Hustru: Anne Kirstine Pedersen #276 Aner
Født: 4. april 1811 i Nyborg Død: 3. okt. 1899 i Korsør (se note 1) Begravet: 7. okt-1899 i Korsør Far: Peder Pedersen Svenstrup #320 Mor: Anne Pedersdatter #321 Anden ægtefælle 2 Anden ægtefælle 3 Biografi
Mand: Henric Larsen Meyer #275 Aner Gift: 28. feb.1835 i Nyborg Kirke (se note 2)
Født: 26. aug.1808 i Nyborg Død: 10. april 1852 i Korsør Far: Lars Henriksen Meyer #314 Mor: Salome Graff #315 Biografi
K Barn 1: Jørgine Henriette Petrine Louise Meyer #278 Født: 1834 (se note 3) Død: 4. juli 1905 i Korsør
M Barn 2: Henrik Meyer #279 Født: 16. aug. 1838 i Nyborg Død: 13. maj-1874 i ved en ulykke Begravet: 18. maj-1874 i Korsør Hustru: Bodil Hansen #1196 Gift: Biografi
M Barn 3: Jørgen Peter Lars Meyer #280 Født: 17. feb. 1841 i Nyborg Død: 7. maj 1924 i Korsør Hustru: Sidse Margrethe Petersen #1463 d. 28 aug. 1917 Gift:
K Barn 4: Marie Marensine Kirstine Meyer #1810 Født: 14. jan. 1845 i Kørsør Død:
K Barn 5: Sophie Magdalene Salome Meyer #23 Født: 13. dec. 1847 i Korsør Død: 13. feb. 1929 i Korsør Begravet: 19. feb.-1929 i Korsør kirkegård Folketælling: 1870 i Slottensgade 87 matrikel 25 (se note 4) Mand: Johan Henrik Lynge #22 f. 5 juli -1850 d. 9. feb. 1932 Gift: 5. okt. 1872 i Korsør Kirke (se note 5) ketælling (familien): 1850 i Korsør (se note 6) ketælling (familien): 1925 i Sorø, Slagelse,Kørsør Havnegade 19 (se note 7)
K Barn 6: Laurine Marie Meyer #281 Født: 1849

Begivenhedsfodnote Note (1) Korsør Avis den 5 oktober 1899. Dødsfald.Natten til i gaar er en af de ældste Indvaanere i Korsør. Enkemadam Nielsen afgaaet ved Døden i en Alder af omtrent 90 aar. Madam Nielsen, som hun almindelig kaldtes, var tidligere kendt i vide Kredse; hun gav sig nemlig af med Lægekunsten ved at give “gode Raad”. Det var især i Slutningen af Tredserne, at Madam Nielsen var søgt; dengang var det ikke alene Folk i Korsør og nærmeste omegn, der søgte og fik Raad hos hende, men ogsaa Folk, som boede inde i Landet, kom kørende hertil for at hente hende til syge. Efterhaanden tog Søgninger af, men endnu kort før hendes Død søgtes hun af Folk herfra Byen. Det var især Saar, Bylder og lignende lettere Sygdomstilfælde, hun gav sig af med. Som Kuriosum skulle vi tilføje, at afdøde Læge Wilhelmsen, naar han i Sin tid mødte Madam Nielsen paa Gaden, hilste paa hende med et: “Goddag Kollega.” Note (2) Anne Kirstines første mand er død den 9 januar- 1835 i Lunde,Scham og Schønboe herred. I følge Lunde, Scham og Schønbroe Herreds skifteret Attest, underskrevet den 9. jan. 1835 af M. Knudsen er der fra skirfterettens side intet imod at Overnævnte indlader sig i nyt Ægteskab. Forlovere. L. Smidt og J C Wolf Note (3) Gudmoder: Marie Laurine Meier. Faddere: P. H. Jensen, Jens Christen Lund, Note (4) Slottensgade Anne Kirstine Nielsen 58 år enke Matrikel 65 Jørgine Henriette Petrine Laurine Meyer 34 år datter forhus nr. 87 Sofie Magdalone Salome 22 år datter Laurine Marie Meyer 19 år Lauritz Nielsen Meyer 9 år dattersøn Anders Peder Christiansen 15 år plejesøn, fisker Note (5) Forlovere: skomager Hansen og ? Carstensen eller Christensen begge af Korsør Note (6) Korsør 1850 Slottensgade Henrik L. Meyer 43 år gift f. Nyborg ane nr.62 Litr. B 65 Anne Petersen 39 år. f. Nyborg ane nr.63 Henriette Meyer 16 år f. Nyborg Henrik 11 år f. Nyborg Jørgen 8 år f. Nyborg Sofie Magdalene Meyer 3 år f. Korsør ane nr.31 Note (7) Havnegade 19 stuen Johan Henrik Lynge født Nyboder København fhv. skibstømrer Sophie Magdalene Salome Lynge født i Kkørsor husmoder Navne register