Merred Christensen #2803
Født: 12. dec. 1749 i Bjerndrup Nørre Løgum (se note 1) Død: Far: Chresten Pedersen #2773 Mor: Maren Andersen #2732

Begivenhedsfodnote Note (1) Faddere Maren Jensen fra? Marie Peders fra Ellum Mads Brodersen fra Trelborg Navne register