Hustru: Anna Peter Hansen #998 Aner
Født: 1754 i Hejls Vejle Død: 18. marts 1805 i Sønder Bjert (se note 1) Far: Peder Hansen #1653 Mor: Kirsten Andersen #1654
Mand: Poul Hinrichsen Due #997 Aner Gift: 13 feb. 1778 i Sønder Bjert (se note 2)
Født: 1750 Død: 12 juli 1824 i Sønder Bjert (se note 3) Far: Henrich Jensen Due #1644 Mor: Karen Christian Due #1645 Anden ægtefælle 2
K Barn 1: Kirsten Due #1643 Født: 28 jan.1778 i Sønder Bjert (se note 4) Død: 10 juni 1846 i Sønder Bjert Mand: Bertel Nissen #1672 Gift: 1. dec. 1804 i Sønder Bjert (se note 5)
M Barn 2: Henrich Poulsen Due #1641 Født: 2. sep. 1782 i Sønder Bjert Død: Hustru: Maren Clausdatter #1678 f. 1795 Gift:
M Barn 3: Peter Jacobsen Poulsen Due #999 Født: 24. nov 1788 i Agtrup (se note 6) Død: 3. jan. 1809 i Sønder Bjert (se note 7)
K Barn 4: Karen Poul Due #307 Født: 1. feb.1792 i Agtrup, Sønder Bjert, (se note 8) Død: 31. marts 1851 i Sønder Bjert Begravet: 5. april 1851 i Sønder Bjert (se note 9) Mand: Nis Olesen #306 f. 10. okt. 1769 d. 21. jan 1831 Gift: 17. okt 1812 i Sønder Bjert (se note 10) Mand: Niels Jepsen Frost #1639 Gift: 25. okt 1834 i Sønder Bjert (se note 11)
K Barn 5: Anna Marie Due #1000 Født: 28.dec. 1794 i Agtrup (se note 12) Død:

Begivenhedsfodnote Note (1) Den 18 marts 1805 begravet den 24 marts Anna, Povel Henrichsen Due og inderste hustru født i Heils 1754, hendes fader war Peder Hansen og inderste og hendes moder Kirsten Andersen, indgaaet ægteskab den 13 feb. 1778 med føromtalte Povel Henrichsen Due, som nu efterlader i dette ægteskab warede i alt 27 år efterlader i samme ægteskab 5 børn, 2 sønner 1) Henrich 2) Peder begge i ugift stand og 3 døtre 1) Kirsten gift med Bertel Nielsen og indertse 2) Karen 3) Anna Maria begge i ugift stand. Gammel 51 år 2 mdr. Note (2) Trolovet Den 1. nov. 1777 Poul Henrichsen Due, Henrich Jensen Due og Karen Jensdatter i Thiestrup Sogn Jylland ægte søn med Anna Peders, boelsmand Peder hansen og Kirsten Andersdatter Peders i Skartved ægte datter, bemeldte Kirsten Anders Peders boende med hendes første mand i Heils og nu gift med Anders smed Skartved. Testes 1. Erik Thulesen, gårdmand Skartved 2. Nis Samuelsen, gårdmand samme sted. Gift 13. feb 1778 Povel Henrichsen Due, Henrich Jensen Due og Karen Jensdatter i Thiestrup Jylland ægte søn med Anna Peders faderen Peder Hansen og Kiersten , Anders Peders i Skartved. ægte datter. Note (3) 12 juli 1824 Poul Henrichsen Due inderste i Aitrup født i Aitrup i Jylland, hvor hans fader war født Henrich Povelsen og landboel og hans moder Karen Henrichs, begav sig i ægteskab den 13. feb. 1778 med Anne Pedersdatter af Skartved. Dette ægteskab warede næsten 27 år. Af dette ægteskab efterlader han 4 børn, nemlig 1 søn henrich, som nu er inderste i Stenderup, og 3 døtre. 1. Kirsten som er gift med Jjørgen Jokumsen nu inderste i Aitrup 2. Karen gift med inderte Nis Olesen i Skartved 3. Anne som er gift med Jacob Jørgensen nu opvarter ved Kjøbenhavns Skydebane. Anden gang begav han sig i ægteskab den 5 okt 1805 med Gunder Nisdatter fra Lygom sogn og Bye i Jylland. Dette ægteskab warede 19 år af dette ægteskab efterlader han 3 børn, nemlig 1. Johannes 2. Peder, 3. Jacob. alle i ugift stand gammel 77 år. Note (4) Den 28. juni 1778 Kirsten Due, Povel Henrichsen Due Boelsmand og Anna Peder Hansen i Skartved ægte datter døbt i præstegården af præsten. Confirmeret i kirken den 26. juli. Faddere: 1. Maren, Mogens Jensen gårdmands hustru 2. Karen, Peder Hansens datter 3. Jørgen Hansen gårdmand. Alle i Skartved. Note (5) 1. dec.1805 Enkemand Bertel Nissen inderste i Binderup fordum Nis Hansen gårdmand og fordum Elisabeth, Bertel Larses i Binderup ægte søn med pigen Kirsten, Poul Henrichsen Due inderste og Anna Peder Hansen i Aitrup ægte datter. Note (6) 24. nov. 1788 Peder Jacobsen Due, Povel Henrichsen Due og inderste og rytter og Anne Peder Hansen i Aistrup ægte søn døbt i kirken Faddere: 1. Hans Hansen, aftægtsmand Hans Jessens søn 2. Iver Michelsen, gårdmand i Aistrup 3. Kirstine, gårdmand Morten Andersens datter i Aistrup. Note (7) den 3 jan. 1809 Peder Poulsen Due, Poul Henrichsen Due og hustru Anne Peder Hansen i Aiystrup ægte søn døde i ugift stand gammel 20 år 9mdr. 9 dage. Note (8) Den 1. feb 1792,døbt samme dag Karen Poul Due, Povel Henrichsen Due inderste og rytter og Anna Peder Hansen i Aistrup ægte datter,døbt af præten i Præstegården. Faddere: 1. Anne Cathrine, gårdmand Jes Nielsens hustru 2. Anne Marie, gårdmand Hans Larsens hustru 3. Anders Bertelsen. Alle af Aistrup. Note (9) den 31. marts begravet den 5 april 1851 Karen Poul Due, der var datter af inderste Poul Henrichsen Due og dennes hustru Anne Pedersdatter Hansen her fra Aitrup, hvor hun er født den 1. feb. 1792. Hun blev første gang gift med ungkarlen Nis Olesen, som var en søn af Ole nissen i Bjert , der døde den 21, jan 1831 og af dette ægsteskab haver følgende børn og børnebørn. I. Poul Due, II. Peder Due, begge ugifte, III. Anne Marie Due gift med inderste Christen Clausen i Aitrup. De haver 4 børn. 1. Nis, 2. Elisabeth,3. Karen, 4. Clausine. De 2 sidste med tilnavnet Clausen. Den første med tilnavnet Dall og den anden ? Clausen. IV Anne Due enke efter inderste Jørgen Lund fra Bjert. Hun Haver 2 børn. 1. Anne Cathrine 2. Caroline. Begge med tilnavnet Knudsen V. Gunder Cathrine, ugift. Anden gang blev afdøde gift den 25. okt 1834 med aftægtsmand Niels Jepsen Frost i Dalby. De haver ingen børn sammen. Hun døde af brystsyge i en alder af 59 år 1. måned 0g 30 dage. Fik gravtale. Note (10) den 17. okt. 1812 ungkarl Nis Olesen tjenestekarl i Aistrup. forældre Ole Nielsen inderste og Anna Marie Nissen i Biert ægte søn med pigen Karen Povel Henrichsen Due inderste i Aistrup og Anna Peder Hansen ægte datter. Note (11) den 25 okt 1834 Ungkarl Niels Jepsen Frost tjenestekarl i Skartved søn af gårdmand Jep Nielsen Frost og Marie Jens Andersen i Dalbye med enke Karen Due i Skartved og datter af Poul Henrichsen Due og Anna Pedersdatter i Ajstrup. Note (12) den 28 dec døbt den 29 dec. 1794 Anna Marie Due, Povel Henrichsen Due Inderste og Rytter og Anna Peder Hansen i Aystrup ægte datter døbt af Præsten i Præstegaarden. Faddere: 1) Jens Simonsen, smed 2) Anne Maria, Gregers Jepsen, gårdmands datter. 3) Anna Maria, Lars Justesens Præstens Hustru. Alle i Aystrup Navne register