Hustru: Anne Pedersdatter #321
Født: 1776 i Nyborg Far: Mor:
Mand: Peder Pedersen Svenstrup #320 Aner Gift: 27. april 1811 i Nyborg Kirke (se note 1)
Født: 2. feb. 1783 i Svenstrup, Kavslunde sogn. (se note 2) Død: 9. maj 1849 i Nyborg Begravet: 12. maj i Nyborg Far: Peder Pedersen #1811 Mor: Maren Mikkelsdatter #1812
K Barn 1: Anne Kirstine Pedersen #276 Født: 4. april 1811 i Nyborg Død: 3. okt. 1899 i Korsør (se note 3) Begravet: 7. okt-1899 i Korsør Mand: Henric Larsen Meyer #275 f. 26. aug.1808 d. 10. april 1852 Gift: 28. feb.1835 i Nyborg Kirke (se note 4) Mand: Lars Nielsen #1252 f. 1832 d. 29 maj 1869 Gift: Mand: Jørgen Madsen #1808 f. 30. dec. 1805 Gift: 16. okt. 1830 i Nyborg Kirke (se note 5) Biografi
K Barn 2: Ane Margrethe Pedersen #1809 Født: 25. nov. 1813 i Nyborg Død: Mand: Johan Peder Jørgensen #1841 Gift: 14. sept. 1833 i Nyborg

Begivenhedsfodnote Note (1) Vielse den 27. april. Begieret tilysning til Ægteskab af underkonstabel Peder Pedersen Svenstrup med enken anne Pedersdatter af Nyborg Tilladelse til dette Ægteskab blev fremlagt af Krogh af 6. april. Skiftebevis ad 7. ?? 1811. ??? sige god for forretningens lovlighed i alle maader. Note (2) Faddere: Morten Nielsen, Jørgen ??, Lars??? Morten Nielsens kone bar barnet Ane Kirstine Hansdatter stod hos. Note (3) Korsør Avis den 5 oktober 1899. Dødsfald.Natten til i gaar er en af de ældste Indvaanere i Korsør. Enkemadam Nielsen afgaaet ved Døden i en Alder af omtrent 90 aar. Madam Nielsen, som hun almindelig kaldtes, var tidligere kendt i vide Kredse; hun gav sig nemlig af med Lægekunsten ved at give “gode Raad”. Det var især i Slutningen af Tredserne, at Madam Nielsen var søgt; dengang var det ikke alene Folk i Korsør og nærmeste omegn, der søgte og fik Raad hos hende, men ogsaa Folk, som boede inde i Landet, kom kørende hertil for at hente hende til syge. Efterhaanden tog Søgninger af, men endnu kort før hendes Død søgtes hun af Folk herfra Byen. Det var især Saar, Bylder og lignende lettere Sygdomstilfælde, hun gav sig af med. Som Kuriosum skulle vi tilføje, at afdøde Læge Wilhelmsen, naar han i Sin tid mødte Madam Nielsen paa Gaden, hilste paa hende med et: “Goddag Kollega.” Note (4) Anne Kirstines første mand er død den 9 januar- 1835 i Lunde,Scham og Schønboe herred. I følge Lunde, Scham og Schønbroe Herreds skifteret Attest, underskrevet den 9. jan. 1835 af M. Knudsen er der fra skirfterettens side intet imod at Overnævnte indlader sig i nyt Ægteskab. Forlovere. L. Smidt og J C Wolf Note (5) Forlovere: T. J. Kieler og Lars Mortensen. (Thomas Jørgensen Kieler) Navne register