rd-m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 2m-sk 2 Spiele -Rd 4m-sk 1 par Lagen 1Rd 3m-sk forøvrigt Enkens Klæder 1 Ditto Seng 1Rd 2m-sk 1 Hiørneskab 3Rd-m-sk 1 rødstribet Overdyne 4Rd-m-sk 1Ildklemme og skuffe Rd 2m-sk 1 Ditto Underdyne 3Rd-m-sk 1 2 lispund Bismer 1Rd 4m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 4m-sk 8 Glas Rd 3m-sk 1 par Blaargarns Lagen 3Rd-m-sk 9 Flasker Rd 4m-sk 1 lidet Bord Rd 1m 8sk 1 lidet Anker Rd 1m 8sk 2 Træstole Rd 2m-sk 1 Strygejern Rd 4m-sk 5 Urtepotter Rd 1m 8sk 1 Fuglebur Rd 2m-sk side 3 I øverste Stue 1 lang og 2 korte Hovedpuder 3Rd-m-sk 1 Chatol med Opsats 10Rd-m-sk 6 Stole med Læderbetræk 3Rd-m-sk I Opsatsen 1 Lehnestool 1Rd-m-sk nogle Bøger og Krukker til 1 lidet Hiørneskab 1Rd 2m-sk ????? Rd-m 4sk 1 Kakkelovn, tilhørende Corfitzen I Klappen 1 rødmalet Slagbord 1Rd 3m-sk noget jernskramlerie, Blækglas I Kiøkkenet og 2 Knive 1Rd-m-sk 1 Tintallerken 2Rd-m-sk I første Skuffe 3 Ditto Fade 1Rd-m-sk 6 nøgler Garn Rd 6m-sk 1 Kande og Skaal Rd 4m-sk I 2de og 3de Skuffe nogle Klude Rd 1m 8sk 4 stk. Leertøi Rd-m 12sk 1 Chatol, Eg 16Rd-m-sk 1 hvidt Fad og 2 Tallekener Rd 1m-sk Deri 2 lysestager Rd 3m-sk I Opsatsen 1 jernpande Rd 2m-sk 2 Kaffekander Rd 3m-sk 1 Ditto og 1 kaalkniv Rd 3m-sk 3 Krukker Rd 2m-sk 1 Rist Rd 2m-sk 4 par Kopper Rd 2m-sk 1 Kobberthekiedel 1Rd 2m-sk 6 stk. theskeer 4Rd-m-sk 1 Ildklemme og Skuffe Rd 2m-sk 1??? Rd 2m-sk 1 lille Kobberkjedel Rd 4m-sk 2 hvide glas Rd 1m 8sk 1 indmuret Kobberkjedel 6Rd-m-sk 1 Krus med nogle kopper 1 Kobberkjedel 1Rd-m-sk og smaafade Rd 2m-sk 2 hakkebrette og 2 kiødblokke Rd 2m-sk I Klappen: intet 1 Sennepqværn 1Rd 2m-sk I første Skuffe 1 par sorte benklæder 2Rd-m-sk 1 Pibejern og 1 Rist Rd 2m-sk 1 sort west Rd 3m-sk 2 Spølskaale og 6 stk Leerkar Rd 1m-sk 2 ganske Do Rd 4m-sk 1 kiødgafler og 1 Stegepande Rd 3m-sk 2 benklæder 6 kraver Rd 3m-sk 4 Spækfielle og 1 Trappe Rd 1m8sk 2de. 1 blaargarnsfrakke 6Rd-m-sk 1 nathue og 1 nattrøie Rd 3m-sk 1 Puster Rd 1m 8sk 1 par blaa benklæder 1Rd 2m-sk 1 Jerngryde Rd 4m-sk 1 Do Trøie 2Rd-m-sk 1 Ditto Rd 2m-sk 3de 2 gl Nattrøier Rd 2m-sk I Spisekammeret 2 huer og 2 Bælter Rd 2m-sk 10 Leerfade Rd 1m8sk noget skramleri Rd 1m8sk 8 Flasker Rd 3m-sk 1 Dragkiste Eeg 6Rd-m-sk 4 Leerkrukker Rd 2m-sk Deri enkens tøi 3 Sibøtter Rd-m12sk 1 Sængested med gulstr.Omhæng 2 smaa Stumper Rd 1m-sk og Tæppe 5Rd-m-sk 2 ??? Rd 1m-sk Deri 1 blaarstribet ulden Overdyne 6Rd-m-sk 3 Theepotter Rd 1m 8sk 1 gulstribet underdyne 8Rd-m-sk 3 Spølskaale Rd-m 12sk side4 I Stalden 1 Bord Rd-m 2sk 8 Hylder Rd 4m-sk 1Hiølleer Rd 1m 8sk 1Terin og 1 Fad Rd 1m 8sk 2 Mangeballer? Rd 1m 8sk 1 Kaffemølle Rd 2m-sk 1 skiæriste? Rd 2m 8sk 4 stk jydekar Rd-m 8sk 1 Stige Rd 1m-sk 1 Flødekande og 1 Sukkerkop Rd-m12sk I Bryghuset 12 theskeer Rd 1m-sk 2 Kar Rd 4m-sk 6 par Knive og gafler Rd 4m-sk 1 Kniv 2 andre Rd 4m-sk 2 ? Rd-m 8sk 1 kaffekiedel Rd 4m-sk 2 Øllod Rd-m12sk 1 Jerngryde Rd 3m-sk 1 Bord Rd 1m 8sk 1 ditto Rd 1m 8sk I Kammeret i Alkoven I en Alkove 1 grønstribet Overdyne 3Rd-m-sk 1 gl. Overdyne 1Rd 2m-sk 1 Ditto Underdyne 2Rd 4m-sk 1 stribet Hovedpude Rd 4m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 2m-sk enkel spækfielle og krug? Rd-m12sk 1 Overdyne 3Rd-m-sk Paa Loftet 1 gulstribet 3Rd-m-sk 2 Stokke Rd 4m-sk 2 Hovedpuder 1Rd 2m-sk 1 Hørwinde Rd 1-m-sk 2 par blaargarns Lagen 3Rd 2m-sk 2 gl Riste Rd 3m-sk I Wærkstedet noget Træskramlerie Rd 4m-sk 2 Smedeballe 12Rd-m-sk 2 ambolte 20Rd-m-sk noget gammelt Linned Rd 3m-sk 2 skruestokke Rd 3m-sk I ? 4 Forhamre Rd 4m-sk 10 par blaargarns Lagen 16Rd 4m-sk 5 Smaa Hamre 2Rd 3m-sk 10 Hørgarns skiorter 8Rd-m-sk 8 stk File 1Rd 2m-sk 8 Haandklæder 1Rd 2m-sk 2 Ildtænger Rd 3m-sk 4 par Strømper 1Rd-m-sk 4 Ditto 1Rd-m-sk 1 par Støvler 4Rd-m-sk 10 stk Stempler 1Rd 4m-sk 1 par Skoe 1Rd 2m-sk 20 stk Bænkwærktøi 1Rd-m-sk I Gaarden noget gl Jern 2Rd-m-sk 1 stort Kar Rd 4m-sk 1 Filebænk Rd 3m-sk 1 Balle Rd 1m 8sk 1 ?7 18Rd-m-sk 1 ?4 18Rd-m-sk 2 spande Rd 2m-sk 1 Do? 4 18Rd-m-sk 4 Halmottinger Rd 1m-sk Widere forefandtes ikke at 1 Slagtebænk Rd 2m-sk indboe. Papirer i Chatollet 1 ? Rd 2m-sk blev aft? igen indholdt 1 Halmtønde Rd-m12sk ???Arvingerne 2 lægder Rd 1m 8sk boet til Indtægt. De 1 øxe Rd 2m-sk tilstedeværende erklærede side5 dernæst at Boet ikke gaar videre end Stervbostedet der bestaar af 7 Fag Forhuus 1 Etage med qvist og 8 Fag Baghuus der wuderes for 900 Rd. 1 Smedehuus 4 Fag 1 Etage wurdes for 120 Rd 2 Jordlodder i Hømarken i det efter 6Rds Grundtagst og en Ditto i Græsholmene2 lod Land 800Rd.2m widere forefandtes ?? ikke Enken angav derefter at wære beskyldig følgende prioritets Guill nemlig til N. Zakeriasen i Kogtved og Ole Juul i Skovboe? 2000Rd Møller Agerøes Arvinger 600 Rd. Feldbereder Hans Jespersen 100Rd. til forskillige 350RD. Forretningen blev derefter afsluttet og med Underskrift bekræftet i det Enken paa begiæring blev Testamentet??for at erholde ?confirmeret. Datum ut supra I hr.Kammerjunker v. Molktses Forfald ved Postens expedition N. Jensen. const. Karen Sophie K.S.D.Jørgensdatter Paa egne og de øvrige Arvingers vegne Som Lougwærge Johan Klingvort J Møller Som Widner Chr.Corfitzen Lohse Lindbart Navne register