Hustru: Karen Fich #365
Født: 1693 Død: 8. maj 1741 i Sct Nicolai, Svendborg (se note 1) Far: Hendric Johan Pedersen Fich #4152 Mor: Margrethe Ditlevsdatter #4153 Anden ægtefælle 2 Biografi
Mand: August Henrik Liebroth #30 Aner
Født: 1693 i Halberstad, Brandenburg Død: 20. juli 1774 i Svendborg (se note 2) Far: Henning Henrich Liebrath #2537 Anden ægtefælle 2
M Barn 1: Johan Ulrich Augustus Liebroth #674 Født: 1732 i Svendborg, Sunds, Svendborg Død: 27 dec 1808 i Førslev, Øster Flakkebjerg, Sorø Biografi

Begivenhedsfodnote Note (1) Skifter efter Karen Fich Dend 8. maj 1741 døde feldskier August Henrich Liebroths huustru Karen Fich hvor for strax indfandt sig paa Egen og øvrige Magistratens wegne som forwalter Borgmester Rosenbergs ?Sig. Liebroths huustru, at bemelte 2 mænd nemlig Cornelius Saltrou og Johan Shalkam Handskemager Borger og Indvaagner her i Byen for at foretage Registrering efter bemelte Huustru Karen Fich og fandtes da. I dend Daglig stue 1 stoor Bord med oben foed, 1 Kistebenk med 2 Rem, 1 beslagen halv Kiste i træ med 2 Rem og i kisten ike fandtes andet end mandens og børnenes dag- lig brugende Klæder, 1 liden slaugbenk, 1 sængested med Himel, 1 Jern- Kakelovn, 2 høye trær Bagstoele, 2 smaae Dito, I dend øverste Stue Rundt Bord, 1 brunt sengested med gulle omhæng, 1 rundt Bord med Dreyed Been, 1 Tresur anstrogen, 1 Drage Kiste, .1 beslagen halv Kiste (Tresur = fint møbel) med Stoele, 3 høye trær stoele og 1 Dito Lænestoel, 1 liden Bagstoel forbord i Een lang Oben Benk,. I Bemelte seng fandtes 3 Dyner, 3 Hoved Dyner, og en Pude endvidere foreste Stue, 1 Spiegl, 1 fyre ?, 1 Strygejern, 1 fyr sengebenken, 1 Uhrslag werk, 2 gl. Hynder I Kiøkened 1 Mæsinglysestage, 1 morter, 2 Mæsing lysestager, 1 for Slagbenken, Ennu 2 Mesinglysestager, 4 Bliktragte, 1 Rivejern 6 Tinskeer, 3 Jernlystesaxste, 1 Messing Rivejern, 1Messing ? 1 Kober Pande, 1 Messing Kiedel, 1 Koberkiedel, 1dørslag af Kober, 1 liden Kobergryde, 1 Kober eller Malen StrygeJern, 13 fine Fade, 11 Dito Talerken, 2 smaae Tin fade, 1 Dito ? , Een -Kobereble- skivepande, 2 løgter, 1 Sirup qvern, 1 Pæl, 1 tinskaal, 2 bliktheekiedel 1 blikcaffekande, 20 stx Hollandske Tallerkner, 2 Dito Fade, I Bryggers 1 Stieppe, 1 gl. Tønde, 2 hake bretter, 2 Spande, 1 Jerngryde, 1 liden Messing Kiedel, 2 jernPander 1 liden Handøxe, 1 Trærskamel, 1 ? 1 Tønde, 1 Ditto halvtønde, 3 Kar af Eg det ene deraf mindre end de andre,1 Bradespid, 1 Karstoel, 1 Dito Bradespid, 1 Brendewiinskiedel med tilbehørig log, piiber og tønde, 1 Rist, 1 Ildskoul og Kumme, I Rytterkammeret 1 opslagen Sengested, Derinde i underdyne, 1 overdyne, 1 hoved Dyne, 1 par Blaarg:Lagen. I Kammeret ved Bryg- gerset 1 gl. løgte, 1 sengested med gulle omhæng. Derinde 2 under- Dyne, 1 Overdyne, 1 hoveddyne, 1 par blaarg:lagen 3 HovedPude 1 spinde Rok, 1 lidet for degtrug, I Kielderen 2 Tønder, 1gl. tønde, 1 Rulle tilhører Karl Hanssen og Libroth - Saaledes passeret Boens hermed under Wores Hænder Actum ut Supra ? Rosenberg Libroht Cornelius Saltrov Johan Shalkam Anno 1741 den 25 August mødte igeen i denne Stervbor efter feldskier Liebroths huustru for at foretage skifte efter hende Borgmester Rosenberg og Raadmand Borring og over for- mynderie Sig. Hans Jørgen Klingenberg, mellem hendes mand August Liebroth paa den ene og den Sal: Kones Sønner navnlig Hen- rik Nielsen gl. 21 aar, Peiter Nielsen 16 aar og Johan Ulrich Augustsen Liebroht 10 aar gl. paa den anden side. Som formynder for Børnene blev beskiked samfalden Wærge Rasmus Christensen Bager og til wurderings mænd war taget Peiter Aarslev og Cornelius Saltrov, thi blev Registreret og wurderet som følger. I Dend foreste Stue et steen Bord med obenfoed 3 Rd. 1 Kistebenk med 2 Rem 1Rd.1sk. Derudi fandtes ike noget til wurdering, 1 forhold Kiste med laas fandtes at wære af Esk 2 Rd. Derudi 5 blaarg:Drey- iels Handklæder a 12stx 3Rd.12sk., 6 Dito Duge a 3stx 3Rd., 3 par blaarg: lagen a 5stx 2Rd.3sk., 4 Bagstoele a 1m.8sk. 1 Jern?ovn med til- behør 12 Rd. 1 Fyrbenken 1m. 1 Lænestoel 2Rd. 2 liden Spinde stoel 1m., 1 Messing Fad 2m. 1 liden Sengebenk 2m. 1 Handklæder 12 sk., 1 Klædesbørste 1sk. 1 Messing lysestage 2 skx 2m., Thee Potte 12 sk., 1 Spølcome 2sk., 1 Brun Ler Potte 12sk., 2 UrtePotter af Hollandstøy 12 sk., 1 Kaaldskaal 1m.8sk., 1 ? 1 Urwærk 2Rd., 1 blaatt krues med Tinlog 12 sk. Nogle Medicinche Bøger Eragted for 1Rd., 1 Spiegl 1m.8sk. 2 Røde Krus ? 5 Halv Potter Glass 15 sk., 2 Halve Pæle Glass 4sk., 8 Brendewiins Glass. I dend Øverste Stue 1 lidet Førbord med oben foed 12sk., 1 Foderal ? 1m.8sk., 1 Barberfad med Sorret? 6sk., 3 Boutelier 6sk., ? dend Dito 2sk., 1 liden Dito 6sk., 1 Olie skern 8sk., 1 liden Skrin med ?? Tøy 1m.8sk., 1Dito 4sk. 1 lang Førbenk 1m.8sk., 1 Syeskrin 1 Flaske???4 sk. 1 Benke dyne 2m., 1 ? 2 læder Bagstoele 4m. 1 ? tønde 4sk. 1 Spiel 2m. 1 Dragekiste ? forkopper 1m8sk. 10 par brune Dito a 3sk. er 1m.12sk., 4 par blaar- 5 par Dito a 2 sk. er 10sk., 2 urtepotter 12sk. 1 par?? og 1 Skaal 4sk. I Dragekisten øverste Skuffe, 1 hvid silkehue 2sk. ?1 Hørgarns forklæde 2m. 2 par halværmer 12 sk. I anden Skuffe 6 Blaargarns Handklæder a 6sk. er 2m.2sk. 12 Dito a 8 sk er 1 Rd og I 3. Skuffe 2 blaarg. Dreyeleshandklæder a 8 sk. Hørgarnslagen 1Rd., 2 Hørg. Serke a 2m. er 4m. 1 Dito 2m.,1 HørgarnsPude war 1m8sk. 1?? I 4. skuffe fandtes indtet, men widere i Stuen ? 2 Mesinglystestager 4m., 1 Skab gammeldags med 2 Rom Her fandtes indtet, men widere i Stuen 6 Leerkander 6sk. 2 trær bagstoele 1m.????????? 1 trappe??? deel smaae Kruker 3m. 1 Jernbeslagen Egekiste 2Rd.2m. Derinde 1 sort Cartusche af Kreptel, 1 sort Skirt 4sk. 1 Dame Troye 3m., 1 Kartuus Kobe 1Rd.2m., 1 Dito 1Rd.,1 Rød silke Cartusche 1 Stribet ? Cartusche 3m. 1Dito Skiort 2m. 1 Blaarstribet Dito 5m., 1 Dito Can- tusche 5m. 3 stk uld 3m. 1 gldags Sengested 1Rd.3m., Himmelgiort omhæng med Kappe 5m. 1 Muffe med foderal 2m., 1 Fallekrands, 2 Børnehuer 0g 1 ask ??, 1 leedebaand 1m8sk., I sængen 1 graastribet lined Dyne 1Rd.2m. 1 Blaarstribet lined underdyne 2Rd. 1 Rød og blaarstribet ulden dito, 1 blaarstribet Hoveddyne 3m., 2 Blaarstribet Hoveddyne, blaarstribet lidned under dyne 2Rd. 2m., 1 liden Skind Pude 8sk., 1 grøn Stribet hoved Dyne 4m., 1 blaa hør hoved Dyne 3m., 1 par blaarg. lagen 3m., 1 Rundt førbord 3m. 1 gl. bord Spil 8sk. 1 ølheelt? 2m. 1 lidet trug 2sk. Siden Iden foreste Stue der udi, Sengestedet, 1 Kiste 2 Rd., Grønne omhæng med Kappe 2 lined ower dyner 1 Rd. 2 hoved puder 1Rd.2sk. 2 blaarstribet Dyner 2 Rd. 2m. 1 blaastribed under Dyne 3 Rd 1 gl stribet overdyne 2sk., 1 blaargarns lagen 3m.. i kiøkened 1 lidet trug 2sk. 1 Peberqvern 1 sk, 1 Lyssestage af Mes- sing 1m. 1 Morter 4m. 1 liden hørtrug 1 sk. 1 Spinderok 1m.8sk., 1 gl. Stoel 1sk.1 Spækfæl? 1 Hovedklæde 2sk. 1 førslagbenk 1Rd. 1 askeklæde 2sk.26 hollandsketalerkerner a 3m4sk., 6 Dito a 2sk. er 12sk.3 fade 12sk.,1 dragekiste 1sk.2 bliktheekiedler 1 m.2 Dito potter 12sk., 1 Hake bret og 2 træfade 4sk., 1 sax 4sk., 7 tinskeer 12sk.,1 blikpæle 1sk. 1 lape pande 2sk.4 jernlystesaxe 8sk. 2 bliktragte 5sk. 1 dito 3 sk. 1 blikæ ske 2 sk. 1 trugjern 1sk. 1 lysteplade 2sk. 1 mindre dito 1sk. 1 eg osteform 2sk. 1 mad gafel 2sk.2 køkekniv 8sk. stoer løgte 1m.8sk., 1 mindre dito 12sk. 1 kiste af ? 2 hollandske skaaler 8sk. 9 leerskaaler 9sk.1 liden tin skaal 3sk. 2 fine sarsis- kener 8sk. 1 sirups qvern 3m.1 fyrfad 8sk.1 Strygejern 2m. 1 Koober Dør- slag 1m. 1 koober potte 12 sk.1 Ebleskivepande af koober 1rd. 1 liden gryde 3 sk. messing kiedel 2m. 1 malen pande 1m., 1 kooberkiedel weyed 11 pund a 20 sk. er ? 4m.8sk. 1 mindre dito 5 pund a 20 sk. 1rd. 4sk., 10 tintalerken i wægt 10 pund a 12 sk 1Rd 2m. 12sk 9 stoere og smaae tinfade wægt 2 lodpund a 12sk. er 4rd.12sk., 6 stoere og smaae dito wægt 1 lod pund a 15sk. er 3 rd.3m.12sk. I SpisCammeret, 11 Boutelæe? a 2sk. fyrkandted Flaske 2sk., 2 ottinger 4sk., 2 halv ottinger 2sk. 1gl.melbøkte med løg 4sk. 3 Sylte Glas3sk. 1 leer Sylte kruke 2sk. 1 Rotte Feile 1sk.1 Skammel 2sk. I Bryggersset 1 Jerngryde 2m.1 mindre dito1m2sk., Mesingkiedel 1m. 1 liden Koober tragt 2sk. 1 liden Jernpande 6sk. 1 forskammel 2sk. 1 gl. Ildskoul 2sk. 2 gl Klemmer 8sk. 1 lidet fyrfad af Mesing 2sk. 1 Jernstang og 3 Ringe i Skorstenen 1m8sk., 1 koober theekiedel 3m., 1 Rist 8sk., 2 JernSpande Gribetøy 1 Jernpande 1m8sk. 1 Brendewiinskiedel med hat log og Piber og ex paa ? tragten for 6 Rd.4m. 1 Rosteballe12sk. 1gl. ølheel 6 sk. 1 gl. Egekar 1m.8sk. 1 Stae 1m. 1 gl. Rosteballe 4sk. 1 gl soold 1 sk. 1 bred spud 6sk. 1 brand jern2sk. 1 dito brad spud 1m. 1 gl, hovedpude 6sk.,1 dito 2sk. 1 blaarstribet hoved dyne 2m. 1 graastribet owerdyne 2m. 1 Ege kaar paa 3 ? 1 Rd.2m. 1 Karstoel 4sk. 1 sadel 2m.1 Stand firding og otting 2sk. 2 Hakebretter 8sk. 2 trær spande 6sk. 1 liden trær bake 1sk. 1 gl. fierding 1 sk. 1 lidet trug 1sk. I Senge Cammeret, 1 liden skrin 8sk. 1 Madskrin 8 sk. 1 stoel 6 sk. 1 førsengested 5m2sk. og 1 høeromhæng 2 m.derudi een fored Pude med war 2m. 1 blaarstr. ulden owerdyne1 rd.2m. 1 dito hoved dyne 1rd, 1 dito hoved pude2m. 2 gl. hoveddyner 2m. 1 graastribet hoved dyne 2m. 1 blaarstribetunderdyne 3rd. 1 par blaarg. lagen 3m. Paa loftet 1 sæk 8sk. 1 Stieppe 3m. 1 lidet soold 2sk. 1 lidet Degentrug 1m.8sk. 1 1 støre Degentrug 1m, 2 Hæsper? 8 sk. 2 Skind stx a 2sk, 1 gl. under dyne 2 Skilderier 3sk., 13 gl dito 13sk. 5 hollandske fade a 2sk. er 10sk. 6 blikplader 1 weyer vegt 12sk. 1 skuffe 1 sk. 1 gl hæspe 1 sk. 1 skoul og 1Rive 3sk. 5øxeskafter. 1 skied? 1 bidskel 6sk., 1 stang bidskel, 1 gl. benkedyne 2sk. 8 Stolder 3 tønder a 2sk. er 6sk., 1 Rive 1sk. 2 gl. tønder a 2sk. er 4sk. 1 liden bredt 1 Rulle hvor af Stervboen tilhører den halve. Ialt wurderet for 1 Rd.2m. Den af Stervboen 4m., 1 øltragt, 1sk. 2 Fierding a 6sk. ?? Tønde 1 sk. 1 ølfierding, 1 dito, 1 smørfierding De to sidst linier ulæselige 1 trær lod til Tønde 8sk. qvern 2sk. 1 Halvtønde 2sk. 1 culøxe 1sk, 1 handøxe 6sk. Endnu fandtes i Stuen 2 tin Barberflasker a 1m. er 2m., 1 Rytter ? 1 Opslagen Sengested 8sk. Derudi 2 Blaarstribed Dyner 2Rd.4m. 1 Hoved Pude 2 sk. 1 par Blaarg:lagen 3 sk. 1 gl. Stoel 2 sk. og ?Ey widere af løsøre og Bohauge forefandtes, Saa blev Huusset efter først og bestaar af 12 Fag(vinduer) til Gaden mod 5 Fag Baghuus. Samt Gaard og Hauge Rom til 6 Rd. Jord og Græs i Byens Marker efter Assortionen eragted for 250Rd. Og siden nu som melt indtet widere forefandtes, blev Mons. Libroht a Skifte Retten til spurgt om hand widst widere at angive Stervboen tilhørende, som kunde blive beregnet til lagt hvor til hand svared, Ney. Forbemelte Registrerede og wurderede beløber alt saa til Indtægt i alt 390 Rd.2m.2sk. Derimod angav Libroht at wære Skyldig. Til Madam H. Sal: Poul Schøttes efter paa Obligation er skyldig 200Rd. Eet aars Rendte Rester til Sidste 8 aug. 10 Rd. Til Peder Iversen Mahler for 4 Tønder Rug a 3 Rd.8sk.er 12Rd. 2m. Peder Baldi Flensborg skylder hand 9Rd.3m.8sk. Mogens Weber i Ærøeskøbing 12Rd.1m2sk. Peder Møller her i Byen 30Rd. H=Raadmand Hyltoft for 5 Tønder Rug a 3 Rd. er 15 Rd. Christian Carl Hansen her ibid Rede ibid=samme sted Penge 10Rd. Lodvig Qvist 2Rd. Niels West 2Rd. Mathias Palm 2Rd. Dernæst fremlagde Libroht een Missire? fra Hans Wegerslev dateret 13 Juli 1741 med Indeslutted Cossil af eet gammelt brev udgived af 3 Februar 1715 af Amtzforwalter Bucholtz, stoer 50Rd. for- drede samme med sine Rendter til 11 Juni 1741. Ialt dend Sum- ma 107Rd.3m. Skifteforwalterne til spurgte Libroht om hand war noged bevidst at denne Gield skulle Hæfte for i Boen siden det er saa ? tiid siden denne Gave Giwen og der er erholt andet Skifte Siden Enlig af Mons. Sal: Huustru siden Enke som war dend Rette Debitor og efter Sal: Niels Jeppesen Libroths Sal: Kones forrige mand. Ved slige Forretninger mand skulle vendte denne Sag war avgiort i Fald Pengene af Hans Sal: Kone skulle have weret betalt. Libroht Swared hand vidste ingen forklaring at giore herom. - Endnu anmeldte H=Raadmand og Byfoged Borring, at der war falden een Dom hvor ved Libroht er tildømt i een Sag at betale 10Rd. til Qvisthuusset i Kiøbenhavn 3Rd2m. Qvisthuusset=hospital Penge for siden andre omkostninger. Thi wille hand ? som det paa liger at for Qvisthuusset og Postpengene betalt hos Mons. Libroht og at hand samme Dom wil indfri, eller hand agter dend at appellere. Libroht har begiered at med skiftets widere freme maate bewar i begge. Da hand wille give hans mening til kiende paa dette. Sig. Raadmand Bor- ring forespørgende Hvilken begiering blev bewilged og skiftet for Sex uger som er til den 6 October til hvilken tiid med Skiftets widner fremme beworn. Stervboen Ut Supra Rosenberg, Borring Libroht, Cornelius Saltrøv Peder Aarslev Den 6. october, mødte igien for i Stervboen Borgmester Ro- senberg og Raadmand Borring for at fremme denne forretning og at Raade Hvad Libroht maate aholrere til anlangende dend ergangne Dødes efter Cerelske?. Libroht Svare da, at hvad da i dømte Bøder til Qvisthuuset ingaar saaledes hand foru vil betale saa vel som de 3 Rd. 2m. til skat og i hvad de 8 Rd. til omkostning angaar, dem ville hand selv afhandle i Nyborg, og hvad Døctor meste? i fordring betreffer, saa ville hand selv udgi ???? hvor vit hand i saadan een Sag bør have Sollarium og bekostning eller ike a Sig. Raadmand Borring var vel saa vit fornøyet paa Qvisthusset og Post cassens wegne at Libroht Pengene dertil wil betale som hand ærklærer nu straxen ike at kand præstere betalingen eller ved at hand kand bringe den til weye inden Kyndelmis først kommende til hvilken hand siden lig anlowede demmen , saa maate da Sig. Raadmand Borring begiere her til forsikring siden for qvisthuuset og Postcassen maate skee udlæg i nogen af dette qister? De da det maa forblive for hans Libroht indtil betalingen skeer inden at hand i Forretningen forsikrede ike skal bortkomme eller blive forrøred.? Thi bliver udlagt for denne forfring 13 Rd. 1m. Dend for hen Registrerede og wurderede. Jernkakelown som Libroht forsikrede skulle blive udløst og til spulleret indtil Pengene formelt blev betalt. Derefter blev weyet hvor vit Sig. Wejerslevs fordring kand ansees Boen til last og har da ingen Erfahringer at faa om denne fordringswidner end det her af Skiftebrevet efter Salig Niels Jeppesen, hvis Enke war dend nu bort døde Librohts Salig Huustru, at hun er af Skifteforwalteren er tilholdt at betale disse 56 Rd. og som ingen bewiis forekomme de er betalt. Saa agted Skifteforwaleren wil at Capitalen bør betale, men som ingen obgation? er produceret vendtelig ej heller udgiven, hvor med nogen har forbunden sig til at sware Rendtader af, saa eragter Skiftet forwalteren ike forsvarlig at tillæge Sig. Wejerslev Nogen Randter af denne Capital ?? gav Libroht til kiende at hand er skyldig til Mons. ?????????????????? beløber sig saa for paa ?????????????????380Rd. 10 sk. bliver saa ej? her mangler en line end blive tilskifte og deeling fordeles naar den Sag især efter, Raad nu haus? war der af giort og Libroht detz uden skule han have got giort efter Lovens mænd hans Salig Huustrus som efter hans forklaring kostede 25 Rd.3sk. Saa wilde Skiftets Forwaltning foregaa hoes Mons. Libroht, først befand at betale forestaaende til een hwere som Skiftes forwalteren uden answar. Dernæst om hand framdeeles som een fader wil see Børnene opdragen og end ? efter Stand og loylighed som hand for Gud og øvrigheden wil wære bekiendt, da hand paa saadan maade kunde beholde Boen urørt og- Spulleret som Skiftets Forwalteren agtede meere fornødig for Bør- nene end er Separere dend ved auction sædeeles da det end ? an windelig noged til gavn for dennem kunde blive. Libroht swored at hand for først wille see for omrørte fordringer betalt til een hveer saa Skiftets forwaltere derved ingen for ved Skiftet have og til det hand ærklærede at hand her efter som hidindtil wille som een Fader for Børnene som dennem opdrages, saaledes som hand for Gud og Øvrigheden wil for sware. Og desuden erklærede at hand wille betale Skiftes omkostning som allene bestaar der udi siden Skiftets forwaltere Indted forlanged. Til Skriverkarl og Skifte og wurderingsmændene 1Rd.. Thi bliver da Libroht paa førende de hele Boen overdragen til hands Desposition efter forestaaende omstendigheder og som ? widner ved denne Forretning war og blev den saaledes Skiftet og tilendebragt Stervboen Sig. Rosenberg Borring Libroht Cornelius Satrøv Johan Schalkam. Note (2) Skiftebrev efter Afgangne Chrirugus August Henrich Liebroth begravet d. 29. juli 1774 og skiftet den 17. Februar 1775. Anno 1774 den 29. juli Indfandt Skifte Retten sig udi Stervboen efter nu ved Døden afgangne Chrirugus August Stervbo=dødsbo Henrich Liebroth med til tagen 2 mænd Albert Jens Nielsen og Christian Gudbierg for at Registrere og Wurdere til Skifte og deling imellem Enken Marie Cathrina Wies og Deres Saaledes samavlede børn hvor de ware til stede ? Enken og hendes antagne Laugsværge Sig.Oluf Lynge her i Byen, saa vel som sønnerne - Peter Liebroth gammel 31 aar og Johan Liebroth gammel 28 aar. Her igen til kende gav Enken at de ennu haffe 3de Dattre nemlig Karen Liebroth 30 aar gammel opholder sig i Ferslev Præstegaard paa Sj.land, Mar grethe Reimer Liebroth gammel 26 aar ligeledes i bemeldte Præstegaard, og Anna Elisabeth Liebroth 33 aar gammel tjenende hos Moderen. End videre tilkiende gav Enken at hendes Sal:(salig) Mand end nu haver efterladt sig een Søn af sit første og forige Egteskab ved navn Johan Ulrich Liebroth som inden den Sal: Mands Død haver erholdt hvad han efter hans fader Kunde til komme, og derfor giort sit afkald, hvilket hun fremlagde til Forretningens Følge. Til TilSynsværge for de u-myndige og til deels fraværende Pigebørn hafde Bye-fogden ladet indkalde BrandInspecteuren her i Byen Sig. Peter Hundsdorff for maaet ham til at paatage sig samme og dertil blev Beskiket, til Hvilken Ende han ligeledes ved Forretningen var overwærende. Med Forretningen blev begyndt som følger: I den Føreste Stue. 1 Himmelseng med ned omhæng 1Rd 2m. 2sk. med teppe og kappe 3 m. 1 Blaarstribet ulden overdyne 3Rd. 2m., 1gammelt blaar stribet Ditto 5m. 1 blaar Stribet linet Ditto 1Rd.1m., 2 Do Hoved Puder 1Rd. 1 par Blaargarns lagen 5m., 1 grøn anstrøgne halv kiste. Derudi 1 par blaargarns Lagner 4m., 1 par Ditto 5m, 1 par ditto 5m., 1 par ditto 5m., 1 par ditto 4m., 1 par Ditto 4m., 1 par Ditto 4m., 1 par uldne mandshandsker 10 sk., 1 stoer Lænestol med hynder 2m., 1 Jern Kakkelovn med tud og loog 9 Rd. 1 Theebord 3 m., 1 sort thee Potte og Spølkomme 6sk., 3 under. skaale 12sk., 1 Stuewærk 4m., 1 Stout Fugle æg 2sk.?, I den voer-ste Stue et Slagbord som tilhører Sønnen Johan, 1 sæng 1 Rd., 1 brundt thee bord 6sk., 2 Skiellerier 2m., 1Ege Drag Kiste hvilken Enken og de til stedeværende Arvinger til kiende gav tilhørte Datteren Margrethe Liebroth. Der udi i en skuffe med Dreyles bord dug 1Rd.1m.,1 Do 5m., 1 Ditto 2m., 1 par hørgarns Lagen 1Rd., 3m., 1 uldent ditto 5m., 1 par Ditto, 6 stk. sølv spise skeer a lodet, 2 stk. sølv skeer 3m., 1 do Bæger a lodet (vægt) 3m., I den anden Skuffe 6 stk Drieles Handklæder 3 m., 1 par ditto hvide hørgarns Pudevaar 3m., 1 par ditto 3m, 1 par ditto 3m, 1dosin blaar-garns Dreyeles Savietter 2Rd.m, 1 dosin blaargarns? side 2 Dito 3m 12sk., 1 thee Dug 1m., 6 Ditto savietter 1Rd. I den Trei-de skuffe. Derinde befandtes ej videre end enkens og hendes Datters gang klæder. I den Fierde Skuffe befandtes ej videre end sønnens Peders gang Klæder. Paa bemelte Drage kiste,2 halve Mæssing ??? Kobber 3m., 1 thee Potte og mal-ke kande 4m., 2 Sukker kopper, 1 spolkume og 1 malke Potte 6sk.? løbere 1 sk., 1 storg beirg speil 1m., 1stort sort speigl 1m., 1 blaarstribet klæde stool 12 sk., 3 Wien Glass og 1 Rommer 1m.3sk., 2 Øll Glass 8sk.1ølglas og 1 stus? Glas 2sk., 1 liden kuffert som tilhører Datteren. 1 StortSkillerie 12sk., 4 smaae Ditto med glass 6sk., 3 urte Potter 6sk., 2 Gibes Opsat-zer 2sk., 6 Opsatzer 4sk., 1 Spøttekop 4sk., 1 blaar tærnet linet over Dyne, 1 blaarstribet linet Do, 2 Do Hoved Dyner, hvilke Sænge Klæder Enken og de tilstædeværende Børn til kiende gav at til høre Datteren Margrethe Reimer Liebroth. 1 Rød stribet linet over Dyne, 2 Do træke Puder, 1 blaa stribet linet underdyne, hvilket Moderen ligeledes til kiendegav at tilhøre Datteren Karen Liebroth, 2 blaar stribet under Dyner, 2 Ditto hoved Dyner der ligemaade skal tilhøre den yngste Datter Anna Elisabeth. 1 Cruderie skab paa fod, med Skuffer udi 3 Rd.. Der paa en tin Skaal 4m., . 1 liden Mæsing Caffe Kande 8sk., 1 lidet fad tilhører Datteren Anna Elisabeth, 4 par Winduesgardiner med Kapper 4m., 1 Dragekiste af Eeg paa fod som tilhører Datteren Anna Elisabeth. Og hvorinde ej befandtes andet end Enkens GangKlæder. I Senge Kammeret 1 Sort gammelt Skab med ??Pieber 4m., 3 Sylte Glas 4sk., 12 blid Daaser 12sk., 1 Sabetten? morter 6sk., 1 Mæsing vægt Skaal 4sk., 3 Hoved wand Fladsker,1 Førtural med 5 Knive 10 sk., 1 Do med 3 Do Knive 6sk., 1 do med 3 do 4sk., 1 olie teen og en strye rem 4sk., 20? sten Kruker 8sk., Noget skramlerie i en Skuffe 2 sk., 4 Sylteglas 8 sk., 3 Do 6sk., 1 Wat Skrin 12 sk., 1 lidet Rødt bord 12sk., 1 Jern Kiste ? 7m. 8sk., Derudi 12 smaae Dreiles Savietter 4m 8 sk., 1Do 1 Ditto 4m. 8sk., 9stk gamle Ditto 1m.2sk., 1 liden borddug 3m., 1Do 3m., 1Ditto 3m., 1Ditto 3m., 1 Do 3m., 1 Ditto 3m., 1 grøn blaarlærrets Ditto 12sk., 1 Ditto 12sk., 1 Ditto 12sk., 1 Do 12sk., 1 do 12sk., 1 Ditto 12sk., 3 par gamle Rode windues Gardiner 1 Rd., 1 sæng med 3 stk gule hver garns omhæng med kappe og teppe 1 Rd., Derudi 1 guld stribet ulden dyne 1Rd., 1 guld stribet linet Ditto 5m., 2 uldne hoved Puder 2m.8sk. 1 grøn kiste 2sk., Derudi befandtes en deel tøj som af Niels Bager her i Byen for en deel aar siden er pandtsadt til den eldste datter Karen Liebroth for 10 Rd., 1 Eske med 2 Serte? Muffer 1m., 2 storhæders? Stole 1m.3sk., 3gl. ?12sk., 2 sænge?optrukne gardiner 4sk., I kammeret ved foestuen 1 stor seng med grøne wergarns omhæng 1Rd.. Derudi 1 blaar stribet linet overdyne 3Rd.2m., 1 guldstribet linet under Dyne 3 Rd.2sk., 1 Do 3 Rd.2sk., Lille Dyne 3m., 1 par blaargarns lagen 5sk., 2 blaarstribede hørred Dyner 1 Rd, 1 træde Puder 1Rd., 1 liden Jernkakkelovn 7 Rd., 5 Skillerier og en gammel Speil 10sk., 4 Do 2sk., 2 træe stoele 1m., I køkkenet Raader 1 fierdags kietel weyer 12 pund a 20 sk. er 2 Rd.3m. 1 mindre do weyer 5 ½ pund a 18 sk 1Rd.3sk. 1 æbleskibepande 3sk., 1 lidet fad 12sk., 1 Dørslaug 12 sk., 1 pottelog og en tragt 6sk., 2 Farben Fladsker 3sk., Mæssing 1 ?slag Jernbeken 3m., 1 Do Rive Jern 6sk., 1 wand fad 2m3sk, 1 mæsing hanke kiedel 4sk., 1 do mindre 3m., 1 wand beken 12sk. 2 store Mæsing lyse stager 3m.8sk., 2 mindre Do 2sk., 1 par Do 1 Dosin Dosin Do 4m.8sk., 9 stk gamle Do1 Rd. 2sk. 1 liden?bordug 3m., 1 beskadiget Ditto 12sk., 1 Maler morder og støder 1Rd. Fiere 2 store fade weyer ?? a pund 19sk., No2, 3 stk Do weyer 10½ pund a side 3 No 3, 3 stk. do weyer 8½ pund a 12 sk., No 4 1 suppe? og 3 flere Do weyer 13pund a 15 sk., No 5 2 stk flade fade weyer 10 3/4 pund a 13 sk., No 6, 1 fad weyer 6 1/4 a 13 sk., No 7, 1 Dosin Engelske cul ? weyer 12 pund a 20 sk., No 8, 6 stk Talleerkener ? tin weyer ? a 2osk., 3 pund a 14 sk., No 9, stk do og 1 smør Barke 3 1/4 pund a pund 14 sk., 1 wandflaske 1 m., 1 pælemaal 8 sk., 1 Fierkaadten? wandfladske weyer 3½ pund a 12 sk., 2m. 10sk., 1 Barbeer Fad 6sk. 1 Krus med tin laag 8 sk., 1 Do 6sk., ? 3 tragte 2 sk., 1 dørslaug 4 sk.,1 Degske 1sk., 1 Laxe? Pande 2 sk., 1 lampe og 1 lyse plade 4 sk., 1 stk ? 1sk., 2 Mangel stokke 6 sk., 1 Bord med Marmor blad 1 Rd., 1 Peber kvæern 1 m., 1 paar Fierkandet flaske. I Brygger huuset ? Kantet Kiedel med hat og laag paa ? fandtes storrelse weier a pund 16 sk., 1 Koober Thee Kiedel 4 m., 1 Do 4 m., 1 ildgryde 8 sk., 1 Skorstens Ring ?sk. 1 Ild Klemme og Ildskoul 8 sk., 1 jerngryde 8 sk., 1 Ditto mindre 3m. 8sk., 1 Ditto 1m.8 sk., 3 Kokke Knive 12 sk., 1 kød gaffel og 1 spere? jern 4 sk., 1 Køkken Øxe 2 sk.,1 sie 1 sk., 1 stand Tønde 6 sk., 10 ? 1 Rundt Bord 4 m., 6 Speik Rielle 4 sk., 1 Kar 2 m.,. 2 Hakke brette 6 sk., 1 Brade sped 12 sk., 1Ditto 8 sk., 1 Pande 6sk., 1 Skammel og en halv Otting 4 sk., 1 Spand 4 sk., Paa Loftet 1 aaben Benk 6 sk., Degen trug 6 sk., 1 Slag Bonk 1m. 1 Mindre Do 1m.4 sk., 1 Case og 1 gl. Jern 8sk., 1 malke bord 4 sk., 1 Rundt Bord 2 m., 1 Skierm Bret 3m.6 sk., 1 Lesne? Stoel 12 sk., 1 Sapis?Qvern 1m.4sk., 1 Bord Rød 8 sk., 1 Hæspe og 2 qvern???1m., 1 Spinde Rok 12 sk., Do 12 sk., 1 ? wogn 12 sk., 1 Fugle Buer 6 sk., 1 liden Ditto 4 sk., Paa det andet Loft 1 Stoer weie Kurv 6sk., 1 træe Stoel 2 sk., 1 lene stoel 8 sk., 1 Bord 2 sk., 1 Kurve vugge 6 sk., 1 liden Fire Kantet Boer 12 sk., 1 æske med en del gamle Bøger 8 sk., 1 gammelt Flue skab 2 sk., 1 The Trappe? 6 sk., 1Do 6 sk., 1ditto 4 sk., 1 Pabolet? 4 sk., 1 Dukesæng 1 aaben Bænk 1 m., 1 Kørde 1m., Stand Tønder 4 sk., Blaaer Wæst 1 m., 1 Do uden Ærmer 8sk., 1 grøn Do 1 m., 1 paar grønne Klædes Buxer 12 sk., 1 hviid Sartul Kiole 1 m. 8sk., 1 cabuse 4 sk., 1 grøn Klæde Kiole 1 m., 1 Wist foruden Ermer 4 sk., et paar sorte Skind Buxer 2 sk., 1 Stribet Dreyes Dug og 1 paar gl. Stømper 8sk., 1 løgte 4 sk., I Skaardere 1 stoer stoel 4 sk., 1 wandkande 4 sk. Widere fore fandtes ikke som kunde Registreres og wurderes ej heller vidste Enken eller Børnene noget meere at angive. Thi hvad Stervboens huus angaar, Da til kiende gav Sønnen Johan Henrich Liebroth, at han samme af hans Forældre er ham inden hans faders levende live bliven solgt og der paa af ham bliver med deelt lovligt Skøde for den Summa 266 Rd. 4m. Hvilke Penge han efter aftale saaledes betaler, al de 100 Rd. som Hans Fader skyldede til welbaarne Frøken von Halen til Klingstrup efter Obligation ind frier, han og de øvrige af kiøbe Summen kommer Stervboen til Indtægt med ? Der efter til spurgte Byfogden Enken side 4 og de til stædewærwnde Myndige Børn samt de u-myndige tilskikede wærge Sig.Peter Nielsen om de ikke holdt for best at det nu Registrerede og wurderede ved Auction blev giort i Penge eller hvorledes de formente dermed a t wille have omgaaet saavel til Enkens som Børnenes Nytte. Enken saavel de tilstædewærnde Børn svarede at de helst ønskede Auction men da hun har til melt sine frawærende Børn deres sal: Faders dødelige af gang og hendes aarsag war dem her til forwentede, saa for ? hun lige som hun og wille have sig udbedt, at udi nogen kort tiid med den agttende Auction endnu. maatte Indeholdes, for at erfare hvad de kunde wære tient med af det udi Stervboen. foretindende- Skifte forwalteren i anleedning af Enkens og hendes Børns til første udsadte Retten Skiftets videre foretagelse til i Dag 14 Dage som er den 12 Augusti igeen at foretages her udi Stervboens huus om foremidagen Kl 10 Slet actum ul Supra S Muller G. Jantzen Marie Cathrine Sal: Libroth J.H. Libroth P. Libroth Som Enkens Laugswærge paa de umyndige og O. Lynge frawærende Børns wegne P Hundsdorff som widner Albrecht Jens Nielsen og Christian Gudbierg Anno 1774 den 12 Augusti blev Skiftet igeen foretaget af forbemelte Rettens ??? og de sædvanlige 2 Widner, hvor da war tilstæde Enken og hendes Laugswærge samt de 2 myndige Sønner og paa de umyndige Pige Børns wegne deres sadt wærge, hvor da Enken fremlagde een skrivelse fra den Eldste Datter Karen Libroth. Dateret Ferslev Præstegaard den 6 Augusti sidstleden hvor med hun paa egne og hendes søstres wegne Declarerer at wære fornøjet med, hvis hendes Moder maatte begære Efter wurderingen i Boen naar de beholdt hvis dem er tilhørnede af sænge klæder og widere og hvor imod deres wærge ikke hafter noget at Erindre, hvilket brev følger Skifte Acten. Enken derefter andleverede Een specification under hendes haand paa det fornødne Bohauge som hun udbad sig efter wurderingen at beholde imod at hun begie?-derede samme udi hvis hun kand til komme og om det beløber sig meere da derfor at skaffe behørig bewiis og rigtighed for hendes Børn og side 5 saaledes begierede Auction saa det øvrige saasnart kunde skee til skiftets widere Endskab og den forelagde Der nation følger Skifte Acten - Skifteforwalteren kunde i de hawe noget i mod Enkens forlangende siden de tilstæde wærende myndige Arvinger og de umyndiges wærge alle der om war enige og til den ende blev Auctionen paa det øvrige af Boen berammet til i Dag 8te Dage, som er Fredagen den 19de hujus om formiddagen Kl. 10 Slet, som til den ? Hujus = samme måned) paa sædvanlig maade skal blive bekiendt giort og saaledes beroer dette Skifte til wiidere . Actum ut Supra S Muller G Jantzen Marie Cathrine Sal: Liebroth J H Liebroth Som Laugswærge Paa de umyndiges wegne O Lynge P Hundorff Som Widner Albrecht Jens Nielsen og Christian Gudbierg Anno 1775 den 17 Februar Indfandt Skifte Retten sig i geen udi dette Stervboe med de sædvanlige 2 widner Albrecht Jens Nielsen og Christian Gudbierg for om muligt at faa dette Skifte sluttet og til endebragt i følge den ?Tinglys ning herved Svendborg Bye tings Ret. Mandagen den 13 hujus hvor de war til stæde Enken og hendes Laugswærge Sig. Lynge saa vel som og de 2 Myndige Sønner Peter Liebroth og Johan Liebroth samt paa de umyndige frawærende Pige Børns wegne Der war herved Skiftet beskikkede Til Synswærge Sig. Peter Nielsen. Derefter fremlagde Sønnen Peter Liebroth som Skriftlig fordring paa tilgodehavende Løn med Enken hans Moder paa tegning om den rigtighed stoer 24 Rd. 1m. 2 sk. Ligeledes fordrede Den anden søn Johan Liebroth her i Stervboen efter fremlagde regnings dels paa udlagde Penge for hans forældre deels og for hans Salig Faders begravelse der ligeledes af Hans Moder er atesteret i alt 56 Rd. 1m.4sk. Endwidere Fordrede efter fremlagde og paategnede Regning Margrethe Reimer 10 Rd. Widere Regninger eller Fordringer er ej hertil Stervboen indkommende thi bliver allene som at tillægge og som udgift at anføre Enkens begravelse lage ved hendes Salig mands med 19 Rd. 1m. Der ialt udgiør Boen beswær ??hvoor tilkommer side 6 Auction og efter Skiftets Bekostning saa som ??? Sararium af de bortsolgte Meubler a 4 speciedaler er??2. Incasseringen 3 Rd. 3. For 4 Catalogi paa 8 ark er 2 Rd. for Sublication ved Tromme 1m. 5. For ? at op-slaa 8sk. 6. Byfogden for at samme at Skrive 4m. 7. Skifte-Forwalteren Salarium 4 Rd. 8. Skifte brevets beskrivning paa 16 Ark a 3 m. er 8Rd 9 Stemplet papirer 3 sk. 10 sent. Papiret og indbinding 1m. 4sk. 11 Tinglysning 2m12sk. 12 Sig. Peter Nielsen som tilsynswærge 4 Rd. 13 wetæctdeir for 5 møder 3 Rd. 14 Raadstue tiener 2m.. 36Rd4m 8sk. Summa Boens ganske udgifter og besværing 140 Rd. 2m.15sk. Derimod er Boens Indtægt og Formue Følgende. 1. Da sønnen Johan Liebroth til Stervboen skyldig 200 Rd. 2. Auction over Meublerne der beløb sig til 99Rd.5m. 14sk. 3 Da Enken Madam Liebroth ud lagde Meuble efter Specification der beløb sig til 54Rd. 5m.16sk.Summa Boens Indtægt og Formue 35 Rd.5m.4sk. Fra-drages dens udgift 140Rd. 21m.15sk. Bliver Boens beholden formue den Summa 214 RD. 2m.5sk. Der imellem Enken hendes 2 Sønner og 3de Døttre deeles og udlægges saaledes. Til Enken tager den halve Boe 107Rd.1m2½sk. Der udleg-ges hende, saaledes tager hos hendes Søn Johan Liebroth af de til Stervboen skyldige 200Rd.43Rd 5m.3½sk. og hvor med Enken declarerede at være fornøjet. 2. Tager for sig selv de til Stervboen for bekomne Meubler 5Rd.5m.6sk. 3. Kiøbt paa Stervboens Meuble Auction for 8 Rd.2m.9sk. Giør hendes Arv 107Rd.1m.2½sk. Den anden halve Boe Forreligeledes giør 107Rd.1m.2½sk. Deeles udi 7 søster lode hvor at Sønnen Peter Libroth tager 2de søster/broderlod=en vis arveandel Søster loder a lod 15Rd.1m.14 1/14sk i alt 30Rd.3m.12 1/7sk. Der udleg-ges ham saaledes 1. Kiøbt paa Meubel Auctionen for 2Rd.8sk. 2. Tager af Auctions Pengene som han strax er bleven udbetalt 6Rd.3m.10sk. 3. Tager hos Broder Johan Liebroth af de Stervboen endnu skyldige156Rd.13sk., 21Rd. 5m. 10 1/7sk. Der giør førbemelte hans Arv med 30 Rd. 3m.12½sk. 3. Johan Liebroth tilkommer ligeledes 2 Søster lode som er 30 Rd.3m.12½sk. Der ud-legges ham at tage hos sig selv af de Stervboen endnu skyldige 103Rd.1m.3sk. giør 30Rd. 3m. 12 1/7sk. 4. Datteren Karen Liebroth Tilkommer 2 en søster lod der er 15 Rd. 1m.14 1/4sk. Hvilken hendes Arv hun ligeledes tager hos hendes Broeder Johan Liebroth af de een nu Stervboen skyldige 103Rd.3m.7sk. med 15Rd.1m.14 1/14sk. 5. Søsteren Margrethe Rei- mer Liebrod til kommer ligeledes 1 søster lod som hun i lige maade tager hos hendes Broeder Johan Lieberoth af de endnu skyldige 88Rd.1m.9sk. med 15Rd.1m.14 1/14sk. 6. Anna Elisabeth Liebroth tilkommer ligeledes 1 Søster Lod som hun i lige maade tager hos hendes Broeder Johan Liebroth af de endnu skyldige 72 Rd.5m.11sk. med 15Rd.1m.14 1/14sk. side 7 (her mangler noget) 3de umyndige angaar da som de ere understaaende deres Broder og Føede wærge Stoelemager Johan Liebroth da haver han samme endnu strax at indlevere ude stadens Oberformynderie de indlewere eller og for samme at stille Oberfor-mynderiet fra den pandt hvor med de kand finde sig betryggete. Endelig hvad De her til steed foen? af Børnene indkomne, indkomne fordringer saa wel som Enkens tillagde Begravelse lige imod hendes Mands betaler Sønnen Johan Lieberoth af Resten af de 200Rd. som Derfor ham endnu indestaaer saavel som og af de 52 Rd.9sk. som han desuden er skyldig til Boen for til kiøbte paa stervboens Meubel Auction hvad der imod dette Skiftes bekostning saa-vel som Auctionens med hvad widere der af De- penderer, samt hvad den beskikkede Tilsynswærge er bleven beskikedes ere tillagt, bliver stras her med Skiftet af Incassereren for Meuble-Auctionen at udrede og betale. Og som Enken til lige med hendes Laugswærge Sig. Lynge Saa-velsom de myndige Sønner og de umyndige Pigers tilsatte tilsynswærge . Declarerede i alle maader at wære fornøjet med den af skifte Forretningen giorde udlæg og fordring og derfor forsikkrede nu og i iiden at holde ham krære-s? og skadeløs. thi blev dette Skifte af den henstedende hermed saaledes sluttet og til endebragt Actum ut supra S Muller G Jantzen Marie Cathrine Sal: Liebroth P Lieberoth Som Laugswærgw Paa de umyndige O Lynge Pigers wegne P Hundorff som Widner Navne register