Hustru: Margrethe Ditlevsdatter #4153
Født: Død: Far: Mor:
Mand: Hendric Johan Pedersen Fich #4152 Gift:
Født: 1654 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død: 20 juni 1713 i Svendborg, Sunds, Svendborg Far: Mor:
K Barn 1: Marie Fich #4370 Født: 6 juli 1677 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død:
K Barn 2: Maren Fich #4367 Født: ca 1 feb 1683 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død: Mand: Rasmus Kristiansen Bager #4371 Gift:
K Barn 3: Anna Sophie Fich #4374 Født: april 1686 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død:
K Barn 4: Øllegaard Fich #4368 Født: 20 juli 1691 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død:
K Barn 5: Karen Fich #365 Født: 1693 Død: 8. maj 1741 i Sct Nicolai, Svendborg (se note 1) Mand: August Henrik Liebroth #30 f. 1693 d. 20. juli 1774 Mand: Niels Jebbesen #834 d. mellem 1723 - 1730 Gift: Biografi
M Barn 6: Hans Henrik Fich #4375 Født: 4 april 1696 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død:
K Barn 7: Hanna Fich #4369 Født: 3 juni 1706 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død:

Begivenhedsfodnote Note (1) Skifter efter Karen Fich Dend 8. maj 1741 døde feldskier August Henrich Liebroths huustru Karen Fich hvor for strax indfandt sig paa Egen og øvrige Magistratens wegne som forwalter Borgmester Rosenbergs ?Sig. Liebroths huustru, at bemelte 2 mænd nemlig Cornelius Saltrou og Johan Shalkam Handskemager Borger og Indvaagner her i Byen for at foretage Registrering efter bemelte Huustru Karen Fich og fandtes da. I dend Daglig stue 1 stoor Bord med oben foed, 1 Kistebenk med 2 Rem, 1 beslagen halv Kiste i træ med 2 Rem og i kisten ike fandtes andet end mandens og børnenes dag- lig brugende Klæder, 1 liden slaugbenk, 1 sængested med Himel, 1 Jern- Kakelovn, 2 høye trær Bagstoele, 2 smaae Dito, I dend øverste Stue Rundt Bord, 1 brunt sengested med gulle omhæng, 1 rundt Bord med Dreyed Been, 1 Tresur anstrogen, 1 Drage Kiste, .1 beslagen halv Kiste (Tresur = fint møbel) med Stoele, 3 høye trær stoele og 1 Dito Lænestoel, 1 liden Bagstoel forbord i Een lang Oben Benk,. I Bemelte seng fandtes 3 Dyner, 3 Hoved Dyner, og en Pude endvidere foreste Stue, 1 Spiegl, 1 fyre ?, 1 Strygejern, 1 fyr sengebenken, 1 Uhrslag werk, 2 gl. Hynder I Kiøkened 1 Mæsinglysestage, 1 morter, 2 Mæsing lysestager, 1 for Slagbenken, Ennu 2 Mesinglysestager, 4 Bliktragte, 1 Rivejern 6 Tinskeer, 3 Jernlystesaxste, 1 Messing Rivejern, 1Messing ? 1 Kober Pande, 1 Messing Kiedel, 1 Koberkiedel, 1dørslag af Kober, 1 liden Kobergryde, 1 Kober eller Malen StrygeJern, 13 fine Fade, 11 Dito Talerken, 2 smaae Tin fade, 1 Dito ? , Een -Kobereble- skivepande, 2 løgter, 1 Sirup qvern, 1 Pæl, 1 tinskaal, 2 bliktheekiedel 1 blikcaffekande, 20 stx Hollandske Tallerkner, 2 Dito Fade, I Bryggers 1 Stieppe, 1 gl. Tønde, 2 hake bretter, 2 Spande, 1 Jerngryde, 1 liden Messing Kiedel, 2 jernPander 1 liden Handøxe, 1 Trærskamel, 1 ? 1 Tønde, 1 Ditto halvtønde, 3 Kar af Eg det ene deraf mindre end de andre,1 Bradespid, 1 Karstoel, 1 Dito Bradespid, 1 Brendewiinskiedel med tilbehørig log, piiber og tønde, 1 Rist, 1 Ildskoul og Kumme, I Rytterkammeret 1 opslagen Sengested, Derinde i underdyne, 1 overdyne, 1 hoved Dyne, 1 par Blaarg:Lagen. I Kammeret ved Bryg- gerset 1 gl. løgte, 1 sengested med gulle omhæng. Derinde 2 under- Dyne, 1 Overdyne, 1 hoveddyne, 1 par blaarg:lagen 3 HovedPude 1 spinde Rok, 1 lidet for degtrug, I Kielderen 2 Tønder, 1gl. tønde, 1 Rulle tilhører Karl Hanssen og Libroth - Saaledes passeret Boens hermed under Wores Hænder Actum ut Supra ? Rosenberg Libroht Cornelius Saltrov Johan Shalkam Anno 1741 den 25 August mødte igeen i denne Stervbor efter feldskier Liebroths huustru for at foretage skifte efter hende Borgmester Rosenberg og Raadmand Borring og over for- mynderie Sig. Hans Jørgen Klingenberg, mellem hendes mand August Liebroth paa den ene og den Sal: Kones Sønner navnlig Hen- rik Nielsen gl. 21 aar, Peiter Nielsen 16 aar og Johan Ulrich Augustsen Liebroht 10 aar gl. paa den anden side. Som formynder for Børnene blev beskiked samfalden Wærge Rasmus Christensen Bager og til wurderings mænd war taget Peiter Aarslev og Cornelius Saltrov, thi blev Registreret og wurderet som følger. I Dend foreste Stue et steen Bord med obenfoed 3 Rd. 1 Kistebenk med 2 Rem 1Rd.1sk. Derudi fandtes ike noget til wurdering, 1 forhold Kiste med laas fandtes at wære af Esk 2 Rd. Derudi 5 blaarg:Drey- iels Handklæder a 12stx 3Rd.12sk., 6 Dito Duge a 3stx 3Rd., 3 par blaarg: lagen a 5stx 2Rd.3sk., 4 Bagstoele a 1m.8sk. 1 Jern?ovn med til- behør 12 Rd. 1 Fyrbenken 1m. 1 Lænestoel 2Rd. 2 liden Spinde stoel 1m., 1 Messing Fad 2m. 1 liden Sengebenk 2m. 1 Handklæder 12 sk., 1 Klædesbørste 1sk. 1 Messing lysestage 2 skx 2m., Thee Potte 12 sk., 1 Spølcome 2sk., 1 Brun Ler Potte 12sk., 2 UrtePotter af Hollandstøy 12 sk., 1 Kaaldskaal 1m.8sk., 1 ? 1 Urwærk 2Rd., 1 blaatt krues med Tinlog 12 sk. Nogle Medicinche Bøger Eragted for 1Rd., 1 Spiegl 1m.8sk. 2 Røde Krus ? 5 Halv Potter Glass 15 sk., 2 Halve Pæle Glass 4sk., 8 Brendewiins Glass. I dend Øverste Stue 1 lidet Førbord med oben foed 12sk., 1 Foderal ? 1m.8sk., 1 Barberfad med Sorret? 6sk., 3 Boutelier 6sk., ? dend Dito 2sk., 1 liden Dito 6sk., 1 Olie skern 8sk., 1 liden Skrin med ?? Tøy 1m.8sk., 1Dito 4sk. 1 lang Førbenk 1m.8sk., 1 Syeskrin 1 Flaske???4 sk. 1 Benke dyne 2m., 1 ? 2 læder Bagstoele 4m. 1 ? tønde 4sk. 1 Spiel 2m. 1 Dragekiste ? forkopper 1m8sk. 10 par brune Dito a 3sk. er 1m.12sk., 4 par blaar- 5 par Dito a 2 sk. er 10sk., 2 urtepotter 12sk. 1 par?? og 1 Skaal 4sk. I Dragekisten øverste Skuffe, 1 hvid silkehue 2sk. ?1 Hørgarns forklæde 2m. 2 par halværmer 12 sk. I anden Skuffe 6 Blaargarns Handklæder a 6sk. er 2m.2sk. 12 Dito a 8 sk er 1 Rd og I 3. Skuffe 2 blaarg. Dreyeleshandklæder a 8 sk. Hørgarnslagen 1Rd., 2 Hørg. Serke a 2m. er 4m. 1 Dito 2m.,1 HørgarnsPude war 1m8sk. 1?? I 4. skuffe fandtes indtet, men widere i Stuen ? 2 Mesinglystestager 4m., 1 Skab gammeldags med 2 Rom Her fandtes indtet, men widere i Stuen 6 Leerkander 6sk. 2 trær bagstoele 1m.????????? 1 trappe??? deel smaae Kruker 3m. 1 Jernbeslagen Egekiste 2Rd.2m. Derinde 1 sort Cartusche af Kreptel, 1 sort Skirt 4sk. 1 Dame Troye 3m., 1 Kartuus Kobe 1Rd.2m., 1 Dito 1Rd.,1 Rød silke Cartusche 1 Stribet ? Cartusche 3m. 1Dito Skiort 2m. 1 Blaarstribet Dito 5m., 1 Dito Can- tusche 5m. 3 stk uld 3m. 1 gldags Sengested 1Rd.3m., Himmelgiort omhæng med Kappe 5m. 1 Muffe med foderal 2m., 1 Fallekrands, 2 Børnehuer 0g 1 ask ??, 1 leedebaand 1m8sk., I sængen 1 graastribet lined Dyne 1Rd.2m. 1 Blaarstribet lined underdyne 2Rd. 1 Rød og blaarstribet ulden dito, 1 blaarstribet Hoveddyne 3m., 2 Blaarstribet Hoveddyne, blaarstribet lidned under dyne 2Rd. 2m., 1 liden Skind Pude 8sk., 1 grøn Stribet hoved Dyne 4m., 1 blaa hør hoved Dyne 3m., 1 par blaarg. lagen 3m., 1 Rundt førbord 3m. 1 gl. bord Spil 8sk. 1 ølheelt? 2m. 1 lidet trug 2sk. Siden Iden foreste Stue der udi, Sengestedet, 1 Kiste 2 Rd., Grønne omhæng med Kappe 2 lined ower dyner 1 Rd. 2 hoved puder 1Rd.2sk. 2 blaarstribet Dyner 2 Rd. 2m. 1 blaastribed under Dyne 3 Rd 1 gl stribet overdyne 2sk., 1 blaargarns lagen 3m.. i kiøkened 1 lidet trug 2sk. 1 Peberqvern 1 sk, 1 Lyssestage af Mes- sing 1m. 1 Morter 4m. 1 liden hørtrug 1 sk. 1 Spinderok 1m.8sk., 1 gl. Stoel 1sk.1 Spækfæl? 1 Hovedklæde 2sk. 1 førslagbenk 1Rd. 1 askeklæde 2sk.26 hollandsketalerkerner a 3m4sk., 6 Dito a 2sk. er 12sk.3 fade 12sk.,1 dragekiste 1sk.2 bliktheekiedler 1 m.2 Dito potter 12sk., 1 Hake bret og 2 træfade 4sk., 1 sax 4sk., 7 tinskeer 12sk.,1 blikpæle 1sk. 1 lape pande 2sk.4 jernlystesaxe 8sk. 2 bliktragte 5sk. 1 dito 3 sk. 1 blikæ ske 2 sk. 1 trugjern 1sk. 1 lysteplade 2sk. 1 mindre dito 1sk. 1 eg osteform 2sk. 1 mad gafel 2sk.2 køkekniv 8sk. stoer løgte 1m.8sk., 1 mindre dito 12sk. 1 kiste af ? 2 hollandske skaaler 8sk. 9 leerskaaler 9sk.1 liden tin skaal 3sk. 2 fine sarsis- kener 8sk. 1 sirups qvern 3m.1 fyrfad 8sk.1 Strygejern 2m. 1 Koober Dør- slag 1m. 1 koober potte 12 sk.1 Ebleskivepande af koober 1rd. 1 liden gryde 3 sk. messing kiedel 2m. 1 malen pande 1m., 1 kooberkiedel weyed 11 pund a 20 sk. er ? 4m.8sk. 1 mindre dito 5 pund a 20 sk. 1rd. 4sk., 10 tintalerken i wægt 10 pund a 12 sk 1Rd 2m. 12sk 9 stoere og smaae tinfade wægt 2 lodpund a 12sk. er 4rd.12sk., 6 stoere og smaae dito wægt 1 lod pund a 15sk. er 3 rd.3m.12sk. I SpisCammeret, 11 Boutelæe? a 2sk. fyrkandted Flaske 2sk., 2 ottinger 4sk., 2 halv ottinger 2sk. 1gl.melbøkte med løg 4sk. 3 Sylte Glas3sk. 1 leer Sylte kruke 2sk. 1 Rotte Feile 1sk.1 Skammel 2sk. I Bryggersset 1 Jerngryde 2m.1 mindre dito1m2sk., Mesingkiedel 1m. 1 liden Koober tragt 2sk. 1 liden Jernpande 6sk. 1 forskammel 2sk. 1 gl. Ildskoul 2sk. 2 gl Klemmer 8sk. 1 lidet fyrfad af Mesing 2sk. 1 Jernstang og 3 Ringe i Skorstenen 1m8sk., 1 koober theekiedel 3m., 1 Rist 8sk., 2 JernSpande Gribetøy 1 Jernpande 1m8sk. 1 Brendewiinskiedel med hat log og Piber og ex paa ? tragten for 6 Rd.4m. 1 Rosteballe12sk. 1gl. ølheel 6 sk. 1 gl. Egekar 1m.8sk. 1 Stae 1m. 1 gl. Rosteballe 4sk. 1 gl soold 1 sk. 1 bred spud 6sk. 1 brand jern2sk. 1 dito brad spud 1m. 1 gl, hovedpude 6sk.,1 dito 2sk. 1 blaarstribet hoved dyne 2m. 1 graastribet owerdyne 2m. 1 Ege kaar paa 3 ? 1 Rd.2m. 1 Karstoel 4sk. 1 sadel 2m.1 Stand firding og otting 2sk. 2 Hakebretter 8sk. 2 trær spande 6sk. 1 liden trær bake 1sk. 1 gl. fierding 1 sk. 1 lidet trug 1sk. I Senge Cammeret, 1 liden skrin 8sk. 1 Madskrin 8 sk. 1 stoel 6 sk. 1 førsengested 5m2sk. og 1 høeromhæng 2 m.derudi een fored Pude med war 2m. 1 blaarstr. ulden owerdyne1 rd.2m. 1 dito hoved dyne 1rd, 1 dito hoved pude2m. 2 gl. hoveddyner 2m. 1 graastribet hoved dyne 2m. 1 blaarstribetunderdyne 3rd. 1 par blaarg. lagen 3m. Paa loftet 1 sæk 8sk. 1 Stieppe 3m. 1 lidet soold 2sk. 1 lidet Degentrug 1m.8sk. 1 1 støre Degentrug 1m, 2 Hæsper? 8 sk. 2 Skind stx a 2sk, 1 gl. under dyne 2 Skilderier 3sk., 13 gl dito 13sk. 5 hollandske fade a 2sk. er 10sk. 6 blikplader 1 weyer vegt 12sk. 1 skuffe 1 sk. 1 gl hæspe 1 sk. 1 skoul og 1Rive 3sk. 5øxeskafter. 1 skied? 1 bidskel 6sk., 1 stang bidskel, 1 gl. benkedyne 2sk. 8 Stolder 3 tønder a 2sk. er 6sk., 1 Rive 1sk. 2 gl. tønder a 2sk. er 4sk. 1 liden bredt 1 Rulle hvor af Stervboen tilhører den halve. Ialt wurderet for 1 Rd.2m. Den af Stervboen 4m., 1 øltragt, 1sk. 2 Fierding a 6sk. ?? Tønde 1 sk. 1 ølfierding, 1 dito, 1 smørfierding De to sidst linier ulæselige 1 trær lod til Tønde 8sk. qvern 2sk. 1 Halvtønde 2sk. 1 culøxe 1sk, 1 handøxe 6sk. Endnu fandtes i Stuen 2 tin Barberflasker a 1m. er 2m., 1 Rytter ? 1 Opslagen Sengested 8sk. Derudi 2 Blaarstribed Dyner 2Rd.4m. 1 Hoved Pude 2 sk. 1 par Blaarg:lagen 3 sk. 1 gl. Stoel 2 sk. og ?Ey widere af løsøre og Bohauge forefandtes, Saa blev Huusset efter først og bestaar af 12 Fag(vinduer) til Gaden mod 5 Fag Baghuus. Samt Gaard og Hauge Rom til 6 Rd. Jord og Græs i Byens Marker efter Assortionen eragted for 250Rd. Og siden nu som melt indtet widere forefandtes, blev Mons. Libroht a Skifte Retten til spurgt om hand widst widere at angive Stervboen tilhørende, som kunde blive beregnet til lagt hvor til hand svared, Ney. Forbemelte Registrerede og wurderede beløber alt saa til Indtægt i alt 390 Rd.2m.2sk. Derimod angav Libroht at wære Skyldig. Til Madam H. Sal: Poul Schøttes efter paa Obligation er skyldig 200Rd. Eet aars Rendte Rester til Sidste 8 aug. 10 Rd. Til Peder Iversen Mahler for 4 Tønder Rug a 3 Rd.8sk.er 12Rd. 2m. Peder Baldi Flensborg skylder hand 9Rd.3m.8sk. Mogens Weber i Ærøeskøbing 12Rd.1m2sk. Peder Møller her i Byen 30Rd. H=Raadmand Hyltoft for 5 Tønder Rug a 3 Rd. er 15 Rd. Christian Carl Hansen her ibid Rede ibid=samme sted Penge 10Rd. Lodvig Qvist 2Rd. Niels West 2Rd. Mathias Palm 2Rd. Dernæst fremlagde Libroht een Missire? fra Hans Wegerslev dateret 13 Juli 1741 med Indeslutted Cossil af eet gammelt brev udgived af 3 Februar 1715 af Amtzforwalter Bucholtz, stoer 50Rd. for- drede samme med sine Rendter til 11 Juni 1741. Ialt dend Sum- ma 107Rd.3m. Skifteforwalterne til spurgte Libroht om hand war noged bevidst at denne Gield skulle Hæfte for i Boen siden det er saa ? tiid siden denne Gave Giwen og der er erholt andet Skifte Siden Enlig af Mons. Sal: Huustru siden Enke som war dend Rette Debitor og efter Sal: Niels Jeppesen Libroths Sal: Kones forrige mand. Ved slige Forretninger mand skulle vendte denne Sag war avgiort i Fald Pengene af Hans Sal: Kone skulle have weret betalt. Libroht Swared hand vidste ingen forklaring at giore herom. - Endnu anmeldte H=Raadmand og Byfoged Borring, at der war falden een Dom hvor ved Libroht er tildømt i een Sag at betale 10Rd. til Qvisthuusset i Kiøbenhavn 3Rd2m. Qvisthuusset=hospital Penge for siden andre omkostninger. Thi wille hand ? som det paa liger at for Qvisthuusset og Postpengene betalt hos Mons. Libroht og at hand samme Dom wil indfri, eller hand agter dend at appellere. Libroht har begiered at med skiftets widere freme maate bewar i begge. Da hand wille give hans mening til kiende paa dette. Sig. Raadmand Bor- ring forespørgende Hvilken begiering blev bewilged og skiftet for Sex uger som er til den 6 October til hvilken tiid med Skiftets widner fremme beworn. Stervboen Ut Supra Rosenberg, Borring Libroht, Cornelius Saltrøv Peder Aarslev Den 6. october, mødte igien for i Stervboen Borgmester Ro- senberg og Raadmand Borring for at fremme denne forretning og at Raade Hvad Libroht maate aholrere til anlangende dend ergangne Dødes efter Cerelske?. Libroht Svare da, at hvad da i dømte Bøder til Qvisthuuset ingaar saaledes hand foru vil betale saa vel som de 3 Rd. 2m. til skat og i hvad de 8 Rd. til omkostning angaar, dem ville hand selv afhandle i Nyborg, og hvad Døctor meste? i fordring betreffer, saa ville hand selv udgi ???? hvor vit hand i saadan een Sag bør have Sollarium og bekostning eller ike a Sig. Raadmand Borring var vel saa vit fornøyet paa Qvisthusset og Post cassens wegne at Libroht Pengene dertil wil betale som hand ærklærer nu straxen ike at kand præstere betalingen eller ved at hand kand bringe den til weye inden Kyndelmis først kommende til hvilken hand siden lig anlowede demmen , saa maate da Sig. Raadmand Borring begiere her til forsikring siden for qvisthuuset og Postcassen maate skee udlæg i nogen af dette qister? De da det maa forblive for hans Libroht indtil betalingen skeer inden at hand i Forretningen forsikrede ike skal bortkomme eller blive forrøred.? Thi bliver udlagt for denne forfring 13 Rd. 1m. Dend for hen Registrerede og wurderede. Jernkakelown som Libroht forsikrede skulle blive udløst og til spulleret indtil Pengene formelt blev betalt. Derefter blev weyet hvor vit Sig. Wejerslevs fordring kand ansees Boen til last og har da ingen Erfahringer at faa om denne fordringswidner end det her af Skiftebrevet efter Salig Niels Jeppesen, hvis Enke war dend nu bort døde Librohts Salig Huustru, at hun er af Skifteforwalteren er tilholdt at betale disse 56 Rd. og som ingen bewiis forekomme de er betalt. Saa agted Skifteforwaleren wil at Capitalen bør betale, men som ingen obgation? er produceret vendtelig ej heller udgiven, hvor med nogen har forbunden sig til at sware Rendtader af, saa eragter Skiftet forwalteren ike forsvarlig at tillæge Sig. Wejerslev Nogen Randter af denne Capital ?? gav Libroht til kiende at hand er skyldig til Mons. ?????????????????? beløber sig saa for paa ?????????????????380Rd. 10 sk. bliver saa ej? her mangler en line end blive tilskifte og deeling fordeles naar den Sag især efter, Raad nu haus? war der af giort og Libroht detz uden skule han have got giort efter Lovens mænd hans Salig Huustrus som efter hans forklaring kostede 25 Rd.3sk. Saa wilde Skiftets Forwaltning foregaa hoes Mons. Libroht, først befand at betale forestaaende til een hwere som Skiftes forwalteren uden answar. Dernæst om hand framdeeles som een fader wil see Børnene opdragen og end ? efter Stand og loylighed som hand for Gud og øvrigheden wil wære bekiendt, da hand paa saadan maade kunde beholde Boen urørt og- Spulleret som Skiftets Forwalteren agtede meere fornødig for Bør- nene end er Separere dend ved auction sædeeles da det end ? an windelig noged til gavn for dennem kunde blive. Libroht swored at hand for først wille see for omrørte fordringer betalt til een hveer saa Skiftets forwaltere derved ingen for ved Skiftet have og til det hand ærklærede at hand her efter som hidindtil wille som een Fader for Børnene som dennem opdrages, saaledes som hand for Gud og Øvrigheden wil for sware. Og desuden erklærede at hand wille betale Skiftes omkostning som allene bestaar der udi siden Skiftets forwaltere Indted forlanged. Til Skriverkarl og Skifte og wurderingsmændene 1Rd.. Thi bliver da Libroht paa førende de hele Boen overdragen til hands Desposition efter forestaaende omstendigheder og som ? widner ved denne Forretning war og blev den saaledes Skiftet og tilendebragt Stervboen Sig. Rosenberg Borring Libroht Cornelius Satrøv Johan Schalkam. Navne register