Hustru: Maria Cathrine Pedersdatter Hvid (Wies) #31
Født: 1710 Død: 9. sep.1795 i Sct. Nicolai, Svendborg (se note 1) Far: Mor: Biografi
Mand: August Henrik Liebroth #30 Aner Gift: 20. aug. 1742 i Frørup Kirke, Vindinge, Svendborg amt (se note 2)
Født: 1693 i Halberstad, Brandenburg Død: 20. juli 1774 i Svendborg (se note 3) Far: Henning Henrich Liebrath #2537 Anden ægtefælle 1
M Barn 1: Peter Liebroth #33 Født: 6. sept. 1743 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds, Svendborg Død: 3. marts 1790 i Sct. Nicolai sogn, Svendborg, Sunds, Svendborg Biografi
K Barn 2: Karen Liebroth #35 Født: 13. maj1745 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds, Svendborg Død: 26. aug 1817 i Førslev, Øster Flakkebjerg Sorø Mand: Christian Hostrup Brasch #366 f. 8. feb. 1728 d. 8-4- 1805 Gift: 9. juli 1783 i Antvorskov
M Barn 3: Johan Henrik Liebroth #28 Født: 15. jan. 1747 i Svendborg Død: 26. okt. 1824 i Sct Nikolai, Svendborg, Sunds. Svendborg (se note 4) Hustru: Else Marie Jespersdatter #29 f. 9. marts 1757 d. 2. juni 1816 Gift: 1. dec. 1775 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds. Svendborg (se note 5) Biografi
K Barn 4: Margrethe Reimer Liebroth #34 Født: 18 april 1749 i Sct. Nicolai, Svendborg, Sunds, Svendborg Død: 1809 Mand: Peder Amdi Kampmann #565 f. 1742 d. 1814 Gift: 1804
K Barn 5: Anne Elisabeth Liebroth #36 Født: 3. april 1754 i Sct. Nicolai, Svendborg Død: 13 juli 1804 i Kirkeby, Hoptrup, Haderslev Mand: Mattias Peter Wonsild #566 Gift: 6. nov. 1795 i Sct Nicolai Svendborg

Begivenhedsfodnote Note (1) Skifte efter Maria Chatrina Liebroth Skifte Forretning efter afggangne Mad. Liebroths. Anno 1795 den 31. August mødte Skifte Retten udi Stervboen efter afgangne Maria Cathrina Liebroth for at registrere og wurdere hendes efterladenskaber til paafølgende Skifte og deling siden imellem hendes efterladte Børn . 1 Søn Johan Henrich Liebroth Stoelemager her i Svendborg datter Karen Liebroth i Ægteskab med Sognepræsten hr.Brasch i Førslev i Sielland, 1 datter Margrethe Reimer Liebroth ? ditionerende hos Major O. ? Næstved og 1 datter Anne Elisabeth ugift og opholdende sig heri Boen. Ved Forretningen var tilstede forbemeldte Stoelemager Liebroth og Søster Anne Elisabeth som derpaa an- viste Stervboens tilhørende at bestaa i følgende. og saaledes wurderet. 1 ? med ? 1 Rd-m-sk 1 lidet Fyr Bord med skuffe 3 mark 1 Eege halv Kiste 2 Rd-m-sk 1 lidet Senge? Skab med Skuffe 1 Rd derudi side 2 3 -Rd.4 m.8 sk 1 Spiel med ? Rame 1m 6 Servietter 1 Rd-m-sk 1 Caffekande -Rd.3m.8sk 6 Blaa? Handklæder -Rd.3m-sk 4? -Rd.1m-sk 1 gl. Hørgarns Lagen 3Rd.2m-sk 1 Brun theepotte 1 gl Do 3Rd.2m-sk 2gl. The Kopper -Rd-m12sk 2 Dreyels Duge 1Rd. 4m.-sk 1 Nürnberger Speil -Rd.1m-sk 2 Blaargarns Do -Rd.1m.8sk 3 Stoele 1Rd.3m.-sk 2 Do -Rd.3m.8sk 1 JernKakkelovn som 1 gl Dreyels Thedug -Rd.1m-sk datter jomfru Anne Elisabeth 1 Bygkorns ? -Rd.2m.-sk foregav, at hendes moder 1 Do -Rd.2m.-sk have solgt hende med 1 Do -Rd.2m-sk at ? til Stervboen 8 Rd.-m-sk 7 Dreielshaand klæder -Rd.2m.-sk 1 gl. madskab -Rd-m.4sk 1 gl. Blaargarn Lagen 1Rd-m-sk 3 Statins Tallerkener -Rd-m.6-sk 1 do 1Rd-m-sk 7 stk. knive og Gafler -Rd.-m.8sk 1 do 1Rd-m-sk 1 koober snustobaks 1 do 1Rd1m-sk flaske -Rd.1m.-sk 1 do 1 Rd.1m-sk 1 Cogle Medicin glas -Rd.2m.-sk 1do 1Rd.-m-sk 1 vægtskaal -Rd.-m.4sk 2 smaa servietter -Rd.1m-sk nogle Medicin glas -Rd.-m.10sk 2 stk. gl Blaarg. Lagen 1Rd.2m-sk 1 Caffemølle -Rd.1m.8sk 1 Forb. Mands Klædning 1 terpentins Morter 1 med kiol og vest -Rd.11m-sk nogle medicin Kruker -Rd.-m.8sk 2 ???? -Rd.2m.-sk 1 V??? -Rd.1m.8sk 1 Thee Bræt -Rd.-m.12sk 2 Urtepotter tilhøre? -Rd.1m.-sk 6 Papirs R? -Rd.2m.4sk 1 Gryde -Rd.1m.-sk- 1 glas Kruus med Tin 1 malen do -Rd.1m.8sk laag -Rd.1m.-sk 1 rist og pande -Rd.1m.8sk 1 Pileglas og 1 spiel 1 malen Morter 1Rd.-m.-sk glas -Rd.-m.12sk 2 Messing lysestager -Rd.2m-sk 1 Pægle Flaske -Rd.-m.3sk. 1 Koober Dørslag -Rd.1m.-sk- 1 Spølkuem og 1 gibsske-Rd.-m.4sk 1Messing Rivejern -Rd1m-sk 2 smaa ? -Rd.-m.8sk 1 See Glas -Rd.-m.6sk 1 sylteglas -Rd.-m.2sk ½ Potte Flaske -Rd.-m.6sk 1 Natskrin med Bækken1Rd.-m-sk Paa Loftet 2 Træ Fade -Rd.-m.6sk 1 lille rødt skrin 1Rd.-m.8sk 2 haar Sigter -Rd.-m.2sk 1 koorde og hersels???-Rd.2m.-sk 1 Messing ? Beken 1Rd.-m.8sk 1 malen Pande -Rd.2m.-sk 1 gl. do Kiedel 2Rd.-m.-sk 1 Statin Tolle? -Rd.-m.3sk 1 Gryn Bøtte -Rd.-m.4sk 1 jern Gryde 1Rd.-m.8sk 2 Halv ottinger -Rd.-m.3sk 1 Balle -Rd.1m.sk 1 Sta? med laag -Rd.-m.8sk 1 ? -Rd.-m.4sk 1 do -Rd.-m.6sk 1 Balle -Rd.-m.6sk 1 do -Rd.-m.6sk 1 ? 1Rd.-m.8sk 1 gl Rok -Rd.-m.12sk 1 Spand -Rd.-m.8sk 2? -Rd.-m.12sk 1 Balle -Rd.-m.8sk ????????????????????????????????????????????????????????????? ?? -Rd.1m.4sk 1 Thee Kiedel -Rd.2m.-sk 1? Seng -Rd.-m.12sk 1 Trefod -Rd.-m.4sk 1 Spade -Rd.-m.8sk 1 Ildklemme og Ildk? -Rd.1m.-sk 2 harve -Rd-6m.-sk Widere forefandtes ikke undtagen Sengeklæder i den afdø- des seng som sønnen J Liebroth tilkiendegav at tilhøre hans søster Jomfru Anne Liebroth og den afdødes gangklæder, som den af- døde selv i sin havde ordineret imellem hendes ? Børn skulle deles, og Boed derfor ? forbigaar i dag, da Sig. Liebroth til næste Skifte samling anlovede herom at som ? hans fraværende Søsters Biefall dertil: Thi blev Forretningen for i dag sluttet og udsat indtil videre da J. Liebroth anlovede at besørge hans sal: Moders Begravelse og ? Stervboen, at hans ???opført med det i Dag wurdered gods Actum ut Supra P. Bager J Liberoth A E Liberoth Som Wurderings og Vitterligheds Widner D Nielsen C Gudbierg Skifteforretning for Madam Liebroth videre fra. 156 Anno 1796 den 14 Januari blev Skiftet efter Madam Marie Catrine Liebroth igen foretaget hvorved var tilstæde sønnen Stoelemager J. Liebroth heri Byen og Datter Anne Elisabeth nu i Ægteskab med Cirurgus Sig. Wonsil i Faaborg - Stoelemager Liebroth er formynder for sine indgifte Søstre Margrethe Reimer Liebroth tiende i Næstved i Sielland, hvorfor siden han mødte ved Skiftet for sin Svoger Sognepræsten i Ferslev i Sielland, foru er skiftet med Karen Liebroth der er Datter af den afdøde kone. - Skifteforvalteren fremlagde sin Ba- lanie Regning for Autionsbeløbet, hvorefter ? er hos ham i behold 51Rd. Til hvilken Formue komer? som sønnen Johan Liebroth er skyldig til Boen og indle- verede 50Rd. og mere mødte Arvingerne ikke at kun- de komme Boen til Indtægt. Summa Boens formue 101 Rigdaler. Derimod er følgende Begæring paa Boen 1. Stoelemager Johan Liebroth indgav sin Regning paa Begravelses Omkostninger stor 14 Rd. 2. Datteren Madam Wonsil indgav sin Regning paa udlagt i hendes moders ? og indgaar i Begravelses dagen 5Rd 5m.10sk. 3. forelagde Madam Wonsil hendes Moders Brev af 4. maj 1780 Peder Liebroth og søn skulle have i Løn 144 Rd Men da Peder Liebroth for nogle aar siden er afgaaet ved Døden for et beløb 16 Altsaa tilbage 49 Rd. 6. Hvorfra widere gaar Skiftes ? 1. Stempelpenge til skiftebrevet -Rd.1m.8sk. 2. skiftebrevets Beskrivning 4Rd.2m.-sk 3 de 2 mænd som frembar Dodset med Autionenen af 2 mark er -Rd.4m.-sk. 4. ?? paa Placater op og 3 Tromeslag -Rd.4m.-sk 5. skifteforvalteren for Boens For- segling og wurdering 4Rd.-m.-sk. 6. do skifte Sall:? er -Rd.2m.15sk. 7 autionsforretningens Boeskriv- ning paa 3 Ark? -Rd.4m.8sk. 8. Sterv?????detil 3 Ark -Rd.4m.8sk 9. henes forsegling -Rd.2m.8sk. 10. skiftebrevets forsegling -Rd.2m.8sk. 11 Raadstue Tieneren -Rd.2m.-sk. 12. widner med Forretningen for 2 dages møde á 1m.8sk. for hver 1Rd.-m.-sk. 11Rd.4m.7sk Igien 37Rd.1m.15sk. Hvorfra gaare videre til Boets ? --Rd.--m.12sk. Tilbage 37Rd.-1m.-3sk. Og da Arvingerne forsikrede Skifteforvalteren at ingen videre Giel hæfter paa Boen, bliver Skiftes Penge at dele i mellem Arvingerne saaledes. 1. sønnen Johan Liebroth bekommer 2/5 Parter 14Rd5mark4 2/5sk. 2. Datteren Karen Liebroth Brasch 1/5 Part 7Rd2 mark10 1/5sk 3. Datteren Margrethe Reimer Liebroth 1/5 Part 7Rd2mark10 1/5sk 4. Anne Elisabeth Wonsil 1/5 Part 7Rd2 mark10 1/5sk Hvilke arveparter bliver betalt til de 2? ?Arvinger enhver deres, Datter mad. Brasch Arv? blev ? Mad Wonsil, som skal have faaet henes del ? at hr. Brasch , for datter margrethe Reimer ? of Stoelemager j Libroth.???? Hvad enhver tilkom herpaa Skiftet? betalt og dermed dette skifte Sluttet. Actium ut Supra Uldall J Liberoth Som Widner A E Wonsil D Nielsen, C Gudbierg Note (2) Den 20. august blev August Henrich Liebroth Stads medicus i Svendborg og Marie Cathrine Peitersdatter Wies tjenende i præstegården Trolovet, forlovningsmændene ware Christian Schwitzer i Svendborg Rig og Anders Walter. Note (3) Skiftebrev efter Afgangne Chrirugus August Henrich Liebroth begravet d. 29. juli 1774 og skiftet den 17. Februar 1775. Anno 1774 den 29. juli Indfandt Skifte Retten sig udi Stervboen efter nu ved Døden afgangne Chrirugus August Stervbo=dødsbo Henrich Liebroth med til tagen 2 mænd Albert Jens Nielsen og Christian Gudbierg for at Registrere og Wurdere til Skifte og deling imellem Enken Marie Cathrina Wies og Deres Saaledes samavlede børn hvor de ware til stede ? Enken og hendes antagne Laugsværge Sig.Oluf Lynge her i Byen, saa vel som sønnerne - Peter Liebroth gammel 31 aar og Johan Liebroth gammel 28 aar. Her igen til kende gav Enken at de ennu haffe 3de Dattre nemlig Karen Liebroth 30 aar gammel opholder sig i Ferslev Præstegaard paa Sj.land, Mar grethe Reimer Liebroth gammel 26 aar ligeledes i bemeldte Præstegaard, og Anna Elisabeth Liebroth 33 aar gammel tjenende hos Moderen. End videre tilkiende gav Enken at hendes Sal:(salig) Mand end nu haver efterladt sig een Søn af sit første og forige Egteskab ved navn Johan Ulrich Liebroth som inden den Sal: Mands Død haver erholdt hvad han efter hans fader Kunde til komme, og derfor giort sit afkald, hvilket hun fremlagde til Forretningens Følge. Til TilSynsværge for de u-myndige og til deels fraværende Pigebørn hafde Bye-fogden ladet indkalde BrandInspecteuren her i Byen Sig. Peter Hundsdorff for maaet ham til at paatage sig samme og dertil blev Beskiket, til Hvilken Ende han ligeledes ved Forretningen var overwærende. Med Forretningen blev begyndt som følger: I den Føreste Stue. 1 Himmelseng med ned omhæng 1Rd 2m. 2sk. med teppe og kappe 3 m. 1 Blaarstribet ulden overdyne 3Rd. 2m., 1gammelt blaar stribet Ditto 5m. 1 blaar Stribet linet Ditto 1Rd.1m., 2 Do Hoved Puder 1Rd. 1 par Blaargarns lagen 5m., 1 grøn anstrøgne halv kiste. Derudi 1 par blaargarns Lagner 4m., 1 par Ditto 5m, 1 par ditto 5m., 1 par ditto 5m., 1 par ditto 4m., 1 par Ditto 4m., 1 par Ditto 4m., 1 par uldne mandshandsker 10 sk., 1 stoer Lænestol med hynder 2m., 1 Jern Kakkelovn med tud og loog 9 Rd. 1 Theebord 3 m., 1 sort thee Potte og Spølkomme 6sk., 3 under. skaale 12sk., 1 Stuewærk 4m., 1 Stout Fugle æg 2sk.?, I den voer-ste Stue et Slagbord som tilhører Sønnen Johan, 1 sæng 1 Rd., 1 brundt thee bord 6sk., 2 Skiellerier 2m., 1Ege Drag Kiste hvilken Enken og de til stedeværende Arvinger til kiende gav tilhørte Datteren Margrethe Liebroth. Der udi i en skuffe med Dreyles bord dug 1Rd.1m.,1 Do 5m., 1 Ditto 2m., 1 par hørgarns Lagen 1Rd., 3m., 1 uldent ditto 5m., 1 par Ditto, 6 stk. sølv spise skeer a lodet, 2 stk. sølv skeer 3m., 1 do Bæger a lodet (vægt) 3m., I den anden Skuffe 6 stk Drieles Handklæder 3 m., 1 par ditto hvide hørgarns Pudevaar 3m., 1 par ditto 3m, 1 par ditto 3m, 1dosin blaar-garns Dreyeles Savietter 2Rd.m, 1 dosin blaargarns? side 2 Dito 3m 12sk., 1 thee Dug 1m., 6 Ditto savietter 1Rd. I den Trei-de skuffe. Derinde befandtes ej videre end enkens og hendes Datters gang klæder. I den Fierde Skuffe befandtes ej videre end sønnens Peders gang Klæder. Paa bemelte Drage kiste,2 halve Mæssing ??? Kobber 3m., 1 thee Potte og mal-ke kande 4m., 2 Sukker kopper, 1 spolkume og 1 malke Potte 6sk.? løbere 1 sk., 1 storg beirg speil 1m., 1stort sort speigl 1m., 1 blaarstribet klæde stool 12 sk., 3 Wien Glass og 1 Rommer 1m.3sk., 2 Øll Glass 8sk.1ølglas og 1 stus? Glas 2sk., 1 liden kuffert som tilhører Datteren. 1 StortSkillerie 12sk., 4 smaae Ditto med glass 6sk., 3 urte Potter 6sk., 2 Gibes Opsat-zer 2sk., 6 Opsatzer 4sk., 1 Spøttekop 4sk., 1 blaar tærnet linet over Dyne, 1 blaarstribet linet Do, 2 Do Hoved Dyner, hvilke Sænge Klæder Enken og de tilstædeværende Børn til kiende gav at til høre Datteren Margrethe Reimer Liebroth. 1 Rød stribet linet over Dyne, 2 Do træke Puder, 1 blaa stribet linet underdyne, hvilket Moderen ligeledes til kiendegav at tilhøre Datteren Karen Liebroth, 2 blaar stribet under Dyner, 2 Ditto hoved Dyner der ligemaade skal tilhøre den yngste Datter Anna Elisabeth. 1 Cruderie skab paa fod, med Skuffer udi 3 Rd.. Der paa en tin Skaal 4m., . 1 liden Mæsing Caffe Kande 8sk., 1 lidet fad tilhører Datteren Anna Elisabeth, 4 par Winduesgardiner med Kapper 4m., 1 Dragekiste af Eeg paa fod som tilhører Datteren Anna Elisabeth. Og hvorinde ej befandtes andet end Enkens GangKlæder. I Senge Kammeret 1 Sort gammelt Skab med ??Pieber 4m., 3 Sylte Glas 4sk., 12 blid Daaser 12sk., 1 Sabetten? morter 6sk., 1 Mæsing vægt Skaal 4sk., 3 Hoved wand Fladsker,1 Førtural med 5 Knive 10 sk., 1 Do med 3 Do Knive 6sk., 1 do med 3 do 4sk., 1 olie teen og en strye rem 4sk., 20? sten Kruker 8sk., Noget skramlerie i en Skuffe 2 sk., 4 Sylteglas 8 sk., 3 Do 6sk., 1 Wat Skrin 12 sk., 1 lidet Rødt bord 12sk., 1 Jern Kiste ? 7m. 8sk., Derudi 12 smaae Dreiles Savietter 4m 8 sk., 1Do 1 Ditto 4m. 8sk., 9stk gamle Ditto 1m.2sk., 1 liden borddug 3m., 1Do 3m., 1Ditto 3m., 1Ditto 3m., 1 Do 3m., 1 Ditto 3m., 1 grøn blaarlærrets Ditto 12sk., 1 Ditto 12sk., 1 Ditto 12sk., 1 Do 12sk., 1 do 12sk., 1 Ditto 12sk., 3 par gamle Rode windues Gardiner 1 Rd., 1 sæng med 3 stk gule hver garns omhæng med kappe og teppe 1 Rd., Derudi 1 guld stribet ulden dyne 1Rd., 1 guld stribet linet Ditto 5m., 2 uldne hoved Puder 2m.8sk. 1 grøn kiste 2sk., Derudi befandtes en deel tøj som af Niels Bager her i Byen for en deel aar siden er pandtsadt til den eldste datter Karen Liebroth for 10 Rd., 1 Eske med 2 Serte? Muffer 1m., 2 storhæders? Stole 1m.3sk., 3gl. ?12sk., 2 sænge?optrukne gardiner 4sk., I kammeret ved foestuen 1 stor seng med grøne wergarns omhæng 1Rd.. Derudi 1 blaar stribet linet overdyne 3Rd.2m., 1 guldstribet linet under Dyne 3 Rd.2sk., 1 Do 3 Rd.2sk., Lille Dyne 3m., 1 par blaargarns lagen 5sk., 2 blaarstribede hørred Dyner 1 Rd, 1 træde Puder 1Rd., 1 liden Jernkakkelovn 7 Rd., 5 Skillerier og en gammel Speil 10sk., 4 Do 2sk., 2 træe stoele 1m., I køkkenet Raader 1 fierdags kietel weyer 12 pund a 20 sk. er 2 Rd.3m. 1 mindre do weyer 5 ½ pund a 18 sk 1Rd.3sk. 1 æbleskibepande 3sk., 1 lidet fad 12sk., 1 Dørslaug 12 sk., 1 pottelog og en tragt 6sk., 2 Farben Fladsker 3sk., Mæssing 1 ?slag Jernbeken 3m., 1 Do Rive Jern 6sk., 1 wand fad 2m3sk, 1 mæsing hanke kiedel 4sk., 1 do mindre 3m., 1 wand beken 12sk. 2 store Mæsing lyse stager 3m.8sk., 2 mindre Do 2sk., 1 par Do 1 Dosin Dosin Do 4m.8sk., 9 stk gamle Do1 Rd. 2sk. 1 liden?bordug 3m., 1 beskadiget Ditto 12sk., 1 Maler morder og støder 1Rd. Fiere 2 store fade weyer ?? a pund 19sk., No2, 3 stk Do weyer 10½ pund a side 3 No 3, 3 stk. do weyer 8½ pund a 12 sk., No 4 1 suppe? og 3 flere Do weyer 13pund a 15 sk., No 5 2 stk flade fade weyer 10 3/4 pund a 13 sk., No 6, 1 fad weyer 6 1/4 a 13 sk., No 7, 1 Dosin Engelske cul ? weyer 12 pund a 20 sk., No 8, 6 stk Talleerkener ? tin weyer ? a 2osk., 3 pund a 14 sk., No 9, stk do og 1 smør Barke 3 1/4 pund a pund 14 sk., 1 wandflaske 1 m., 1 pælemaal 8 sk., 1 Fierkaadten? wandfladske weyer 3½ pund a 12 sk., 2m. 10sk., 1 Barbeer Fad 6sk. 1 Krus med tin laag 8 sk., 1 Do 6sk., ? 3 tragte 2 sk., 1 dørslaug 4 sk.,1 Degske 1sk., 1 Laxe? Pande 2 sk., 1 lampe og 1 lyse plade 4 sk., 1 stk ? 1sk., 2 Mangel stokke 6 sk., 1 Bord med Marmor blad 1 Rd., 1 Peber kvæern 1 m., 1 paar Fierkandet flaske. I Brygger huuset ? Kantet Kiedel med hat og laag paa ? fandtes storrelse weier a pund 16 sk., 1 Koober Thee Kiedel 4 m., 1 Do 4 m., 1 ildgryde 8 sk., 1 Skorstens Ring ?sk. 1 Ild Klemme og Ildskoul 8 sk., 1 jerngryde 8 sk., 1 Ditto mindre 3m. 8sk., 1 Ditto 1m.8 sk., 3 Kokke Knive 12 sk., 1 kød gaffel og 1 spere? jern 4 sk., 1 Køkken Øxe 2 sk.,1 sie 1 sk., 1 stand Tønde 6 sk., 10 ? 1 Rundt Bord 4 m., 6 Speik Rielle 4 sk., 1 Kar 2 m.,. 2 Hakke brette 6 sk., 1 Brade sped 12 sk., 1Ditto 8 sk., 1 Pande 6sk., 1 Skammel og en halv Otting 4 sk., 1 Spand 4 sk., Paa Loftet 1 aaben Benk 6 sk., Degen trug 6 sk., 1 Slag Bonk 1m. 1 Mindre Do 1m.4 sk., 1 Case og 1 gl. Jern 8sk., 1 malke bord 4 sk., 1 Rundt Bord 2 m., 1 Skierm Bret 3m.6 sk., 1 Lesne? Stoel 12 sk., 1 Sapis?Qvern 1m.4sk., 1 Bord Rød 8 sk., 1 Hæspe og 2 qvern???1m., 1 Spinde Rok 12 sk., Do 12 sk., 1 ? wogn 12 sk., 1 Fugle Buer 6 sk., 1 liden Ditto 4 sk., Paa det andet Loft 1 Stoer weie Kurv 6sk., 1 træe Stoel 2 sk., 1 lene stoel 8 sk., 1 Bord 2 sk., 1 Kurve vugge 6 sk., 1 liden Fire Kantet Boer 12 sk., 1 æske med en del gamle Bøger 8 sk., 1 gammelt Flue skab 2 sk., 1 The Trappe? 6 sk., 1Do 6 sk., 1ditto 4 sk., 1 Pabolet? 4 sk., 1 Dukesæng 1 aaben Bænk 1 m., 1 Kørde 1m., Stand Tønder 4 sk., Blaaer Wæst 1 m., 1 Do uden Ærmer 8sk., 1 grøn Do 1 m., 1 paar grønne Klædes Buxer 12 sk., 1 hviid Sartul Kiole 1 m. 8sk., 1 cabuse 4 sk., 1 grøn Klæde Kiole 1 m., 1 Wist foruden Ermer 4 sk., et paar sorte Skind Buxer 2 sk., 1 Stribet Dreyes Dug og 1 paar gl. Stømper 8sk., 1 løgte 4 sk., I Skaardere 1 stoer stoel 4 sk., 1 wandkande 4 sk. Widere fore fandtes ikke som kunde Registreres og wurderes ej heller vidste Enken eller Børnene noget meere at angive. Thi hvad Stervboens huus angaar, Da til kiende gav Sønnen Johan Henrich Liebroth, at han samme af hans Forældre er ham inden hans faders levende live bliven solgt og der paa af ham bliver med deelt lovligt Skøde for den Summa 266 Rd. 4m. Hvilke Penge han efter aftale saaledes betaler, al de 100 Rd. som Hans Fader skyldede til welbaarne Frøken von Halen til Klingstrup efter Obligation ind frier, han og de øvrige af kiøbe Summen kommer Stervboen til Indtægt med ? Der efter til spurgte Byfogden Enken side 4 og de til stædewærwnde Myndige Børn samt de u-myndige tilskikede wærge Sig.Peter Nielsen om de ikke holdt for best at det nu Registrerede og wurderede ved Auction blev giort i Penge eller hvorledes de formente dermed a t wille have omgaaet saavel til Enkens som Børnenes Nytte. Enken saavel de tilstædewærnde Børn svarede at de helst ønskede Auction men da hun har til melt sine frawærende Børn deres sal: Faders dødelige af gang og hendes aarsag war dem her til forwentede, saa for ? hun lige som hun og wille have sig udbedt, at udi nogen kort tiid med den agttende Auction endnu. maatte Indeholdes, for at erfare hvad de kunde wære tient med af det udi Stervboen. foretindende- Skifte forwalteren i anleedning af Enkens og hendes Børns til første udsadte Retten Skiftets videre foretagelse til i Dag 14 Dage som er den 12 Augusti igeen at foretages her udi Stervboens huus om foremidagen Kl 10 Slet actum ul Supra S Muller G. Jantzen Marie Cathrine Sal: Libroth J.H. Libroth P. Libroth Som Enkens Laugswærge paa de umyndige og O. Lynge frawærende Børns wegne P Hundsdorff som widner Albrecht Jens Nielsen og Christian Gudbierg Anno 1774 den 12 Augusti blev Skiftet igeen foretaget af forbemelte Rettens ??? og de sædvanlige 2 Widner, hvor da war tilstæde Enken og hendes Laugswærge samt de 2 myndige Sønner og paa de umyndige Pige Børns wegne deres sadt wærge, hvor da Enken fremlagde een skrivelse fra den Eldste Datter Karen Libroth. Dateret Ferslev Præstegaard den 6 Augusti sidstleden hvor med hun paa egne og hendes søstres wegne Declarerer at wære fornøjet med, hvis hendes Moder maatte begære Efter wurderingen i Boen naar de beholdt hvis dem er tilhørnede af sænge klæder og widere og hvor imod deres wærge ikke hafter noget at Erindre, hvilket brev følger Skifte Acten. Enken derefter andleverede Een specification under hendes haand paa det fornødne Bohauge som hun udbad sig efter wurderingen at beholde imod at hun begie?-derede samme udi hvis hun kand til komme og om det beløber sig meere da derfor at skaffe behørig bewiis og rigtighed for hendes Børn og side 5 saaledes begierede Auction saa det øvrige saasnart kunde skee til skiftets widere Endskab og den forelagde Der nation følger Skifte Acten - Skifteforwalteren kunde i de hawe noget i mod Enkens forlangende siden de tilstæde wærende myndige Arvinger og de umyndiges wærge alle der om war enige og til den ende blev Auctionen paa det øvrige af Boen berammet til i Dag 8te Dage, som er Fredagen den 19de hujus om formiddagen Kl. 10 Slet, som til den ? Hujus = samme måned) paa sædvanlig maade skal blive bekiendt giort og saaledes beroer dette Skifte til wiidere . Actum ut Supra S Muller G Jantzen Marie Cathrine Sal: Liebroth J H Liebroth Som Laugswærge Paa de umyndiges wegne O Lynge P Hundorff Som Widner Albrecht Jens Nielsen og Christian Gudbierg Anno 1775 den 17 Februar Indfandt Skifte Retten sig i geen udi dette Stervboe med de sædvanlige 2 widner Albrecht Jens Nielsen og Christian Gudbierg for om muligt at faa dette Skifte sluttet og til endebragt i følge den ?Tinglys ning herved Svendborg Bye tings Ret. Mandagen den 13 hujus hvor de war til stæde Enken og hendes Laugswærge Sig. Lynge saa vel som og de 2 Myndige Sønner Peter Liebroth og Johan Liebroth samt paa de umyndige frawærende Pige Børns wegne Der war herved Skiftet beskikkede Til Synswærge Sig. Peter Nielsen. Derefter fremlagde Sønnen Peter Liebroth som Skriftlig fordring paa tilgodehavende Løn med Enken hans Moder paa tegning om den rigtighed stoer 24 Rd. 1m. 2 sk. Ligeledes fordrede Den anden søn Johan Liebroth her i Stervboen efter fremlagde regnings dels paa udlagde Penge for hans forældre deels og for hans Salig Faders begravelse der ligeledes af Hans Moder er atesteret i alt 56 Rd. 1m.4sk. Endwidere Fordrede efter fremlagde og paategnede Regning Margrethe Reimer 10 Rd. Widere Regninger eller Fordringer er ej hertil Stervboen indkommende thi bliver allene som at tillægge og som udgift at anføre Enkens begravelse lage ved hendes Salig mands med 19 Rd. 1m. Der ialt udgiør Boen beswær ??hvoor tilkommer side 6 Auction og efter Skiftets Bekostning saa som ??? Sararium af de bortsolgte Meubler a 4 speciedaler er??2. Incasseringen 3 Rd. 3. For 4 Catalogi paa 8 ark er 2 Rd. for Sublication ved Tromme 1m. 5. For ? at op-slaa 8sk. 6. Byfogden for at samme at Skrive 4m. 7. Skifte-Forwalteren Salarium 4 Rd. 8. Skifte brevets beskrivning paa 16 Ark a 3 m. er 8Rd 9 Stemplet papirer 3 sk. 10 sent. Papiret og indbinding 1m. 4sk. 11 Tinglysning 2m12sk. 12 Sig. Peter Nielsen som tilsynswærge 4 Rd. 13 wetæctdeir for 5 møder 3 Rd. 14 Raadstue tiener 2m.. 36Rd4m 8sk. Summa Boens ganske udgifter og besværing 140 Rd. 2m.15sk. Derimod er Boens Indtægt og Formue Følgende. 1. Da sønnen Johan Liebroth til Stervboen skyldig 200 Rd. 2. Auction over Meublerne der beløb sig til 99Rd.5m. 14sk. 3 Da Enken Madam Liebroth ud lagde Meuble efter Specification der beløb sig til 54Rd. 5m.16sk.Summa Boens Indtægt og Formue 35 Rd.5m.4sk. Fra-drages dens udgift 140Rd. 21m.15sk. Bliver Boens beholden formue den Summa 214 RD. 2m.5sk. Der imellem Enken hendes 2 Sønner og 3de Døttre deeles og udlægges saaledes. Til Enken tager den halve Boe 107Rd.1m2½sk. Der udleg-ges hende, saaledes tager hos hendes Søn Johan Liebroth af de til Stervboen skyldige 200Rd.43Rd 5m.3½sk. og hvor med Enken declarerede at være fornøjet. 2. Tager for sig selv de til Stervboen for bekomne Meubler 5Rd.5m.6sk. 3. Kiøbt paa Stervboens Meuble Auction for 8 Rd.2m.9sk. Giør hendes Arv 107Rd.1m.2½sk. Den anden halve Boe Forreligeledes giør 107Rd.1m.2½sk. Deeles udi 7 søster lode hvor at Sønnen Peter Libroth tager 2de søster/broderlod=en vis arveandel Søster loder a lod 15Rd.1m.14 1/14sk i alt 30Rd.3m.12 1/7sk. Der udleg-ges ham saaledes 1. Kiøbt paa Meubel Auctionen for 2Rd.8sk. 2. Tager af Auctions Pengene som han strax er bleven udbetalt 6Rd.3m.10sk. 3. Tager hos Broder Johan Liebroth af de Stervboen endnu skyldige156Rd.13sk., 21Rd. 5m. 10 1/7sk. Der giør førbemelte hans Arv med 30 Rd. 3m.12½sk. 3. Johan Liebroth tilkommer ligeledes 2 Søster lode som er 30 Rd.3m.12½sk. Der ud-legges ham at tage hos sig selv af de Stervboen endnu skyldige 103Rd.1m.3sk. giør 30Rd. 3m. 12 1/7sk. 4. Datteren Karen Liebroth Tilkommer 2 en søster lod der er 15 Rd. 1m.14 1/4sk. Hvilken hendes Arv hun ligeledes tager hos hendes Broeder Johan Liebroth af de een nu Stervboen skyldige 103Rd.3m.7sk. med 15Rd.1m.14 1/14sk. 5. Søsteren Margrethe Rei- mer Liebrod til kommer ligeledes 1 søster lod som hun i lige maade tager hos hendes Broeder Johan Lieberoth af de endnu skyldige 88Rd.1m.9sk. med 15Rd.1m.14 1/14sk. 6. Anna Elisabeth Liebroth tilkommer ligeledes 1 Søster Lod som hun i lige maade tager hos hendes Broeder Johan Liebroth af de endnu skyldige 72 Rd.5m.11sk. med 15Rd.1m.14 1/14sk. side 7 (her mangler noget) 3de umyndige angaar da som de ere understaaende deres Broder og Føede wærge Stoelemager Johan Liebroth da haver han samme endnu strax at indlevere ude stadens Oberformynderie de indlewere eller og for samme at stille Oberfor-mynderiet fra den pandt hvor med de kand finde sig betryggete. Endelig hvad De her til steed foen? af Børnene indkomne, indkomne fordringer saa wel som Enkens tillagde Begravelse lige imod hendes Mands betaler Sønnen Johan Lieberoth af Resten af de 200Rd. som Derfor ham endnu indestaaer saavel som og af de 52 Rd.9sk. som han desuden er skyldig til Boen for til kiøbte paa stervboens Meubel Auction hvad der imod dette Skiftes bekostning saa-vel som Auctionens med hvad widere der af De- penderer, samt hvad den beskikkede Tilsynswærge er bleven beskikedes ere tillagt, bliver stras her med Skiftet af Incassereren for Meuble-Auctionen at udrede og betale. Og som Enken til lige med hendes Laugswærge Sig. Lynge Saa-velsom de myndige Sønner og de umyndige Pigers tilsatte tilsynswærge . Declarerede i alle maader at wære fornøjet med den af skifte Forretningen giorde udlæg og fordring og derfor forsikkrede nu og i iiden at holde ham krære-s? og skadeløs. thi blev dette Skifte af den henstedende hermed saaledes sluttet og til endebragt Actum ut supra S Muller G Jantzen Marie Cathrine Sal: Liebroth P Lieberoth Som Laugswærgw Paa de umyndige O Lynge Pigers wegne P Hundorff som Widner Note (4) Skifte efter Johan Hendrich Liebroth Anno 1824 den 27 Oktober indfandt Skifteretten sig udi afdøde Johan Hendrich Liebroths huus for at foretage Skifterorretning efter bemeldte døde. ?? Jesper Liebroth som anmeldte, at hans Fader var sovet ind i døden, og haver efterladt sig følgende Arvinger. 1. en søn Jesper Liebroth 42 aar 2 en do Christen Liebroth 38½ aar 3. en do Anders Christian Liebroth 35 aar, Styrmand og ? fra Aalborg. 4. en do Johan Uldrich Liebroth 28 aar, smed og arbeided på Hvedholm 5. en datter Marie Cathrine, gift med Madsen smed boende i Snedslev i Sielland. 6. en do Geirtrud Cathrine gift med gaardmand Jens Jacobsen boendes i Hveed i Sielland. 7. en do Karen Margrethe død, som haved været gift med underkanoneer Hans Olsen Lynge i Kiøbenhavn og haver fterladt sig 4 Børn, nemlig en søn Frederich 10 aar, Johan 8 aar, en ditto søn Johan (der står Johan men han hedder )Jens Christian 6 aar, en datter Giertrud Marie 14 aar. 8. en datter Mette Marie Liebroth 31 aar, en do Anne Margrethe 22 aar. Flere Børn eller børnebørn havde den afdøde ikke efterladt sig. - Widere maatte Jesper Liebroth anmelde, at hans afdøde Fader havde hersadt i uskiftet Bod. - Arvingerne var tilstede foruden J. Liebroth, C. Liebroth og datteren Mette Marie Liebroth ?? et Skab hvor hans afdøde Fader havde sine Dokumenter og penge udi og her fandtes da en tegnebog, hvorudi var 20 Rd sedler og 11 sk., en dansk Doucat og en hollandsk do, der alt blev modtaget af J. Liebroth, hvorefter bemeldte skab blev forsegled og blev registreret. Forretningen forettet saaledes. I dagligstuen I spisekammeret 1 Kakkelovn 1 Kiødtønde 14 ? Bismer 3 Trug 1 brunt fyrskab 2 Lygter 1 Eegedragkiste, der blev forseglet 4 Flasker 1 skufe 1 Barberkrukke 1 brunt fyrbord 1 skrædersag? 1 Spiel 1 stor Jydekrukke 4 Sølv Spiseskeer I Kiøkkenet 5 do Theskeer 1 Eegekiste, som blev forseglet 1 do Flødeskeer 6 hvide Tallerkener 2 Thepote 4 Fade 3 spølkomme 1 Rivejern 2 par Thekopper 1 Æbleskivepande 3 glas 1 Kruus 3 Flasker 1 Ildtang og 1 skuffe I sovekammeret 1 Rivejern og tragt 1 Sengested med omhæng 2 jern gryde 2 underdyner 2 spande 2 overdyner 4 Spækfielle? 2 lange hovedyner 2 jernpander og 1 Rist 1 kort do 1 fyrbækken 1 par blaargarnslagner 1 caffekiedel 1 fyrbord 1 Slaux Leerkar 1 gl. læsestoel 1 kaffemølle 8 stoele I Kammeret ved kiøkkenet 1 bord og 1 stoel 1 Bænkekiste, 1 kobberkiedel, en gl. messingkiedel, et hakkebredt, 1 gl kar og en tønde, et Deigtrug - Paa loftet en skiærkiste, 1 garn- winde og en harpe, 2 kørefelle?, 1 hiulbør og 1 Bærebor en favn rytnings??, ??????og 2 hamre 20 forskiellige huggejern, 1 haandøxe, 1 limpotte, 2 langhøvle, 4 smaa høvle, 10 høvle, 1 gl. bøsse, 2 Knibler, 1 jernmækkehage?. -1 klouhang?? med beslaget spaan kniv?- I stalden 2 Tønder og en balle, en gl.jolle. 2 Olorer.? - Widere var ikke at registrere undtagen Strevboestædet. som formynder for de umyndige Arvinger, blev J. Liebroth beskikket. Resten blev, at forretningen blev her i dag sluttet. Datum ut Supra. Jesper Liebroth C. Liebroth Nelleman Som Widner Tørslev J. A. Gudbierg Aar 1825 den 10. Januari indfandt Skifteretten sig udi afdøde Johan Hendrik Libroths Stervboe for at foretage wurderings forretning udi dennes Boe.-? ? hvorfor denne Forretning nu først er afholdt er, at der har været indtægt ? der ? ??i bemeldte Huus. Forretningen blev derefter forseglet. Ved Forretningen var tilstede Jesper Libroth, Christen Libroth og Hans Jespersen. I Stuen (Rigsdaler,mark,skilling) 1 Stueuhr 3Rd-M-Sk. 1 Slagbord 1 Egedragkiste 5Rd-M-Sk. Derinde 1 lille Skab -Rd.3M-Sk 1 Sengested 4Rd-M-Sk 1? -Rd.8M-Sk gl. Bøger -Rd.4M-Sk 1 West -Rd.2M-Sk 1 ? med lang -Rd.3M-Sk 1 Flaske -Rd.1M-Sk 1 sæt kiole 1Rd.-M-Sk 10 Skiorter 6Rd.4M-Sk 3 par ? 8Rd.2M-SK 7 Duge 2Rd.2M-Sk 1 brun Kjole 1Rd.-M-SK 1 5Rd.-M-Sk 4 par uld Strømper -Rd.4M-Sk 1 do 1Rd.-M-Sk 2 do strømper -Rd.1M-Sk 7 skiorter 3Rd.3M-Sk 1 do halv halvstrømper -Rd.-M 8Sk 1 Fyrskab 2Rd.-M-Sk 3 skilderier -Rd1M-Sk 1 Jernkakkelovn 10Rd.-M-Sk 10 Stoele 6Rd.-M-Sk 1 Ildklemme og Skuffe -Rd.3M-Sk 1 gl. Bismer 1Rd-M-Sk 1 Spiel -Rd.1M-Sk 3 sæt. Rullegardin -3Rd.M-Sk 1 Stort skab i Stuen 1 theepotte -Rd.-M 8Sk 3 Spølkummer -Rd.1M 8Sk 1 do -Rd.1M-Sk 5 Underkopper og 1 overdo -Rd.-M 8Sk 3 Winglas og 1 stor do -Rd.1M-Sk 1 Pæleflaske -Rd.-M 8Sk 4 Spiseskeer 8Rd.-M-Sk 5 Theskeer 2Rd.3M-Sk 1 Flødeskee 1Rd.-M-Sk 1 Spinne bøsse -Rd.-M Sk 1 Bus? med 2 knive -Rd.1M-Sk 3 4Rd.-M-Sk 3 æsker med unerladsblade? -Rd.1M 8Sk 1 Messing Daase -Rd.-M. 4Sk 1 æske og tegne bog -Rd.-M 8Sk 1 æske med servietter -Rd.-M 4Sk 7 Flasker -Rd.3M 8Sk 1 ? Flaske -Rd.1M-Sk I Sovekammeret 1 Sengested med Omhæng 1Rd.-M-Sk Derudi 1 dyne med hørbetræk -Rd.2M-Sk 1 Blaarstribet hoved underdyne 4Rd.-M-Sk 1 grun do -Rd.2M-Sk 1 do 3Rd.-M-Sk 2 lange Hovedpuder -Rd.2M-Sk 2 hovedpuder 1Rd.-M-Sk 1 lidet Bord -Rd.-M 1Sk 2 urtepotter -Rd-M 4Sk 1 Spiel -Rd.-M 1Sk 1 Tavle -Rd-M 8Sk 1Sengested med omhæng 2Rd.-M-Sk tilhører Datteren Grethe I Spisekammeret 3 par Knive og Gafler -Rd.1M 8Sk 3 Spækfille -Rd.-M 8Sk 1 huundlygte? -Rd.1M-Sk 1 Kaffemølle 1Rd.-M-Sk 1 gl. do -Rd.-M 8Sk 1? jern og 1 Drikslag 2Rd.-M-Sk 1 Smørhage, 1 Kyseform 1 Kooberpotte 3Rd.-M-Sk og en Koobertang -Rd.1M-Sk 1 ?jern og 1 1Rd.-M-Sk 1 Thinkrues og 1 Tragt -Rd.1M 8Sk 1 gl. Strygejern af jern -Rd.1M-Sk 1 kiødgaffel og 1 Børste -Rd.-M 4Sk 1 kooberæbleskivepande -Rd.2M-Sk 1 skrædersax -Rd.1M-Sk 1 sengebækken Messing -Rd.3M-Sk 1 messing Kiedel -Rd.2M-Sk 1 Koober fierdings kiedel 2Rd.-M-Sk 1 liden kaffekiedel -Rd.2M-Sk 1 stor jerngryde -Rd.3M-Sk dækkeknive med skiær -Rd.-M 4Sk 1 mindre do -Rd.1M-Sk 1 Malkespand -Rd.1M-Sk 6 Hvide Tallerkener -Rd.-M 4Sk 1 jernpande og rist -Rd.1M-Sk 3 Stoele -Rd.-M 8Sk 2 gl fade -Rd.-M 2Sk 1 Træfad og 2 gl Tallekener -Rd.-M 4Sk 1 lille kiste -Rd.-M 4Sk 1 lille Kiste -Rd.-M 4Sk 2 syltekrukker og Potte -Rd.-M 4Sk I Kuffert 4 Hatte 1Rd-M 2Sk 1 ??Frakke 1Rd.-M-Sk 1 par ? silke Buxer -Rd.2M-Sk 1 stribet vest -Rd.2M-Sk 1 do -Rd.3M-Sk 1 do -Rd.-M 8Sk 1 ? klædes? -Rd.3M-Sk 1 ?Bælte -Rd.-M 6Sk En Kuffert -Rd.3M-Sk 1 wanspand -Rd.1M-Sk 3 Træskeer -Rd.-M 4Sk 3 Tang -Rd.-M 8Sk 1 spækfiel og 1 Branspand -Rd.1M-Sk 1 Syltekrukke 0g en Børste -Rd.-M 8Sk 1 koobbermaal og 1 Kniv -Rd.-M 4Sk 1 Øllepæl -Rd.-M 8Sk 1 stegespid -Rd.2M-Sk 4 Hyller -Rd.1M-Sk 1 madske -Rd.2M-Sk 1 kakkelbred? -Rd.1M-Sk 1 Bord med skuffe -Rd.2M-Sk 1 thinræk med Kiedelbænk -Rd.2M-Sk 1 fyrtøj og 1 Grydelaag -Rd.-M 8Sk 1 par ? og 1 støvle- 1 skorstenstang -Rd.1M-Sk knægt -Rd.-M8Sk 5 jernkroge? -Rd.1M-Sk 1 Bænkekiste -Rd.2M-Sk 2 gl. Bøtter -Rd.-M 4Sk 2 grydepotter -Rd.-M 4Sk 2 Hyller -Rd.-M 8Sk Paa Loftet 1 Bænkekiste -Rd.2M-Sk 1 Mussefælde 1Rd.-M-Sk 1 gl Degtrug -Rd.1M-Sk 3 gl fierdinger -Rd.-M 12Sk 1 gl Kar og 1 Bøtte -Rd.1M-Sk 1 gl kasse med ? -Rd-M 8Sk 1 par løshager -Rd.-M 4Sk ?????? -Rd.-M 8Sk 1 Trætragt og 1 ? -Rd.-M 8Sk 1 Tønde med Kalk -Rd.-M 8Sk 1 Hakkebræt -Rd.-M 4Sk 1 Skiærkiste med kniv? -Rd.4M-Sk 1 Knivehold -Rd.-M 4Sk 4 gl h? -Rd.-M 8Sk 1 langt Bord -Rd.2M-Sk 4 gl winduer 1Rd.-M-Sk 1 gl kniv -Rd.-M 4Sk 1 wandstrippe -Rd.-M 8Sk 1 gl Bænk -Rd.-M 8Sk 1 Greb og 1 Skovl -Rd.-M 8Sk 1Tjærekost og 1 pøs -Rd.-M 8Sk 1 Hjulbør -Rd.1M-Sk 1 Bæerbør -Rd.1M-Sk 1 S?blok -Rd.-M 8Sk 2 stk jern -Rd.1M-Sk 2 ???? -Rd.-M 4Sk 1 Kasse -Rd.-M 4Sk 1 lang oval balle -Rd.2M-Sk 1 Halv tønde og 1 fierding -Rd.1M-Sk 2 spader -Rd.1M-Sk 1 Malerflise med løbe? -Rd.-M 8Sk 1 Buløxe 2 Himmelsenge -Rd.2M-Sk 1 skiøe? seng -Rd.1M-Sk 1 Hu?seng -Rd.-M12Sk 1 ?og 2 ? Klokke 1Rd.-M 8Sk 2 lange senge 4Rd.-M-Sk 1 Dukketøj -Rd.-M 4Sk 1 Kasse med jern -Rd.-M 8Sk 2 Baadeøxer 2Rd.-M-Sk 9 høvle 1Rd.-M 3Sk 1 sæt kiedeltøj? -Rd.3M-Sk 2 Kniple -Rd.-M 8Sk 2 hamre -Rd.1M-Sk 1 drejebord -Rd.2M-Sk 3 Drivjern -Rd.1M-Sk 14 stk smaa jern -Rd.3M-Sk 21 smaa jern -RD.4M-Sk side 4 3 -3-Sk 4 smaa høvle -1-Sk 1 Bænkehage -4-Sk 2 mindre do --8Sk 1 Høvlebænk -3-Sk 3 større do -1-Sk 1 do -3-Sk 1 1--Sk 1 gl Bøsse -1-Sk 1 limpotte -2-Sk 2 gl ?øxe --4Sk 4 gl ? -1-Sk 1 Rulle 1--Sk 1 gl. jolle med liner og segl 1--Sk 1 slibejern? med? -4-Sk 1 Kartoffelhange? og 1 gangskuffe -1-Sk 1 do -4-Sk 3 gl ? og 2bunds? -1-Sk 3 jern? -3-Sk Noget brænde i 10 Servietter og 8 haandklæde 2 4-Sk som Libroth modtog 4-3Sk som Libroth modtog for wurderingen 2 skinpunge 2--Sk 2, 24 skillinger 4,15 skillinger, 3 ?, 5 10 skill: 3,6 skill, 16 ? 2 og 4 skill: Widere var ikke at forefinde undtagen Stervbostedet Skab blev wurderet Widere var ikke i ? at foretage hvorfor Forretningen blev sluttet. Daum ut Supra Widnerne Nelleman Torsløv Jesper Liberoth C. Libroth AH Gudbierg H Jespersen Note (5) Forlovere:Jesper Hansen og Niels Tingberg Navne register