Hustru: Cecilie Cathrine Louise Buch #729 Aner
Født: 31. maj 1787 i Trinitatis Død: 28. sep. 1828 i Frederiks tyske Kirke Begravet: 13. okt 1828 i Frederiks tyske Kirke Far: Ammon Sivertsen Buch #1707 Mor: Maren Nielsdatter Dahl #1708 Biografi
Mand: Peter Andersen Schougaard #728 Gift: 23. aug. 1818 i Frederiks Tyske Kirke, København
Født: 1793 Død: 12. jan 1838 i Ovengaden 227 (se note 1) Begravet: 18 jan. 1838 i Vor Frelser Far: Mor: Anden ægtefælle 2
M Barn 1: Anders Pedersen Schougaard #893 Født: 14-7-1818 Død: 9. dec 1818 i Frederiks tyske Kirke Biografi
M Barn 2: Peter Andersen Schougaard #894 Født: 24-10-1819 Død: 14. feb. 1838 i Vor Frelser Biografi
K Barn 3: Thora Louise Schougaard #1577 Født: 8. dec 1821 i Frederiks tyske Kirke Død: Mand: William August Pedersen #3540 f. 1816 Gift: 27. nov. 1853 i Vor Frue Kirke
M Barn 4: Sophie Frederica Schougaard #730 Født: 14. dec. 1823 Hustru: Jørgen Hansen #1476 f. 1817 Gift: 14. april 1845 i Vor Frue Kirke Kbhvn Biografi
K Barn 5: Emma Petrine Schougaard #21 Født: 27. aug. 1825 i København Død: 23. okt. 1897 i Elmegade 12, København (se note 2) Folketælling: 1855 i Borgergade, København (se note 3) Mand: Hans Christian Heininge #260 f. 1818 d. 28 april 1852 Gift: 3. nov. 1848 i Trinitatis Kirke (se note 4) ketælling (familien): 1845 1845 (se note 5) ketælling (familien): 1850 1850 (se note 6) Mand: Johan Bendix Seemann #20 f. 1819 d. 27. maj 1856 Gift: 12. juni 1853 i Trinitatis Kirke (se note 7) ketælling (familien): i 1855 (se note 8) Mand: Frans Peter Sørensen #261 f. 10. feb. 1840 d. 25. sep. 1900 Gift: 6. dec. 1866 i Sankt Pouls Kirke (se note 9) Biografi
M Barn 6: Wilhelm Benjamin Schougaard #895 Født: 27. april 1827 Død: 27 okt. 1827 i Frederiks tyske Kirke Biografi
M Barn 7: Schougaard #2023 Født: 20. sept 1828 i Frederiks tyske Kirke Død: 20. sept 1828

Begivenhedsfodnote Note (1) Død fra Frederiks Hospital Note (2) Skifte efter Emma Petrine Schougaard. Den 19 november 1897 Overpræsidentens bevilling og Adoptionsbevillinger foreviste copier. I Fortsættelse af den mundtlige Anmeldelse, at min Tømmermester Frans Peter Sørens Hustru Emma Petrine f. Schougaard, er afgaaet ved Døden den 23. f. Måned, skal jeg nu ikke undlade at meddele, at der i mit Ægteskab med Afdøde kun har været 1 Barn, der er død som spæd længe før moderen. At Afdøde har været i alt 2 tidligere Ægteskaber, at der ikke var Børn i det første af de tidligere Ægteskaber og ar der i det andet af de tidligere Ægteskaber kun var et Barn, nemlig en Søn: Politibetjent paa Frederiksberg Carl Johan Seemann, hvilken Søn overlever Afdøde og er fuldmyndig samt at den Afdøde har haft i alt 2 Børn udenfor Ægteskab nemlig: Johan Emil Sophus Schougaard f. 6. Oktober 1858 og Thorvald Rudolf Schougaard f. den 14 Februar 1860, hvilke 2 Børn efter min Hustrus og min allerunderdanigste ansøgning af den 17 juli 1872 ere adopterede af mig i Henhold til allerhøjeste Bevilling af den 15. August 1872, hvorefter de i Et og Alt maa agtes og anses for mine ægte Børn og føre mit Familienavn Sørensen, saa at deres fulde Navn bliver Johan Emil Sophus Sørensen og Thorvald Rudolf Sørensen. Afskrifter af Ansøgningen af Koncepter til Adoptions Bevillingen, begge attesterede af Rigsarkivets anden Afdeling udlægges tillige med Gjenparten i eet stykke af disse Afskrifter, idet jeg tilføjer, at min Stedsøn, Politibetjent Seemans fader var en Broder til den af min Hustru udlagte Barnefader Tømmersvend Ditlev Heinrich Seemann til mine to Adoptivsønner. Jeg skal derhos anmelde, at jeg i Henhold til overpræsidentens Tilladelse, meddelt mig i Skrivelse af den 13. d. M. - hvilken Skrivelse udlægges tilligemed Gjenpart - agter at forblive hensiddende i Uskiftet BO efter min Hustru med mine ovennævnte 2 Adoptivsønner Johan Emil Sophus Sørensen og Thorvald Rudolf Sørensens indtil Erklæring foreligger, dog ikke udover 4 Måneder fra tilladelsens Dato, og med min ovennævnte Stedsøns Politibetjent Carl Johan Seemann i det samme Tidsrum, hvortil han ved sin Medunderskrift paa denne anmeldelse giver sit samtykke. Stempel 1. kr. Jeg underskrevne Politibetjent paa Frederiksberg Carl Johan Seemann har ikke Noget at indvende imod Anmeldelsen og meddeler ved min underskrift her paa samtykke til, at min Stedfader Tømmermester Frans Peter Sørensen forbliver hensiddende i uskiftet Bo, efter min Afdøde moder, indtil mine ovennævnte 2 Halvbrødres Erklæring foreligger, dog ikke udover 4 Måneder fra den 13. d M. Kjøbenhavn den 16. nov. 1897 Ærbødigst Seeman Frans Peter Sørensen Tages til Følge Hof og Stadsrettens Skiftekommission i Kjøbenhavn 19. nov. 1897 V. Meyer € måneder efter overtager Frans Peter Sørensen hendes bo og sidder i uskiftet bo indtil sin død. Note (3) Borgergade 184 Johan Bendix Seemann 37 år gift Slesvig murersvend ane 56 Emma Petrine Schougaard 30 år gift Kjøbenhavn ane 57 Logerende Hans von Bremen 27 år ugift Bremen murersvend do Christen Jensen 24 år ugift Ålborg Note (4) Forlovere. R.F. Jeppesen Adelgade 242 og skomager O.P Danielsen Dybensgade 265 Note (5) Christianshavn Emma Petrine Skougaard 20 år tjenestepige Lille Torvegade 119 Note (6) København Borgergade 109 Emma Petrine Heininge 25 år f. Skovgård i Kbhvn ' Note (7) Forlovere: J.M. Dohse Skomagermester og J.F.A Møller handskemager Note (8) Borgergade 184 Johan Bendix Seemann 37 år gift Slesvig murersvend Emma Petrine Schougaard 30 år gift Kjøbenhavn Logerende Hans von Bremen 27 år ugift Bremen murersvend do Christen Jensen 24 år ugift Ålborg Note (9) Samme dag adopterede han Emma Petrines børn. Sofus og Thorvald fik efternavnet Sørensen. Navne register